งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ความรู้ไร้พรมแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ความรู้ไร้พรมแดน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ความรู้ไร้พรมแดน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความรู้ไร้พรมแดน ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของอินเทอร์เน็ต
คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระบบต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีข้อมูลมากมายที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้

3 ทรัพยากรอินเตอร์เน็ต คือ
สิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่งานของเราได้ 1. เวิลด์ไวด์เว็บ (Word Wide Web :WWW) 2. โกเฟอร์ (Gopher) 3. เทลเน็ต (Telnet) 4. เวย์ (WAIS, Wide Area Information Service) 5. อาร์ซี (Archie)

4 การค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้
- อินทราเน็ต จะใช้ภายในองค์กร - เอกซ์ทราเน็ต ใช้ในองค์กรเช่นกัน แต่เปิดให้ องค์กรภายนอกเข้าเชื่อมต่อเครือข่ายกันได้ - อินเทอร์เน็ต เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

5 การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
มีหลักการดังนี้ 1. ต้องรู้ว่าข้อมูลนั้น เกี่ยวกับอะไร 2. ต้องรู้ว่าแหล่งข้อมูลน่าจะอยู่แห่งใด 3. ต้องรู้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 4. ต้องรู้จักวิธีการค้นหา และเข้าเว็บไซต์ 5. ต้องรู้จักเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลที่ เรียกว่า เซิร์จเอ็นจิน

6 แสดงภาพเว็บไซต์โรงเรียนท้ายหาด

7 แสดงภาพเว็บไซต์ที่ใช้เป็นเครื่องมือใน การสืบค้น (เซิร์จเอ็นจิน)

8 แสดงภาพเว็บไซต์ที่สำคัญ สามารถสืบค้นข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก

9 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มีหลายรูปแบบด้วยกัน ในที่นี้จะกล่าว เฉพาะ 3 รูปแบบ 1. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการติดต่อที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้รับและผู้ส่ง ต้องมี อีเมล์แอดเดรส คือที่อยู่นั่นเอง เว็บไวต์ที่ให้บริการรับส่งอีเมล์ฟรี มีหลาย เว็บไซต์ เช่น ,www.chaiyo.com

10 แสดงภาพเว็บไซต์ที่ให้บริการรับ-ส่ง อีเมลล์

11 2. กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Web forum)
เป็นการเขียนข้อความสื่อสารกันมีการเขียนข้อความโต้ตอบกันในกระดานนี้ 3. การพูดคุย (Chat) สามารถพูดคุยกันได้โดยใช้โปรแกรม และผ่านเว็บไซต์ สามารถได้ยินเสียงและภาพผู้สนทนา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ความรู้ไร้พรมแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google