งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบอัตราการไหลที่คาบอุบัติ 2 ปีและ 5 ปี 0.30 นาที 1 ชม.3 ชม.10 ชม. 25222555 755321.987.09568278.4 ความเข้มฝน ( มม ) ปริมาณน้ำ ( ล้าน ม ) อัตราการไหล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบอัตราการไหลที่คาบอุบัติ 2 ปีและ 5 ปี 0.30 นาที 1 ชม.3 ชม.10 ชม. 25222555 755321.987.09568278.4 ความเข้มฝน ( มม ) ปริมาณน้ำ ( ล้าน ม ) อัตราการไหล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบอัตราการไหลที่คาบอุบัติ 2 ปีและ 5 ปี 0.30 นาที 1 ชม.3 ชม.10 ชม ความเข้มฝน ( มม ) ปริมาณน้ำ ( ล้าน ม ) อัตราการไหล ( ม / วิ ) ระยะเวลาฝนตก คาบอุบัติ แก้มลิงคลองเรียน

2 Q (m3/s) Qmax=170,000 t (s) Q=1,020,000 m3 36x3600 s Q=0.068x15,000,000 =1,020,000 m3 Qmax=1,020,000/6=170,000 m3/hr Qmax=47.22 m3/s แก้มลิงคลองเรียน Qmax=2.78CIA=2.78x0.5x2.198x15=45.82m3/s

3 ลักษณะการกระจายตัวของพายุฝน ( สถานีเกษตรคอหงส์ ) - การกระจายตัวของฝนจะมีระยะเวลาฝนตกประมาณ 3 ชม. - ระยะเวลาที่ฝนมีความเข้มสูงสุดหลังฝนเริ่มตกประมาณ 30 นาที ที่มา : วิทยานิพนธ์ของนางสาวเพลินพิศ สังขพระเหวก (2535)

4 ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกน้ำฝน - ความเข้มฝน - ระยะเวลาฝนตก 3 ชม คาบ อุบัติ ( ปี ) ความเข้ม ฝนเฉลี่ย ( มม./ ชม.) ความ ลึก น้ำฝน ( มม ) ( มม ) อัตราการ ไหลสูงสุด ( ลบ. ม./ วินาที ) คลองเรียน (16) อัตราการ ไหลสูงสุด ( ลบ. ม./ วินาที ) คลองเตย (13.374) ที่มา : บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลเท็นส์ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบอัตราการไหลที่คาบอุบัติ 2 ปีและ 5 ปี 0.30 นาที 1 ชม.3 ชม.10 ชม. 25222555 755321.987.09568278.4 ความเข้มฝน ( มม ) ปริมาณน้ำ ( ล้าน ม ) อัตราการไหล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google