งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Programming for AVR Microcontroller

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Programming for AVR Microcontroller"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Programming for AVR Microcontroller
test

2 ทำความรู้จัก ผลิตโดยบริษัท ATMEL
ใช้สถาปัตยกรรมแบบ RISC หนึ่งคำสั่งใช้ clock เพียงลูกเดียว มีหลายเบอร์ หลายขนาดให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

3 คุณสมบัติที่สำคัญ สถาปัตยกรรมแบบ RISC
มีรีจิสเตอร์ให้ใช้งานทั่วไปขนาด 8bit จำนวน 32 ตัว * หน่วยความจำ rom แบบ flash 16kbyte เขียน\ลบได้หมื่นครั้ง หน่วยความจำแบบ EEPROM ขนาด 512 byte เขียน\ลบได้แสนครั้ง การสื่อสารข้อมูลอนุกรมมีทั้งแบบ UART หรือ RS323 * ซึ่งเหมาะกับการเขียนภาษา c เป็นอย่างมาก

4 ส่วนประกอบ ขาพอร์ตอินพุทเอาต์พุท
VCC ขาแรงดันไฟตรง GND ขากราวด์ PORT A (PA0 - PA7) input/output สัญญาณดิจิตอล และอะนาลอคได้ PORT B (PB0 - PA7) input/output สัญญาณดิจิตอล โปรแกรมชิพ ป้อนสัญญาณนาฬาภายนอก PORT C (PC0 - PA7) input/output สัญญาณดิจิตอล เชื่อมต่อกับดีบัคโปรแกรม PORT D (PD0 - PA7) input/output สัญญาณดิจิตอล อินเทอร์รัปสัญญาณภายนอก RESET ขารีเซ็ตวงจร AVCC ขาแรงดันสำหรับ PORT A

5 หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม microcontroller

6 เลขฐานสอง พอร์ตของไมโครคอนโทรเลอร์มีขนาด 8bit แต่ละพอร์ตมี 8 ขา แต่ละขาสามารถกำหนดได้สองสถานะ คือ 0 , 1 ในรูปเป็นพอร์ต PA ถ้าต้องการให้ บิตที่ 3 กับ 5 ติด ต้องกำหนดค่า PA 7 PA 6 PA 5 PA 4 PA 3 PA 2 PA 1 PA 0 x test PA 7 PA 6 PA 5 PA 4 PA 3 PA 2 PA 1 PA 0 1

7 สามารถเปรียบเทียบกับเลขฐานสองก็คือ 00101000
ถ้านำไปเขียนในโปรแกรมภาษา C ก็แค่กำหนดเป็น PA = 0b ; สามารถเขียนอยู่ในรูปฐานสิบหกได้ แปลงโดยใช้เครื่องคิดเลข PA = 0x28;

8 ทำความเข้าใจกับรีจิสเตอร์และกำหนดค่าการใช้งาน
เพื่อกำหนดทิศทางเริ่มต้นเพื่อใช้งานแต่ละพอร์ท โดยที่บิตใดเท่ากับ 1 หมายถึงเอาต์พุต เท่ากับ 0 หมายถึงอินพุต หมายถึง โดยใช้วิธีกำหนดค่าคือ DDA = 0b ; DDA 7 DDA 6 DDA 5 DDA 4 DDA 3 DDA 2 DDA 1 DDA 0 1 DDA 7 DDA 6 DDA 5 DDA 4 DDA 3 DDA 2 DDA 1 DDA 0 out in

9 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม
เรียกใช้ lib และกำหนดค่า CPU กำหนดรีจิสตี้ ตั้งพอร์ต ฟังก์ชนหน่วงเวลา

10 สรุป หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม microcontroller
ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนที่ต้องการใช้งานที่เรียกว่าโมดูลภายใน ต้องเข้าใจและกำหนดค่าในรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโมดูลให้เป็น มีความรู้ภาษา C ต้องมีความเข้าใจทางด้านอิเล็กทรอนิคส์บ้าง ซึ่งจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมและใช้งาน microcontroller เป็นไปตามความต้องการมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Basic Programming for AVR Microcontroller

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google