งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual C# 2010 Express 2. เริ่มต้นใช้ Visual C# 2010 Express สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ช่วยให้ เขียนโปรแกรมได้ดี 1 C# Programming with Visual C# 2010 Express.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual C# 2010 Express 2. เริ่มต้นใช้ Visual C# 2010 Express สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ช่วยให้ เขียนโปรแกรมได้ดี 1 C# Programming with Visual C# 2010 Express."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual C# 2010 Express 2. เริ่มต้นใช้ Visual C# 2010 Express สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ช่วยให้ เขียนโปรแกรมได้ดี 1 C# Programming with Visual C# 2010 Express

2 เป้าหมายการเรียนรู้  เรียนรู้สภาพแวดล้อมการใช้งาน Visual C# 2010 Express  การสร้างแอปพลิเคชันด้วยด้วยคอมมานไลน์  การสร้างคอนโซลแอปพลิเคชัน  การสร้างวินโดว์ฟอร์มแอปพลิเคชัน  การสร้าง WPF แอปพลิเคชัน  สร้างคลาสไลบารี เพื่อส่งการใช้งานต่อไปยังแอปลิเคชันอื่น  การดีบักแอปพลิเคชัน 2C# Programming with Visual C# 2010 Express

3 คุณสมบัติหลักของ Visual C# 2010 Express C# Programming with Visual C# 2010 Express3 VS C# 2010 Express เป็นโปรแกรมที่แยกส่วนมาเฉพาะ ภาษา (C#) จากเป็นชุดเต็มของ VS 2010 โดย Visual C# 2010 Express มีคุณสมบัติหลักคือ  มี IDE ที่ช่วยให้การพัฒนาเร็วขึ้นด้วยการรวมเครื่องมือที่ จำเป็นในการเขียนโปรแกรม การออกแบบ การทดสอบ การ หาความผิดพลาด  มี Database Explorer ในตัว ซึ่งสามารถมองเห็น ฐานข้อมูลชนิดต่างๆ ได้ที่จะทำงานกับแอปพลิเคชัน  มีการจัดการความผิดพลาด  มีส่วนช่วยในการพิมพ์ IntelliSense, Template, code snippet  มีเอกสารอิเล็คทรอนิคส์และส่วนช่วยเหลือ(Help)

4 Template ใน Visual C# C# Programming with Visual C# 2010 Express4

5 โครงสร้างของ Project และ Solution C# Programming with Visual C# 2010 Express5

6 ความหมายของไฟล์ต่างๆ ใน Visual C# 2010 C# Programming with Visual C# 2010 Express6 ไฟล์คำอธิบาย.cs เป็นที่เก็บโค้ดที่ขียนขึ้น โค้ดอาจเป็นไฟล์ของ Module, Windows Forms, Class ที่อยู่ในโปรเจ็ค.csproj เป็นโปรเจ็คไฟล์ ที่เก็บค่าข้อกำหนดของโปรเจ็ค เช่นเส้นทาง ผลลัพทธ์ของโปรแกรมที่สร้าง และเป้าหมายระบบปฏิบัติการ.config เป็นไฟล์ XML ที่เก็บค่าข้อกำหนดระบบ เช่น การต่อเชื่อมกับ ฐานข้อมูล ตัวแปรที่ใช้ร่วมกันทั้งโปรเจ็ค.xaml เป็นไฟล์ XAML ที่ใช้กับแอปพลิเคชันของ WPF และ Microsoft Silverlight TM เพื่อกำหนดอินเทอร์เฟส (interface).sln เป็นเท็กไฟล์ (text file) ที่กำหนดการใช้งานโซลูชั่น ไว้ว่าโปร เจ็คใดจะทำงานก่อน การแก้ไขไฟล์นี้ไม่ควรแก้ไขด้วยโปรแกรม ภายนอก Visual C# / Visual Studio.suoเป็นไฟล์ที่เก็บค่าที่กำหนด IDE ของ Visual C# / Visual Studio

7 C# เป็น Objected Programming Language C# Programming with Visual C# 2010 Express7 ต้นแบบ - Class สร้าง - Constructor วัตถุ - Object

8 การเขียนโปรแกรมสร้างเป็นวัตถุ C# Programming with Visual C# 2010 Express8 1.namespace ConsoleApplication1{ 2. class Program { 3. static void Main(string[] args) { 4. Class1 com1; 5. com1 = new Class1(); // Constructor 6. com1.Hello(); 7. } 8. } 9. class Class1 { 10. string answer; 11. public void Hello() { 12. Console.WriteLine("Hello, What your name?"); 13. answer = Console.ReadLine(); 14. Console.WriteLine("Hello, {0}", answer); 15. Console.ReadKey(); 16. } 17. } 18.}

9 ตัวอย่างการสร้างวัตถุ ด้วย Console Application C# Programming with Visual C# 2010 Express9 using System; namespace ConsoleApplication1 { using System; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { Home h = new Home(); h.address = “Bangkok"; Console.WriteLine("Address:{0}", h.address); } class Home { public string address; }

10 การสร้างแอสแซมบลีจากคอมมานด์ไลน์ C# Programming with Visual C# 2010 Express10  คอมไฟล์โปรแกรมได้ทั้งจากเมนู Debug > Start Debugging หรือใช้ผ่าน คอมมานด์พรอมต์ ด้วยคำสั่ง csc  ส่วนที่คอมไฟล์ได้แล้ว จะได้ไฟล์ นามสกุล.exe หรือ.dll จะเรียกไฟล์นี้ว่า แอสแซมบลี  ไฟล์ แอสแซมบลี สามารถนำไปใช้งาน ด้วยตัวเอง (.exe) หรือใช้โปรแกรมอื่นใช้งาน (.dll)

11 การสร้างวินโดว์ฟอร์มแอปพลิเคชัน  วินโดว์ฟอร์มแอป. มีใช้งานตั้งแต่รุ่น แรกๆ ของภาษาในรูปแบบ Visual  เลือกสร้าง Application จาก Template แล้วเลือกเป็นแบบWindows Forms Application  ใช้เน้นติตต่อกับผู้ใช้งานด้วยรูปกราฟิก (User Interface) ซึ่งเรียกว่าคอนโทรล (เพราะมีส่วนที่มองเห็นและดำเนินการ ได้)  คอลโทรล เกือบทั้งหมดอยู่ใน Tool Box  มีลักษณะการทำงานแบบ Event Driven C# Programming with Visual C# 2010 Express11

12 การสร้าง WPF แอปพลิเคชัน  WPF แอป. ตั้งใจจะมาทดแทน Windows Forms ในรูปแบบ ไฟล์ XAML (อ่านว่า แซม-มอล) ย่อมาจาก eXtensible Application Markup Language)  เลือกสร้าง Application จาก Template แล้วเลือกเป็นแบบ Windows WPF Application  โดยทั่วไปยังคงเขียนโปรแกรมคล้ายกับ Windows Form ใน ลักษณะการทำงานแบบ Event Driven  Silverlight เป็นส่วนย่อย และย่อของ WPF แต่ทำงานกับ Brower หรือ คอมพิวเตอร์ทีกินทรัพยากรน้อยกว่า และต้องการ ความปลอดภัยกว่า C# Programming with Visual C# 2010 Express12

13 ข้อดี และเสีย ของการใช้ WPF ข้อดี  ทำงานร่วมกับชิปประมวลภาพสมัยใหม่ได้ดีกว่าเดิม สนับสนุน DirectX, Direct3D (ของเดิม วินโดว์ฟอร์ม ใช้ GDI, GDI+)  แยก ส่วนการแสดงผลและตรรกะการทำงานออกจัดกันชัดเจน (ให้ลองนึกถึงการใช้ CSS, HTML, PHP)  บรรจุอ๊อปเจ็คต่างๆ ได้ไม่จำกัด จากของเดิม Label ก็บรรจุได้ เพียงอักษร และมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย ข้อเสีย  ผู้ใช้ต้องเรียนรู้ใหม่ ซึ่งหมายความว่าต่อไป รุ่นเดิมจะไม่พัฒนา ต่อแล้ว (แต่ยังมีใครหลายคนพัฒนาโปรแกรมโบราณ เช่น VB6)  ขณะนี้คอนโทรลบางตัวหายไป เช่น DateTimePicker C# Programming with Visual C# 2010 Express13

14 ไฟล์หลักใน WPF แอปพลิเคชัน ชนิดไฟล์คำอธิบาย App.xaml เก็บค่าคุณสมบัติของวินโดว์ทั่วไป สำหรับแอป พลิเคชัน รวบทั้งทรัพยากร ที่ใช้ในแอปพลิเคชัน App.xaml.cs เป็นโค้ดภาษา ซีชาร์ป ที่ทำงานขณะรันไทม์ (run time) ที่เป็นเหมือนตรรกะการทำงานของโปรแกรม ในระดับแอปพลิเคชัน MainWindow.xaml เป็นค่าที่เก็บคอนโทรล และรูปแบบการวาง คอนโทรลที่ใช้ใน GUI ขณะที่ออกแบบโปรแกรม (design time) ซึ่งสามารถเปลียนแปลงได้ทั้งใน หน้าต่างพร็อบเพอร์ตี้ และแก้ไขโดยตรงในโค้ด MainWindow.xaml MainWindow.xaml.csเป็นโค้ดภาษา ซีชาร์ป ที่ทำงานขณะรันไทม์ ที่เป็น เหมือนตรรกะการทำงานของโปรแกรมในระดับ ฟอร์มของ MainWindow.xaml C# Programming with Visual C# 2010 Express14

15 ตัวอย่างคอนโทรลของ WPF ชื่อคอนโทรลคำอธิบายXAML Button ใช้คอนโทรลนี้สำหรับเป็นปุ่มคำสั่ง คอนโทรลนี้ใช้มากที่สุด ใช้งาน เหมือนกับคอนโทรล Button ของ วินโดว์ฟอร์ม


ดาวน์โหลด ppt Visual C# 2010 Express 2. เริ่มต้นใช้ Visual C# 2010 Express สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ช่วยให้ เขียนโปรแกรมได้ดี 1 C# Programming with Visual C# 2010 Express.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google