งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN

2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือการอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นในการออกแบบจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก เร็วเร็ว ถูกต้อง และสวยงามสมจริงมากขึ้น โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะแยกได้เป็น 2 ด้านหลักๆคือ ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

3 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านฮาร์ดแวร์
ฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆที่สามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ ในอดีตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกคือ โต๊ะเขียนแบบ อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ สี ไม้บรรทัด และกระดาษ เป็นต้น

4 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านฮาร์ดแวร์ (ต่อ)
แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาอำนวยความสะดวกมากขึ้น ทำให้แทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนเลย เพราะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาทำหน้าที่แทน

5 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานออกแบบ
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสองความต้องการของผู้ใช้ และในการทำงานออกแบบในบ้างครั้งก็ต้องใช้เครื่องที่มีความสามารถสูงเนื่องจากบ้างโปรแกรมใช้ทรัพยากรเครื่องสูง สเปคเครื่องที่แนะนำ - CPU 4 core ความเร็ว 1.7 GHz up - RAM 4 GB Up - HDD 7200 RPM Or SSD -VGA Card support CUDA(NVIDIA) or OpenCL(AMD)

6 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานออกแบบ
PenPad เนื่องจากในการใช้งานคอมพิวเตอร์เราจะใช้เมาส์แทนในการชี้ตำแหน่ง เลือก หรือวาดรูป แต่มันอาจจะไม่ค่อยสะดวก จึงได้มีการพัฒนาPen Pad ขึ้น เพื่อสะดวกในการวาดรูป ดูคลิป

7 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานออกแบบ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีหน้าจอเป็นระบบสัมผัส ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ดูคลิป

8 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานออกแบบ
เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (inkjet printer) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) เครื่องพล็อตเตอร์ (plotter)

9 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานออกแบบ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ดูคลิป

10 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านซอฟต์แวร์
เมื่อทำงานกับคอมพิวเตอร์ ในการทำงานนั้นจะประกอบไปด้วย 2 หน่วยหลักๆคือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งในปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ถูกนำมาใช้ในงานออกแบบมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นออกแบบแบบ 2 มิติ 3มิติ หรือเป็นอนิเมชั่น

11 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ
Adobe Photoshop Adobe InDesign Adobe Illustrator Adobe After Effects Adobe Flash

12 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ
AutoCAD® 2014 Pro/DESKTOP 8 SolidWorks 2014 SketchUp Pro 8


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google