งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บางศาลา x.90 หาดใหญ่ใน x.44 ผลกระ ทบ ระดับ ปริมา ณน้ำ เวลา ( ชม.) ระดั บ ปริมา ณน้ำ +9.0 0 4009-10 +7.4 0 385 ล้นฝั่ง ซ้าย +9.7 0 6185 +8.0 0 512 ล้นฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บางศาลา x.90 หาดใหญ่ใน x.44 ผลกระ ทบ ระดับ ปริมา ณน้ำ เวลา ( ชม.) ระดั บ ปริมา ณน้ำ +9.0 0 4009-10 +7.4 0 385 ล้นฝั่ง ซ้าย +9.7 0 6185 +8.0 0 512 ล้นฝั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บางศาลา x.90 หาดใหญ่ใน x.44 ผลกระ ทบ ระดับ ปริมา ณน้ำ เวลา ( ชม.) ระดั บ ปริมา ณน้ำ ล้นฝั่ง ซ้าย ล้นฝั่ง ขวา , ท่วม ข้อมูลจุดเฝ้าระวัง คลองอู่ตะเภา

2 แก้มลิงคลอง เรียน ระดับปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ สะสม หมายเหตุ ,00051, ,000192, ,500221, ,500252, ,500283, ,500316, ,500349, ,500384, ,500419, ,500456, ,500493, ,500532,000

3 สถานีสูบน้ำ ชื่อสถานี จำนวน เครื่องสูบ อัตรา การสูบ ระบายลงหมายเหตุ 1.P1 36คลองอู่ตะเภา สำรอง 1 เครื่อง 2.P2 36คลองอู่ตะเภา สำรอง 1 เครื่อง 3.PU2(CSO2.4)22คลองอู่ตะเภา 4.PU2(CSO2.3)11คลองอู่ตะเภา 5.PU1 33คลองอู่ตะเภา 6.PW144คลองหวะ 7.PT233คลองหวะ 8.PT1927คลองเตย 9. ข 7 927คลองเตย 10. คลอง ร 1 33 คลอง ร ซอย 27 33คลองอู่ตะเภา

4 แก้มลิงลุ่มน้ำ คลองเรียน ชื่อสถานที่ จำนวน เครื่องสูบ ปริมาณน้ำพื้นที่รับน้ำ 1. บึงศรีตรัง -30, ลุ่มน้ำคลอง เรียนตอนล่าง 3. แก้มลิงคลอง เรียน 4550,

5 แก้มลิงลุ่มน้ำ คลองเปล ชื่อสถานที่ จำนวน เครื่องสูบ อัตรา การสูบ ปริมาณ น้ำ พื้นที่รับน้ำ ( ตร. กม.) 1. เรือนเพาะชำ 2185, สวนสาธารณะ 2194, สวนจราจร 217, สนามกอล์ฟ 2174, มลฑลทหารบก , รพ. ค่ายเสนา ณรงค์ 2115, ศูนย์วิจัยการยาง 2150, มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ --65,0002.1

6 คลองระบายน้ำ ชื่อคลอง ความยาว ( กม.) ปริมาณน้ำ ( ลบ. ม.) พื้นที่รับน้ำ ( ตร. กม.) 1. คลองเรียน 5.582, คลองเตย 12288, คลอง ราษฎร์ยินดี 2.030, คลองหวะ , คลองอู่ ตะเภา 7.01,554,

7 พื้นที่ระบายน้ำ เขต ระบายน้ำ ที่ สถานที่ พื้นที่ รับน้ำ ระบายลง หมาย เหตุ 1ศรีภูวนารถใน0.785คลองหวะ 2เพชรเกษม1.855คลองอู่ตะเภา 3สาครมงคล1.375คลองอู่ตะเภา 4โชคสมาน1.728คลองอู่ตะเภา 5 คลองเตย / ทุ่งเสา 1.154คลองเตย 6ศุภสารรังสรรค์2.647คลองเตย 7 รัถการ / นิพัทธ์ สงเคราะห์ 3.342คลองเตย 8คลองเรียน2.723 คลองเรียน / คลอง 30 เมตร 9คลองเปล8.238คลองเตย 10คลองแห3.981 คลองอู่ตะเภา / คลองแห 11 สนามบิน / คลองอู่ ตะเภา คลองต่ำ / ร 1/ คลองอู่ตะเภา

8 ท่อขนส่งน้ำ เข ต จำนวน ( สาย ) ความ ยาวรวม ( กม.) หน้าตัด เฉลี่ย ( ตร. ม.) ปริมาณ น้ำ ( ลบ. ม.) หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt บางศาลา x.90 หาดใหญ่ใน x.44 ผลกระ ทบ ระดับ ปริมา ณน้ำ เวลา ( ชม.) ระดั บ ปริมา ณน้ำ +9.0 0 4009-10 +7.4 0 385 ล้นฝั่ง ซ้าย +9.7 0 6185 +8.0 0 512 ล้นฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google