งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
การใช้ Biodiesel ในต่างประเทศ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

2 ที่นำมาผสมในน้ำมันดีเซล มีข้อจำกัด และ เงื่อนไขพิเศษ
การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์ U.S. OEM OEM Case New Holland Caterpillar Cummins Detroit Diesel Inter- national John Deere Mack สัดส่วน ไบโอดีเซล ที่นำมาผสมในน้ำมันดีเซล ที่ OEM ยอมรับ B2 ยอมรับ - B5 B20 มีข้อจำกัด  เฉพาะ บางรุ่น ไม่ยอมรับ แล้วแต่กรณี มีข้อ จำกัด B30 B100 มีข้อจำกัด และ เงื่อนไขพิเศษ

3 ผลเสียที่ OEM ยังไม่ให้การยอมรับ
การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์ U.S. OEM concern OEM Case New Holland Cummins Detroit Diesel International John Deere Mack ผลเสียที่ OEM ยังไม่ให้การยอมรับ Injectors x Injection Pumps Fuel System Corrosion Glycerin Content Vis Increase Oxidation Piston Deposits Sludge Control Character of soot Fuel dilution Reactivity of soot Competition with wear inhibitors

4 สัดส่วนการผสมที่อยู่ในการรับ ประกัน เฉพาะอุปกรณ์หัวฉีด ไม่รวมถึง
การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์ European OEM OEM Renault Truck Daimler Chrysler Scania DAF MAN IVECO MTU สัดส่วนการผสมที่อยู่ในการรับ ประกัน B2 ยอมรับ B5 B20 ไม่ยอมรับ B30 B100 (ยอมรับ) ข้อยกเว้น : Eu-4 ไม่รับมากกว่า B5 เฉพาะรถบรรทุกที่ ไม่มี DPF MX Eu-4/5 ไม่รับมากกว่า B5 เฉพาะอุปกรณ์หัวฉีด ไม่รวมถึง หัวฉีด CR ใช้ B100 เฉพาะ MB pedigree engines

5 ผลเสียที่ OEM ยังไม่ให้การยอมรับ
การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์ European OEM concern OEM Volvo Truck Renault Truck Daimler Chrysler Scania DAF MAN IVECO MTU Deutz ผลเสียที่ OEM ยังไม่ให้การยอมรับ injectors x X Injection Pumps Fuel System Cold start Corrosion in FIE Glycerin Content Vis Increase Oxidation Piston Deposits Sludge Control With B100 Yes, “Poly-Papp Character of soot Fuel dilution Reactivity of soot Competition with wear inhibitors

6 สัดส่วนการผสมที่อยู่ ในการรับประกัน
การยอมรับจากแหล่งผลิตเครื่องยนต์ Japanese OEM OEM Hino Isuzu Mitsubishi Fuso สัดส่วนการผสมที่อยู่ ในการรับประกัน B2 ยอมรับ B5 B20 ไม่ยอมรับ B30 B100

7 ข้อมูลจากบริษัทรถยนต์
Daimler Chrysler ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง : > น้ำมันดีเซล : เป็นไปตามมาตรฐาน EN590 > ไบโอดีเซล B100 : เป็นไปตามมาตรฐาน EN14214 > B5 : สำหรับรถนั่ง > B100 : สำหรับรถบรรทุก ที่ไม่มี DPF > ต้องมีซีลพิเศษ สำหรับรถที่ใช้ B100 > ไม่มีเครื่องมือทดสอบความสกปรกของหัวฉีดที่ใช้ไบโอดีเซล

8 ข้อมูลจากบริษัทรถยนต์
Daimler Chrysler ด้านน้ำมันหล่อลื่น : > ทำให้มีการเจือจางจากน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น เมื่อเพิ่ม สัดส่วนไบโอดีเซล > การทำความสะอาดกระบอกสูบ ประสิทธิภาพต่ำลง > การกัดกร่อนลูกปืน (Bearing) > การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง B : ปกติ B : ลดลงเหลือ 30%

9 ข้อมูลจากบริษัทรถยนต์
VOLVO ข้อมูลส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับ Daimler Chrysler ข้อมูลเพิ่มเติม : > B5 : จะเกิดการอุดตันของตัวกรองที่สถานีบริการ ในฤดูหนาว > B5 : ไม่มีปัญหาของการเจือจางในน้ำมันเชื้อเพลิง > B100 : ใช้ได้เฉพาะบางกรณี > การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง B : ปกติ B : ลดลงเหลือ 40%


ดาวน์โหลด ppt สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google