งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก่อนที่จะลงมืออกแบบ จะต้องพิจารณา ก่อน ว่า Web Site เหล่านี้อยู่ประเภทใด ทำธุรกิจ ให้ข้อมูล ข่าวสาร บันเทิง เพื่อการศึกษา ส่วนตัว การตรวจอสอบเว็บเพจที่จะสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก่อนที่จะลงมืออกแบบ จะต้องพิจารณา ก่อน ว่า Web Site เหล่านี้อยู่ประเภทใด ทำธุรกิจ ให้ข้อมูล ข่าวสาร บันเทิง เพื่อการศึกษา ส่วนตัว การตรวจอสอบเว็บเพจที่จะสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก่อนที่จะลงมืออกแบบ จะต้องพิจารณา ก่อน ว่า Web Site เหล่านี้อยู่ประเภทใด ทำธุรกิจ ให้ข้อมูล ข่าวสาร บันเทิง เพื่อการศึกษา ส่วนตัว การตรวจอสอบเว็บเพจที่จะสร้าง

2 เว็บเพจที่น่าเบื่อ เต็มไปด้วยข้อความที่แน่นไปหมด โดยไม่มีจุดพักสายตา หรือจุดดึงดูด ความสนใจอื่น ๆ เช่น รูปภาพ วางรูป หรือองค์ประกอบอื่น ๆ แพรวพราว ไปหมดจนดูเลอะเทอะ ตัวหนังสือใหญ่หรือเล็กจนอ่านยาก สีสันไม่น่าสนใจ Download ช้า และ Links สะดุด

3 ความเรียบง่าย ความสม่ำเสมอ ความเป็น เอกลักษณ์ มีลักษณะที่ น่าสนใจ การใช้งานง่าย โดยไม่จำกัด คุณภาพในการ ออกแบบ ระบบการใช้งาน ที่ถูกต้อง วิธีการออกแบบเว็บเพจ

4 การเชื่อมโยงแบบ เส้นตรง

5 การเชื่อมโยงแบบ รากต้นไม้

6 การเชื่อมโยงแบบ อ้างอิง

7 การออกแบบให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม การออกแบบให้เหมาะสมขนาด หน้าจอ ของผู้ใช้ ขนาดหน้าจอที่ใช้ มีระดับ ดังต่อไปนี้ 640 X 480 Pixel 800 X 600 Pixel 1024 X 768 Pixel

8 การออกแบบให้เหมาะสมขนาด หน้าของ Browser Internet Explorer 778 pixels 425 pixels

9 ส่วนประกอบของหน้า เพจ 1 หน้า ประกอบด้วย 1. ส่วนหัวของหน้า ( Page Header) 2. ส่วนของเนื้อหา ( Page Body ) 3. ส่วนท้ายของหน้า ( Page Footer )

10 1. ส่วนหัวของหน้า ( Page Header) เป็นส่วนที่มีหน้าที่ดึงดูดสายตาให้ติดตามเนื้อหา ที่จะเสนอในเว็บเพจนั้น ส่วนหัวมักจะประกอบด้วย ชื่อเว็บ หรือปุ่ม นาวิกเกชั่น ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็น กราฟฟิค สร้างขึ้นมา

11 2. ส่วนของเนื้อหา ( Page Body ) เป็นส่วนของเนือ้หา ในเว็บเพจ ใช้ตัวอักษร ที่อ่านง่าย สะดวก และเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นส่วนที่มีความสำคัญในการให้ข้อมูล

12 3. ส่วนท้ายของหน้า ( Page Footer ) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ของเว็บไซด์ ข้อมูลดังกล่าวต้องมีความสม่ำ - เสมอ เช่น ข้อมูลผู้จัดทำ ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ หรืออาจเป็น นาวิกเกชั่น แบบตัวอักษรก็ได้

13 info.med.yale.edu/caim/manual/pages/g raphics/page_layout.gi การจัดหน้าเว็บเพจ

14 การจัด หน้าที่ดี จัดหน้า สับสน

15 http://www.iss.stthomas.edu/studyguides/ basi cpage.gif การจัดหน้าเว็บเพจ

16 การ ออกแบบที่ ดี ควรให้ ข้อมูล 1 ชุดอ่านจบ ภายใน 1 หน้า การจัดหน้าเว็บเพจ

17 www.motorola.com.sg/ images/site-map.jpg Site Map Site Map คือ แผน ที่เว็บเพจ เป็น โครงสร้างที่ ชี้ให้เห็นว่า เว็บเพจ มีอะไร หน้าใด หรือข้อมูล อะไรบ้าง ที่ ประกอบ กันอยู่ใน เว็บเพจ

18 www.delawarepensions.com/ Site%20Maps/site_map.htm Site Map

19 การเลือกใช้สี สำหรับเว็บเพจ ประโยชน์ของสีในเว็บเพจ 1. สามารถชักนำ สายตาของผู้อ่าน ไปยังบริเวณในเว็บเพจ ส่วนต่างๆ ได้ รวมถึงกระตุ้นความสนใจ 2. เชื่อมโยงบริเวณที่เราออกแบบให้ เข้าด้วยกัน สัมพันธ์กัน และ แบ่ง บริเวณต่างๆ ออกจากกัน ได้อีกด้วย 3. ช่วยสร้างระเบียบของเว็บเพจ 4. สร้างอารมณ์และสร้างความเป็น เอกลักษณ์

20 การใช้สีบนเว็บ เพจ 1. ใช้สีอย่างสม่ำเสมอ 2. ใช้สีให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย ใช้เพื่อการสื่อ ความหมาย 3. ใช้สีเพื่อสร้างบุลคลิก


ดาวน์โหลด ppt ก่อนที่จะลงมืออกแบบ จะต้องพิจารณา ก่อน ว่า Web Site เหล่านี้อยู่ประเภทใด ทำธุรกิจ ให้ข้อมูล ข่าวสาร บันเทิง เพื่อการศึกษา ส่วนตัว การตรวจอสอบเว็บเพจที่จะสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google