งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กวดขันวินัยประจำเดือนของ นักเรียนชั้นม.4/2 ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กวดขันวินัยประจำเดือนของ นักเรียนชั้นม.4/2 ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กวดขันวินัยประจำเดือนของ นักเรียนชั้นม.4/2 ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ไม่ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่ ขาดการ กวดขันวินัย ( คน ) 41 คน ชาย 19 หญิง 22 ชาย 19 หญิง 22 ชาย 0 หญิง 0

2 กวดขันวินัยประจำเดือนของ นักเรียนชั้นม.4/2 ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ไม่ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่ ขาดการ กวดขันวินัย ( คน ) 41 คน ชาย 19 หญิง 22 ชาย 18 หญิง 22 ชาย 0 หญิง 0 ชาย 1 หญิง 0

3 กวดขันวินัยประจำเดือนของ นักเรียนชั้นม.4/2 ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ไม่ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่ ขาดการ กวดขันวินัย ( คน ) 41 คน ชาย 19 หญิง 22 ชาย 14 หญิง 16 ชาย 5 หญิง 6 ชาย 0 หญิง 0

4 กวดขันวินัยประจำเดือนของ นักเรียนชั้นม.4/2 ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ไม่ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่ ขาดการ กวดขันวินัย ( คน ) 41 คน ชาย 19 หญิง 22 ชาย 14 หญิง 19 ชาย 2 หญิง 3 ชาย 3 หญิง 0


ดาวน์โหลด ppt กวดขันวินัยประจำเดือนของ นักเรียนชั้นม.4/2 ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 จำนวน นักเรียนที่ กวดขันวินัย ผ่าน ( คน ) จำนวน นักเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google