งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Biodiesel ในต่างประเทศ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Biodiesel ในต่างประเทศ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Biodiesel ในต่างประเทศ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

2 การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์ U.S. OEM OEM Case New Holland CaterpillarCumminsDetroit Diesel Inter- national John Deere Mack สัดส่วนไบโอดีเซล ที่นำมาผสม ในน้ำมัน ดีเซล ที่ OEM ยอมรับ B2ยอมรับ - B5ยอมรับ B20มีข้อจำกัด เฉพาะ บางรุ่น ไม่ยอมรับแล้วแต่ กรณี มีข้อ จำกัด ไม่ยอมรับ B30ไม่ยอมรับมีข้อจำกัดไม่ยอมรับ มีข้อ จำกัด ไม่ยอมรับ B100ไม่ยอมรับ มีข้อจำกัด และ เงื่อนไข พิเศษ ไม่ยอมรับ

3 การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์ U.S. OEM concern OEM Case New Holland CumminsDetroit Diesel InternationalJohn Deere Mack ผลเสียที่ OEM ยัง ไม่ให้การ ยอมรับ Injectorsx Injection Pumpsx Fuel Systemxxxxxx Corrosionxx Glycerin Contentx Vis Increasexx Oxidationx Piston Depositsx Sludge Controlxx Character of sootx Fuel dilutionxx Reactivity of sootxx Competition with wear inhibitorsx

4 การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์ European OEM OEM Renault Truck Daimler Chrysler ScaniaDAFMANIVECOMTU สัดส่วน การ ผสมที่ อยู่ใน การรับ ประกัน B2ยอมรับ B5ยอมรับ B20ยอมรับ ไม่ ยอมรับยอมรับ B30ยอมรับ ไม่ ยอมรับยอมรับ B100ไม่ยอมรับยอมรับ (ยอมรับ) ข้อยกเว้น :Eu-4 ไม่รับ มากกว่า B5 เฉพาะ รถบรรทุกที่ ไม่มี DPF MX Eu-4/5 ไม่รับ มากกว่า B5 เฉพาะ อุปกรณ์ หัวฉีด ไม่ รวมถึง หัวฉีด CR ใช้ B100 เฉพาะ MB pedigree engines

5 European OEM concern OEM Volvo Truck Renault Truck Daimler Chrysler ScaniaDAFMANIVECOMTUDeutz ผลเสียที่ OEM ยัง ไม่ให้ การ ยอมรับ injectorsxxxX Injection PumpsxxxX Fuel SystemxCold startxX Corrosionin FIE Glycerin Content Vis Increase OxidationX Piston DepositsX Sludge ControlWith B100 Yes, “Poly- Papp x Character of soot Fuel dilutionxxxxx Reactivity of soot Competition with wear inhibitors การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์

6 Japanese OEM OEMHinoIsuzu Mitsubish i Fuso สัดส่วนการ ผสมที่อยู่ ในการ รับประกัน B2ยอมรับ B5ยอมรับ B20ไม่ยอมรับ B30ไม่ยอมรับ B100ไม่ยอมรับ การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์

7 ข้อมูลจากบริษัทรถยนต์ Daimler Chrysler ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง : > น้ำมันดีเซล : เป็นไปตามมาตรฐาน EN590 > ไบโอดีเซล B100 : เป็นไปตามมาตรฐาน EN14214 > B5 : สำหรับรถนั่ง > B100 : สำหรับรถบรรทุก ที่ไม่มี DPF > ต้องมีซีลพิเศษ สำหรับรถที่ใช้ B100 > ไม่มีเครื่องมือทดสอบความสกปรกของหัวฉีดที่ใช้ไบโอดีเซล

8 ข้อมูลจากบริษัทรถยนต์ Daimler Chrysler ด้านน้ำมันหล่อลื่น : > ทำให้มีการเจือจางจากน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น เมื่อเพิ่ม สัดส่วนไบโอดีเซล > การทำความสะอาดกระบอกสูบ ประสิทธิภาพต่ำลง > การกัดกร่อนลูกปืน (Bearing) > การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง B5 : ปกติ B100 : ลดลงเหลือ 30%

9 ข้อมูลจากบริษัทรถยนต์ VOLVO ข้อมูลส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับ Daimler Chrysler ข้อมูลเพิ่มเติม : > B5 : จะเกิดการอุดตันของตัวกรองที่สถานีบริการ ในฤดูหนาว > B5 : ไม่มีปัญหาของการเจือจางในน้ำมันเชื้อเพลิง > B100 : ใช้ได้เฉพาะบางกรณี > การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง B5 : ปกติ B100 : ลดลงเหลือ 40%


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Biodiesel ในต่างประเทศ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google