งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจอสอบเว็บเพจที่จะสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจอสอบเว็บเพจที่จะสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจอสอบเว็บเพจที่จะสร้าง
ก่อนที่จะลงมืออกแบบ จะต้องพิจารณา ก่อนว่า Web Site เหล่านี้อยู่ประเภทใด ทำธุรกิจ ให้ข้อมูล ข่าวสาร บันเทิง เพื่อการศึกษา ส่วนตัว

2 เว็บเพจที่น่าเบื่อ เต็มไปด้วยข้อความที่แน่นไปหมด โดยไม่มีจุดพักสายตา หรือจุดดึงดูดความสนใจอื่น ๆ เช่น รูปภาพ วางรูป หรือองค์ประกอบอื่น ๆ แพรวพราว ไปหมดจนดูเลอะเทอะ ตัวหนังสือใหญ่หรือเล็กจนอ่านยาก สีสันไม่น่าสนใจ Download ช้า และ Links สะดุด

3 วิธีการออกแบบเว็บเพจ
ความเรียบง่าย ความสม่ำเสมอ ความเป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะที่น่าสนใจ การใช้งานง่ายโดยไม่จำกัด คุณภาพในการออกแบบ ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง

4 การเชื่อมโยงแบบ เส้นตรง

5 การเชื่อมโยงแบบ รากต้นไม้

6 การเชื่อมโยงแบบ อ้างอิง

7 การออกแบบให้เหมาะสมขนาดหน้าจอ ของผู้ใช้
การออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การออกแบบให้เหมาะสมขนาดหน้าจอ ของผู้ใช้ ขนาดหน้าจอที่ใช้ มีระดับดังต่อไปนี้ 640 X 480 Pixel 800 X 600 Pixel 1024 X 768 Pixel

8 778 pixels 425 pixels Internet Explorer
การออกแบบให้เหมาะสมขนาดหน้าของ Browser 778 pixels 425 pixels Internet Explorer

9 ส่วนประกอบของหน้า เพจ 1 หน้า ประกอบด้วย
1. ส่วนหัวของหน้า ( Page Header) 2. ส่วนของเนื้อหา ( Page Body ) 3. ส่วนท้ายของหน้า ( Page Footer )

10 1. ส่วนหัวของหน้า ( Page Header)
เป็นส่วนที่มีหน้าที่ดึงดูดสายตาให้ติดตามเนื้อหา ที่จะเสนอในเว็บเพจนั้น ส่วนหัวมักจะประกอบด้วย ชื่อเว็บ หรือปุ่ม นาวิกเกชั่น ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็น กราฟฟิค สร้างขึ้นมา

11 2. ส่วนของเนื้อหา ( Page Body )
เป็นส่วนของเนือ้หา ในเว็บเพจ ใช้ตัวอักษร ที่อ่านง่าย สะดวก และเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นส่วนที่มีความสำคัญในการให้ข้อมูล

12 3. ส่วนท้ายของหน้า ( Page Footer )
เป็นส่วนที่ให้ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ของเว็บไซด์ ข้อมูลดังกล่าวต้องมีความสม่ำ -เสมอ เช่น ข้อมูลผู้จัดทำ ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ หรืออาจเป็น นาวิกเกชั่น แบบตัวอักษรก็ได้

13 การจัดหน้าเว็บเพจ info.med.yale.edu/caim/manual/pages/graphics/page_layout.gi

14 การจัดหน้าเว็บเพจ จัดหน้าสับสน การจัดหน้าที่ดี

15 การจัดหน้าเว็บเพจ

16 การจัดหน้าเว็บเพจ การออกแบบที่ดี ควรให้ข้อมูล 1 ชุดอ่านจบภายใน 1 หน้า

17 Site Map Site Map Site Map คือ แผนที่เว็บเพจ เป็นโครงสร้างที่ชี้ให้เห็นว่า เว็บ เพจ มีอะไร หน้าใด หรือข้อมูล อะไรบ้าง ที่ประกอบ กันอยู่ใน เว็บเพจ images/site-map.jpg

18 Site Map Site%20Maps/site_map.htm

19 การเลือกใช้สี สำหรับเว็บเพจ
ประโยชน์ของสีในเว็บเพจ 1. สามารถชักนำ สายตาของผู้อ่านไปยังบริเวณในเว็บเพจ ส่วนต่างๆ ได้ รวมถึงกระตุ้นความสนใจ 2. เชื่อมโยงบริเวณที่เราออกแบบให้เข้าด้วยกัน สัมพันธ์กัน และ แบ่งบริเวณต่างๆ ออกจากกัน ได้อีกด้วย 3. ช่วยสร้างระเบียบของเว็บเพจ 4. สร้างอารมณ์และสร้างความเป็นเอกลักษณ์

20 2. ใช้สีให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
การใช้สีบนเว็บเพจ 1. ใช้สีอย่างสม่ำเสมอ 2. ใช้สีให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ใช้เพื่อการสื่อความหมาย 3. ใช้สีเพื่อสร้างบุลคลิก


ดาวน์โหลด ppt การตรวจอสอบเว็บเพจที่จะสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google