งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแก้ปัญหา. กระบวนการ แก้ปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบการแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแก้ปัญหา. กระบวนการ แก้ปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบการแก้ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแก้ปัญหา

2 กระบวนการ แก้ปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบการแก้ปัญหา ตรวจสอบการแก้ปัญหา

3 กระบวนการแก้ปัญหา เริ่มต้น ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนและออกแบบวิธีแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ สำเร็จใช่หรือไม่ จบ ไม่ นำไปใช้ ใช่ ปัญหา

4 การจำลองความคิด เป็นข้อความ 1. เขียนลำดับขั้นตอนจำลองความคิดเป็นข้อความ 2. เขียนลำดับขั้นตอนจำลองความคิดเป็นผังงาน จุดประสงค์ ผู้เรียนสามารถ

5 สัญลักษณ์ของผัง งาน เริ่มต้น และ จบ การรับข้อมูลและแสดงผล ข้อมูล การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน จุดเชื่อมต่อ จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษ ทิศทาง

6 ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงาน แบบลำดับของขั้นตอนการใช้ โทรศัพท์ เริ่ม ยกหูโทรศัพท์ กดหมายเลขสนทนาหยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมีสัญญาณเตือนวางหูโทรศัพท์ จบ หยอดเหรียญ ฟังสัญญาณให้หมุนเลข

7 ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงาน แบบเลือกของขั้นตอนการ ประเมินผลสอบ เริ่ม ทดสอบ ตรวจผลการสอบและคิดคะแนนที่สอบได้ คะแนนน้อยกว่า 50% ใช่ไหม จบ สอบแก้ตัว จริง สอบผ่าน เท็จ

8 ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงาน แบบเลือก ลำดับขั้นตอนของการทำบัตร ประชาชนของกรมการปกคราอง กระทรวงมหาดไทยให้กับนักเรียนโรงเรียน แห่งหนึ่ง เริ่ม รับข้อมูลอายุ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี ถ่ายรูปทำบัตร รับบัตรประชาชน เขียนใบคำร้อง ใช่ จบ เข้าเรียนปกติ ไม่ใช่

9 ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงาน แบบวนซ้ำของลำดับขั้นตอนการตักน้ำจาก ตุ่มครั้งละ 1 ขันใส่ถังน้ำจนเต็ม เริ่ม ตักน้ำจากตุ่ม 1 ขัน เทน้ำใส่ถัง น้ำเต็มถังหรือไม่ ไม่ใช่ จบ ใช่

10 ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงาน แบบวนซ้ำของลำดับขั้นตอนการพิมพ์ จำนวนตั้งแต่ 1- 10 เริ่ม กำหนดค่าเริ่มต้น X=1 ค่า X น้อยกว่า 10 จริงหรือไม่ พิมพ์ค่า X กำหนดให้เพิ่มค่า X ขึ้นอีก 1 จริง จบ เท็จ

11 เฉลยใบงาน ใบงานที่ 3.1 การจำลองความคิด แบบลำดับ ใบงานที่ 3.2 การจำลองความคิด แบบเลือก ใบงานที่ 3.3 การจำลองความคิด แบบเลือก ใบงานที่ 3.4 การจำลองความคิด แบบวนซ้ำ ใบงานที่ 3.5 การจำลองความคิด แบบวนซ้ำ ใบงานที่ 3.6 ระดมสมองจำลอง ความคิด

12 เริ่มต้น ต้มน้ำให้เดือด ใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือด ต้มประมาณ 1 นาทีใส่เครื่องปรุงแล้วยกหม้อลงจากเตา รับประทาน จบ เริ่มต้น ต้มน้ำให้เดือด ใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือด ต้มประมาณ 1 นาที ใส่เครื่องปรุงแล้วยกหม้อลงจากเตา รับประทาน จบ

13 เริ่มต้น ตื่นนอน ง่วงใช่ไหม อาบน้ำแต่งตัว ไปโรงเรียน นอนต่อ 10 นาที จริง เท็จ เริ่มต้น ง่วงใช่ไหม ถ้าง่วง นอนต่อ 10 นาที อาบน้ำแต่งตัว ไปโรงเรียน จบ

14 เริ่มต้น ซักเสื้อผ้า ฝนตกหรือไม่ จบ อยู่บ้านอ่านหนังสือ ใช่ ดูภาพยนตร์ ไม่ เริ่มต้น ซักเสื้อผ้า ฝนตกหรือไม่ ถ้าฝนไม่ตกออกไปดูภาพยนต์ ถ้าฝนตกอยู่บ้านอ่านหนังสือ จบ

15 เริ่มต้น ทำข้อสอบ รอผลการสอบซ่อมดูประกาศผลสอบซ่อม ดูผลการสอบ สอบไม่ผ่าน เรียนซ่อมเสริม จริง จบ เท็จ เริ่มต้น ดูผลการสอบ สอบไม่ผ่าน เรียนซ้อมเสริม สอบซ่อม รอผลการสอบซ่อม ดูประกาศผลสอบซ่อม จบ

16 เริ่มต้น ครูอธิบายการบวกเลข ครูให้ น. ร. ทำแบบฝึกหัด น. ร. ส่งแบบฝึกหัดครูตรวจแบบฝึกหัด ตรวจสอบนักเรียนส่วนใหญ่ทำถูก เท็จ สอนเรื่องใหม่ จริง เริ่มต้น ครูอธิบายการบวกเลข ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนส่งแบบฝึกหัด ครูตรวจแบบฝึกหัด ตรวจสอบ นักเรียนส่วนใหญ่ทำถูก ถ้าเท็จ ครูอธิบายใหม่ ถ้าจริง สอนเรื่องใหม่ จบ


ดาวน์โหลด ppt หลักการแก้ปัญหา. กระบวนการ แก้ปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบการแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google