งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างไร ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างไร ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างไร ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มี ความสามารถในการคำนวณ ผลในรูปแบบหนึ่ง ๆ ได้ อย่างรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

3 ประเภทของ คอมพิวเตอร์ 1. แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) 2. ดิจิตัลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer) 3. ไฮบริดคอมพิวเตอร์ (Hybrid Computer)

4 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ ได้แบ่งออกเป็นยุค ๆ ตามลักษณะการ สร้างและเทคโนโลยี 1. คอมพิวเตอร์ยุคแรก ( ค. ศ. 1951 - 1958) มาร์ค วัน

5 2. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 ( ค. ศ. 1959 - 1964) 3. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 ( ค. ศ. 1965 - 1971) วงจรรวม หรือ IC

6 4. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 ( ค. ศ 1972 -1980) เป็นยุคที่ใช้วงจรรวม ความจุสูงมาก (VLSI) คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็ก ลง 5. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 ( ค. ศ. 1980 - ปัจจุบัน ) เป็นยุคที่ใช้ช่วยในการจัดการ การตัดสินใจ และแก้ปัญหา เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AL)

7 ชนิดของ คอมพิวเตอร์ 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เหมาะกับงานคำนวณ มหาศาล ใช้เวลาสั้น เครื่องมีขนาดใหญ่ทำงาน ได้รวดเร็ว มีโครงสร้างการคำนวณ พิเศษ “MPP” 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีขนาดรองจากซูเปอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อเด่น คือ ทำงานโดยมีระบบ ศูนย์กลาง และกระจายงานไปยังที่ต่าง ๆ เช่น ระบบ ATM

8 3. มินิคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้หลายคนในเวลา เดียวกัน มีขนาด เล็กกว่า เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ใช้กับ ธุรกิจ ขนาดกลาง 4. สถานีงานวิศวกรรม การใช้งานต้องเป็น บุคลากรที่มีความ รู้โดยเฉพาะ 5. ไมโครคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็ก ราคาถูก เรียกว่า คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (PC) มีทั้งแบบ ตั้งโต๊ะ,Laptop, Palmtop, Not Book สามารถใช้งานง่าย

9 ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ 1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่ประมวลผลและ ควบคุมการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด ประกอบไปด้วย 1.1 หน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU) 1.2 หน่วยควบคุม (Control Unit) CPU หลักที่ใช้ใน คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน คือ ไมโครซิป หรือ ไมโคร โพรเซสเซอร์

10 2. หน่วยความจำหลัก (Main Meniory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ทำ การประมวลผล และเก็บผลลัพธ์ที่ได้จาก การประมวลผล รอส่งไปยังหน่วยแสดง ผลลัพธ์ ประเภทของหน่วยความจำ แบ่งได้ดังนี้ 2.1 ตามลักษณะการเก็บข้อมูล - หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ - หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน 2.2 ตามสภาพการใช้งาน - หน่วยความจำ อ่านอย่างเดียว (ROM) - หน่วยความจำ เข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)

11 3. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) เพื่อเพิ่มความสามารถในการจดจำของ คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น 3.1 แผ่นบันทึกหรือแผ่นดิสก์ (Diskette) 3.2 ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) 3.3 ซีดีรอม (CDROM)

12 4. อุปกรณ์เข้า (Input Device) ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูล เข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 4.1 แป้นพิมพ์ (Keybord) 4.2 เม้าส์ (Mouse) 4.3 สแกนเนอร์ (Scanner) 5. อุปกรณ์ส่งออก (Output Device) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการ ประมวลผลข้อมูล 5.1 จอภาพ (Monitor) 5.2 เครื่องพิมพ์ (Printers)

13 6. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ 6.1 โมเด็ม (Modem) ทำหน้าที่แปลง สัญญาณข้อมูล เพื่อใช้ในการสื่อสารระยะไกล ลักษณะของโมเด็ม มี 2 แบบ คือ แบบ Internal และ External 6.2 พล็อตเตอร์ (Plotter) เป็นอุปกรณ์ แสดงผลใช้ในการ เขียนแบบ หรืองานด้านกราฟิก

14 ระบบสื่อประสม (Multimedia) เป็นการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง ได้หลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ปัจจุบัน นิยมใช้ในการศึกษามาก เรียกว่า การ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างไร ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google