งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

99 Special Trip 2013 เที่ยวพม่า พาทำบุญ ลุ้น ซีเกมส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "99 Special Trip 2013 เที่ยวพม่า พาทำบุญ ลุ้น ซีเกมส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 99 Special Trip 2013 เที่ยวพม่า พาทำบุญ ลุ้น ซีเกมส์

2 อีกครั้งที่ FM 99 Active Radio จัดกิจกรรม พาแฟนรายการ คณะใหญ่ที่สุด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน หน้าประวัติศาสตร์ของพม่ากับการเป็นเจ้าภาพ มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติครั้งแรกในรอบ 44 ปี ซีเกมส์ครั้งที่ 27 ร่วมชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่อลังการ ณ. กรุงเน ปิดอว์ เดินทางไปสักการะเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุ อินแขวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ขอพรกับ เทพทันใจ ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ยามค่ำคืนและ ประกวดภาพถ่ายความประทับใจแรกในพม่า (Myanmar first Impression) อิ่มอร่อยกับกุ้ง มังกร กุ้งแม่น้ำ อาหารเลื่องชื่อ กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ 40 กว่าปีมีครั้งเดียว ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งกับเราในโครงการ “99 Special Trip” เที่ยว พม่า พาทำบุญ ลุ้นซีเกมส์ *** หมายเหตุ : กำลังประสานงานดูฟุตบอล ไทยลงเตะ 1 นัดในซีเกมส์ ” ***

3 สถานที่ / ช่วงเวลาจัด กิจกรรม สถานที่ : กรุงเนปิดอว์ / พระธาตุ อินแขวน / นครย่างกุ้ง เวลา : 4 วัน 3 คืน ระหว่าง 9-12 ธันวาคม 2556 *(11-22 ธันวาคมช่วงเวลาที่ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 27)

4 การเปิดรับสมัคร ออกอากาศ Spot และพูดประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอย่างเป็นทางการในทุก รายการของ FM 99 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

5 จำนวนจำกัด 40 ท่าน

6 TRIP HIGHLIGHT พิธีเปิดกีฬาซีเกมส์

7 TRIP HIGHLIGHT พิธีเปิดกีฬาซีเกมส์

8 TRIP HIGHLIGHT กรุงเนปิดอว์

9 TRIP HIGHLIGHT นครย่างกุ้ง / หงสาวดี

10 TRIP HIGHLIGHT อินแขวน

11 TRIP HIGHLIGHT

12 กำหนดการทัวร์ วันที่ 1 ( จันทร์ 9 ธ. ค.56) เวลาสถานที่ท่องเที่ยว / ดูกีฬา / ทำกิจกรรม 05.00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 07.15 ออกเดินทางสู่ย่างกุ้งด้วยเที่ยวบินแอร์เอเชีย FD 2751 08.00 ถึงสนามบินมิงกาลาดง + ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น + ชมพระราชวังบุเรงนอง 12.00 ทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองหงสาว ดี 13.00 นมัสการพระธาตุมุเตา + ชมทัศนียภาพเมือง หงสาวดี + สะพานข้ามแม่น้ำสะโตง + คิม ปูนแคมป์ + พระธาตุอินแขวน 19.00 ทานอาหารค่ำ + แยกย้ายเข้าที่พัก รร. พระ ธาตุอินแขวน 20.00 ชมพระธาตุอินแขวนยามค่ำคืน ( จะนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ก็แล้วแต่สะดวก เพราะเปิดให้ นมัสการตลอด 24 ชม.)

13 กำหนดการทัวร์ วันที่ 2 ( อังคาร 10 ธ. ค. 56 ) เวลาสถานที่ท่องเที่ยว / ดูกีฬา / ทำกิจกรรม 05.00 ร่วมตักบาตรยามเช้าที่พระธาตุอินทร์แขวน 06.00 นมัสการพระไฝเลื่อน + พระพุทธไสยาสน์ชเวตา เลียว + ซื้องานไม้ราคาถูก 12.00 ทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 13.00 เดินทางสู่นครย่างกุ้ง + แวะนมัสการพระนอน ตาหวาน + พระหินอ่อน + พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 18.30 ทานอาหารค่ำที่โรงแรม Green Hill + กิจกรรมของ FM 99 ร่วมสังสรรค์กับแฟนรายการ แลกเปลี่ยน ภาพความประทับใจผ่านภาพถ่าย หรือ ชมการ แข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทย VS …….. รอบแบ่งกลุ่ม ( กำลังประสานงาน ) 21.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ. โรงแรม Green Hill ( ระดับ 4 ดาว )

14 กำหนดการทัวร์ วันที่ 3 ( พุธ 11 ธ. ค. 56 ) เวลาสถานที่ท่องเที่ยว / ดูกีฬา / ทำกิจกรรม 07.00 ทานอาหารเช้าที่โรงแรม Green Hill 08.00 เดินทางสู่กรุงเนปิดอว์ 13.00 ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กรุงเนปิดอว์ 14.00 เยี่ยมชมกรุงเนปิดอว์ ชมเมืองจำลอง สวน พฤกษชาติ หมู่บ้านของชนเผ่าในเมืองหลวง อาคาร รัฐสภา 18.00 ชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ใน สนามกีฬาแห่งใหม่ของพม่า

15 กำหนดการทัวร์ วันที่ 4 ( พฤหัสบดี 12 ธ. ค. 56) เวลาสถานที่ท่องเที่ยว / ดูกีฬา / ทำกิจกรรม 06.30 ทานอาหารเช้าที่โรงแรม Aureum หรือเทียบเท่า 07.30- 12.00 เดินทางสู่นครย่างกุ้ง 12.30 ทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 13.30 เที่ยวชมเจดีย์โบดาทาวน์, พระพุทธรูปทองคำ, เทพ ทันใจ, พระหินอ่อน, ปางช้างเผือก และตลาดสก๊อต 17.50 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD2754 19.35 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

16 ค่าสมัคร ท่านละ 31,400 บาท ประกอบด้วย : ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว 3 คืน ค่ารถเดินทางไปยังสนามกีฬาและสถานที่ ท่องเที่ยวในพม่า ค่าอาหารทุกมื้อ + ค่าชมการแสดง ค่าดำเนินการขอวีซ่า + การผ่านแดนเข้า ประเทศ ค่าเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 กรุงเน ปิดอว์ ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินแขวน

17 Thank You


ดาวน์โหลด ppt 99 Special Trip 2013 เที่ยวพม่า พาทำบุญ ลุ้น ซีเกมส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google