งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการออกแบบ ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการออกแบบ ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการออกแบบ ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN

2 องค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ
 องค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ 1. จุด (Dot) 2. เส้น (Line) 3. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) 4. แสงและเงา (Light & Sade) 5. ช่องว่าง (Space) 6. สี (Color) 7. ลักษณะพื้นผิว (Texture)

3 หลักการจัดวางส่วนประกอบในการออกแบบ
 หลักการจัดวางส่วนประกอบในการออกแบบ 1. การเน้นจุดสนใจ (Emphasis) 2. ความสมดุล (Balance) 3. ความเป็นเอกภาพ (Unity) 4. จังหวะ (Rhythm) 5. ความกลมกลืน (Harmony) 6. ความขัดแย้ง (Contrast) 7. สัดส่วน (Proportion) 8. ความเรียบง่าย (Simplicity)

4 1. การเน้นจุดสนใจ (Emphasis)
1. การเน้นโดยการตัดกัน (ขนาด สี รูปร่าง) 2. การเน้นโดยการแยกตัวออกไป 3. การเน้นโดยการจัดวางตำแหน่ง (เส้นนำสายตา)

5 2. ความสมดุล (Balance) 1. สมดุลแบบสมมาตร 2. สมดุลแบบอสมมาตร 3. สมดุลแบบรัศมี

6 3. ความเป็นเอกภาพ (Unity)
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือ ความกลมกลืนกลมเกลียวเข้ากันได้ ความกลมกลืนและ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เกิดจากการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ

7 4. จังหวะ (Rhythm) การวางองค์ประกอบให้มีระยะตำแหน่งขององค์ประกอบเป็นช่วงๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว ต่อเนื่องและความมีทิศทาง แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 1.จังหวะซ้ำ2.จังหวะระยะคงที่ และ 3.จังหวะระยะไม่คงที

8 5. ความกลมกลืน (Harmony)
ความกลมกลืนเป็น การจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเข้าไว้ ด้วยกันอย่างพอเหมาะ ทำให้งานออกแบบนั้นเกิดความประสานกลมกลืน มีความเป็นระเบียบและนำไปสู่ความมีเอกภาพ

9 6. ความขัดแย้ง (Contrast)
ความขัดแย้งเป็นการจัดวางองค์ประกอบที่นำความแตกต่างกันมาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ขนาด รูปร่าง หรือสี เป็นต้น เพื่อให้ผลงานดูแล้วไม่น่าเบื่อ ไม่ซ้ำซาก ไม่จำเจ แต่อย่างไรก็ตามในการออกแบบความขัดแย้งควรคำนึงถึงความเป็นเอกภาพของชิ้นงานด้วย

10 7. สัดส่วน (Proportion) การจัดวางองค์ประกอบโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของขนาด รูปร่างขององค์ประกอบ เพื่อให้มีขนาดสัดส่วนที่พอเหมาะกับองค์ประกอบโดยส่วนรวม และสามารถสร้างจุดสนใจให้กับงานออกแบบได้อีกด้วย

11 8. ความเรียบง่าย (Simplicity)
การวางองค์ประกอบในการจัดภาพหรืองานออกแบบอื่น ควรเน้นที่ความเรียบง่ายไม่รกรุงรัง เพราะจะทำให้การสื่อความหมายไม่เป็นไปตามต้องการ

12 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt หลักการออกแบบ ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google