งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ขอบเขตของการปฏิบัติการ กั้นบริเวณที่จะปฏิบัติงาน โดยใช้กรวยยางสีส้ม วางเป็นแนวตามบ่อท่อไม้วัด หรือใช้รั้วเหล็กกั้น ทั้งนี้เพื่อ กันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน ป้องกันรถเฉี่ยวชนพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน ป้องกันการนำเอาความร้อนประกายไฟเข้ามาใน บริเวณปฏิบัติงาน 2. เครื่องแต่งกาย 3. อุปกรณ์ที่อาจเกิดประกายไฟ 4. โทรศัพท์มือถือ

2 การวัดน้ำมันในถังใต้ดิน ขั้นตอนการวัดน้ำมันในถังใต้ดิน
1.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 2.เตรียมสถานที่ 3.ทำการวัดน้ำมัน และ จัดเก็บอุปกรณ์

3 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
1. เตรียมอุปกรณ์ น้ำยาวัดปริมาณน้ำมัน ถุงมือ/ผ้าทำความสะอาด กรวยยางกั้นบริเวณ สมุดบันทึก พนักงาน 2 ท่าน

4 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
2. เตรียมสถานที่ กั้นบริเวณที่จะปฏิบัติงาน โดยใช้กรวยยางสีส้ม วางเป็นแนวตามบ่อท่อไม้วัด หรือใช้รั้วเหล็กกั้น ทั้งนี้เพื่อ กันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน ป้องกันรถเฉี่ยวชนพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน ป้องกันการนำเอาความร้อนประกายไฟเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน

5 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 3. ทำการวัดน้ำมัน และจัดเก็บอุปกรณ์
เปิดฝาท่อไม้วัด หมุนเกลียวไม้วัด ดึงไม้วัดขึ้น กะประมาณว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันให้แห้ง ใช้น้ำยาวัดระดับน้ำมันทารอบ ๆ ไม้วัด หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุด ดึงไม้วัดขึ้นมาในระดับเดิม สังเกตรอยน้ำยาที่โดนน้ำมัน แล้วใช้นิ้วปาดตัด ระหว่างรอย น้ำยาที่สัมผัสน้ำมัน กับไม่ได้สัมผัสน้ำมัน อ่านค่าตามสเกลไม้วัด จดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้ หลังจากวัดน้ำมันทุกถัง จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

6 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 1.เปิดฝาท่อไม้วัด

7 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 2.หมุนเกลียวไม้วัด ดึงขึ้น
ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 2.หมุนเกลียวไม้วัด ดึงขึ้น

8 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
3. กะประมาณว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันให้แห้ง

9 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 4. ทาน้ำยาวัดระดับน้ำมัน
ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 4. ทาน้ำยาวัดระดับน้ำมัน รอบ ๆ ไม้วัด

10 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
5. หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุด ดึงไม้วัดขึ้นมาในระดับเดิม

11 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 6. สังเกตรอยน้ำยาที่สัมผัสกับน้ำมัน แล้วใช้นิ้วปาดตัด ระหว่างรอยน้ำยาทีสัมผัสน้ำมัน กับไม่ได้สัมผัสน้ำมัน

12 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
7. อ่านค่าตามสเกลไม้วัด จดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้

13 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 8.ปิดฝาท่อไม้วัด เก็บอุปกรณ์
ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 8.ปิดฝาท่อไม้วัด เก็บอุปกรณ์

14 ข้อควรทราบ หน่วยวัดที่ไม้วัดมี 2 แบบ หน่วยลิตร หน่วยเมตร
ค่าเฉลี่ยในการวัด

15 การตรวจสอบน้ำในถังน้ำมันใต้ดิน
ชนิดของน้ำยาวัดน้ำ ชนิดธรรมดา น้ำยาสีเหลือง ใช้วัดน้ำมันทั่วไป ชนิดพิเศษ น้ำยาสีน้ำตาล ใช้วัดน้ำมันแก๊สโซฮอล์

16 ขั้นตอนการตรวจสอบน้ำในถังน้ำมันใต้ดิน
เปิดฝาท่อไม้วัด หมุนเกลียวไม้วัด ดึงขึ้นให้สุดปลายไม้วัด ให้ผ้าเช็ดปลายไม้วัดให้แห้ง

17 การตรวจสอบน้ำในถังใต้ดิน
ทาน้ำยาวัดน้ำรอบ ๆ ปลายไม้วัด

18 การตรวจสอบน้ำในถังใต้ดิน
หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุดดึง ไม้วัดขึ้นมาให้สุดปลายไม้

19 การตรวจสอบน้ำในถังใต้ดิน
สังเกตที่สีของน้ำยา หากน้ำยายังเป็นสีเดิม แสดงว่าไม่มีน้ำเจือปน หากน้ำยาเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่ามีน้ำเจือปน

20 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
กะประมาณว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันให้แห้ง ทาน้ำยาวัดระดับน้ำมัน รอบ ๆ ไม้วัด เปิดฝาท่อไม้วัด หมุนเกลียวไม้วัด ดึงขึ้น หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุด ดึงไม้วัดขึ้นมาในระดับเดิม สังเกตรอยน้ำยาที่สัมผัสกับน้ำมัน แล้วใช้นิ้วปาดตัด ระหว่างรอยน้ำยาทีสัมผัสน้ำมัน กับไม่ได้สัมผัสน้ำมัน อ่านค่าตามสเกลไม้วัด จดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้ ปิดฝาท่อไม้วัด เก็บอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google