งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Programming for AVR Microcontroller. ทำความรู้จัก ผลิตโดยบริษัท ATMEL ใช้สถาปัตยกรรมแบบ RISC หนึ่งคำสั่งใช้ clock เพียงลูกเดียว มีหลายเบอร์ หลายขนาดให้เลือกใช้ตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Programming for AVR Microcontroller. ทำความรู้จัก ผลิตโดยบริษัท ATMEL ใช้สถาปัตยกรรมแบบ RISC หนึ่งคำสั่งใช้ clock เพียงลูกเดียว มีหลายเบอร์ หลายขนาดให้เลือกใช้ตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Programming for AVR Microcontroller

2 ทำความรู้จัก ผลิตโดยบริษัท ATMEL ใช้สถาปัตยกรรมแบบ RISC หนึ่งคำสั่งใช้ clock เพียงลูกเดียว มีหลายเบอร์ หลายขนาดให้เลือกใช้ตาม วัตถุประสงค์ของผู้ใช้

3 คุณสมบัติที่สำคัญ สถาปัตยกรรมแบบ RISC มีรีจิสเตอร์ให้ใช้งานทั่วไปขนาด 8bit จำนวน 32 ตัว * หน่วยความจำ rom แบบ flash 16kbyte เขียน \ ลบได้หมื่นครั้ง หน่วยความจำแบบ EEPROM ขนาด 512 byte เขียน \ ลบได้แสนครั้ง การสื่อสารข้อมูลอนุกรมมีทั้งแบบ UART หรือ RS323

4 ส่วนประกอบ ขาพอร์ตอินพุท เอาต์พุท VCC ขาแรงดันไฟตรง GND ขากราวด์ PORT A (PA0 - PA7) input/output สัญญาณดิจิตอล และอะ นาลอคได้ PORT B (PB0 - PA7) input/output สัญญาณดิจิตอล โปรแกรมชิพ ป้อนสัญญาณนาฬาภายนอก PORT C (PC0 - PA7) input/output สัญญาณดิจิตอล เชื่อมต่อกับดีบัคโปรแกรม PORT D (PD0 - PA7) input/output สัญญาณดิจิตอล อิน เทอร์รัปสัญญาณภายนอก RESET ขารีเซ็ตวงจร AVCC ขาแรงดันสำหรับ PORT A

5 หลักการเขียน โปรแกรมควบคุม microcontroller

6 เลขฐานสอง พอร์ตของไมโครคอนโทรเลอร์มีขนาด 8bit แต่ละพอร์ตมี 8 ขา แต่ละขาสามารถ กำหนดได้สองสถานะ คือ 0, 1 ในรูปเป็นพอร์ต PA ถ้าต้องการให้ บิตที่ 3 กับ 5 ติด ต้องกำหนดค่า PA 7PA 6PA 5PA 4PA 3PA 2PA 1PA 0 xxxxxxxx PA 7PA 6PA 5PA 4PA 3PA 2PA 1PA 0 00101000

7 สามารถเปรียบเทียบกับเลขฐานสองก็คือ 00101000 ถ้านำไปเขียนในโปรแกรมภาษา C ก็แค่ กำหนดเป็น PA = 0b00101000; สามารถเขียนอยู่ในรูปฐานสิบหกได้ แปลง โดยใช้เครื่องคิดเลข PA = 0x28;

8 ทำความเข้าใจกับรีจิสเตอร์และ กำหนดค่าการใช้งาน เพื่อกำหนดทิศทางเริ่มต้นเพื่อใช้งานแต่ละ พอร์ท โดยที่บิตใดเท่ากับ 1 หมายถึงเอาต์พุต เท่ากับ 0 หมายถึงอินพุต หมายถึง โดยใช้วิธีกำหนดค่าคือ DDA = 0b1111000; DDA 7 DDA 6 DDA 5 DDA 4 DDA 3 DDA 2 DDA 1 DDA 0 11110000 DDA 7 DDA 6 DDA 5 DDA 4 DDA 3 DDA 2 DDA 1 DDA 0 out in

9 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม เรียกใช้ lib และกำหนดค่า CPU กำหนดรีจิสตี้ ตั้งพอร์ต ฟังก์ชนหน่วงเวลา

10 สรุป หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม microcontroller ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนที่ต้องการ ใช้งานที่เรียกว่าโมดูลภายใน ต้องเข้าใจและกำหนดค่าในรีจิสเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับโมดูลให้เป็น มีความรู้ภาษา C ต้องมีความเข้าใจทางด้านอิเล็กทรอนิคส์ บ้าง ซึ่งจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมและใช้ งาน microcontroller เป็นไปตามความ ต้องการมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Basic Programming for AVR Microcontroller. ทำความรู้จัก ผลิตโดยบริษัท ATMEL ใช้สถาปัตยกรรมแบบ RISC หนึ่งคำสั่งใช้ clock เพียงลูกเดียว มีหลายเบอร์ หลายขนาดให้เลือกใช้ตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google