งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Strategy & Implementation ศ. นพ. ประทักษ์ โอ ประเสริฐสวัสดิ์ 28 กันยายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Strategy & Implementation ศ. นพ. ประทักษ์ โอ ประเสริฐสวัสดิ์ 28 กันยายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research Strategy & Implementation ศ. นพ. ประทักษ์ โอ ประเสริฐสวัสดิ์ 28 กันยายน 2552

2 Scope Introduction Research Strategic Planning Implementation Platform Summary

3 Research Excellence Research and innovation becomes increasingly as a key driver of a research university. For strategic planning it is vital to identify research strengths and research development opportunities.

4 What Drives Research ? 1. Competition 2. Collaboration 3. Regulation 4. Innovation Speed (Publications, Citation) Scarce resources (Fund seeking) Patent & Spin off companies Multidisciplinary, Network Technology possibilities Tools, Skill & Resources sharing Accountability Quantity & Quality of research output Investment Policies Technology transfer Tacking big questions Economic & Social development

5 Reality of a Research Competition Collaboration Compete to Collaboration Collaboration to Compete Who are friends, Who are foes Yesterday’s competitor is today’s collaborator

6 Turn Weakness to Strength Diagnosis : Corporate ADD (Attention Deficit Disorder) Change mindset & Think out off the box ผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่าง เป็นรูปธรรม ผลักดันผลงานวิจัยให้เป็นที่รับรู้ ในวงกว้าง

7 Challenge to Change Mindset 11 คนไทย... ไม่เคยไปบอลโลก 5 คนไทย... ติดอันดับ Top ten ฟุตซอล 1 คนไทย... เดาะบอลสูงสุดอันดับ 1 ของโลก

8 Harmonize the Diversity Harmonize : การร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่ง เดียว Diversity : การนำความคิดหลากหลาย มาใช้ตอบคำถาม วิจัย และสร้างนวัตกรรม

9 Research Strategic Planning Evaluate strength & Establish strategy Recruitment & Retention young talent Competitive & Collaboration Allocate of scarce resources Execute action plan “Stable strategy & flexible tactics”

10 Corporate KPI Mahidol Research  จำนวนบทความตีพิมพ์ (Publication) ในวารสารระดับ นานาชาติ เฉลี่ย 1 บทความต่อ บุคลากรสายวิชาการต่อปี  จำนวนดัชนีการอ้างอิง (Citation) เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี  รายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา (commercialization) ของ มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มขึ้น 5 % ต่อปี

11 Corporate KPI Ramathibodi 255 2 255 3 255 4 255 5 1. Publication 0.3 3 อาจารย์แพทย์ 0.4 0 0.4 6 0.4 8 0.5 0 อาจารย์ พยาบาล 0.1 0 0.1 1 0.1 2 0.1 3 2. จำนวน Citation 471525550575 3. ค่า Impact factor 1.21.41.61.8

12 Target Penetration & Approaches Understand  Brand Believe  Vision, Value Behave  Commitment, Consistency, Ethic Corporate Culture  Excellence, Best in Class

13 Implementation Platform R&D Innovation Excellence (Targeted) Advocacy to action Recognition /Rewarding Management (Just do it) Collaboration/Integration Resources sharing Product ExternalInternal Organization Policy Recruitment Mentoring Leader & Team spirit

14 Research Road Map Granting agency’s interest BPR Research Club Attractive ideas Literature mining Inspired individual MentoringMotivation Ideas Funded Research output Clinical application Health advocacy Innovation Patent Publication Peer- reviewed Journals Citation Commercia lization Impact factor rewards Matching fund Sources of funding Research Centre Enabling Hi-Technology

15 Key Challenges Policy Competitive & Collaborative Funding Research activity continuous workflows Lean Research

16 Research Operating Model  Research planning & development  Research funding  Research facilitating  Research database management  Researcher development  Research utilization 1.Develop research strategies & goals Seek & facilitating collaboration 2.Assisting in funding & project management 3.Develop research infrastructure & supporters 4.Consolidate research project information & IT 5.Encourage & promote research atmosphere 6.Publication, application & commercialization of research & innovation

17 Where to.. From here ? Research quality and evaluation system Benchmarking New initiative spearheaded for research excellence & innovation Challenges for collaboration

18 Summary Evaluate research performance Establish research strategies (decision, focus) Identify the advantages Identify improvement opportunities Re-look at research activity workflows Recruitment, retention young talent & career track Execute project plan

19


ดาวน์โหลด ppt Research Strategy & Implementation ศ. นพ. ประทักษ์ โอ ประเสริฐสวัสดิ์ 28 กันยายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google