งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง ทาง วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือการอำนวยความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง ทาง วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือการอำนวยความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง ทาง วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือการอำนวยความ สะดวกต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นในการออกแบบจึงได้ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก เร็ว เร็ว ถูกต้อง และสวยงามสมจริงมากขึ้น โดย เทคโนโลยีที่นำมาใช้จะแยกได้เป็น 2 ด้านหลักๆ คือ ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

3 ฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆที่ สามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ ในอดีตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกคือ โต๊ะเขียนแบบ อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ สี ไม้บรรทัด และกระดาษ เป็นต้น

4 แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาอำนวย ความสะดวกมากขึ้น ทำให้แทบจะไม่ต้องใช้ อุปกรณ์เครื่องเขียนเลย เพราะมีคอมพิวเตอร์เข้า มาทำหน้าที่แทน

5 คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาให้มี ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสอง ความต้องการของผู้ใช้ และในการทำงาน ออกแบบในบ้างครั้งก็ต้องใช้เครื่องที่มี ความสามารถสูงเนื่องจากบ้างโปรแกรมใช้ ทรัพยากรเครื่องสูง สเปคเครื่องที่แนะนำ - CPU 4 core ความเร็ว 1.7 GHz up - RAM 4 GB Up - HDD 7200 RPM Or SSD -VGA Card support CUDA(NVIDIA) or OpenCL(AMD)

6 PenPad เนื่องจากในการใช้งานคอมพิวเตอร์เราจะ ใช้เมาส์แทนในการชี้ตำแหน่ง เลือก หรือวาดรูป แต่มันอาจจะไม่ค่อยสะดวก จึงได้มีการพัฒนา Pen Pad ขึ้น เพื่อสะดวกในการวาดรูป ดูคลิป

7 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาให้ สะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ให้มีหน้าจอเป็นระบบสัมผัส ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้ง โต๊ะ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ดูคลิป

8 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (inkjet printer) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) เครื่องพล็อตเตอร์ (plotter)

9 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ดูคลิป

10 เมื่อทำงานกับคอมพิวเตอร์ ในการทำงาน นั้นจะประกอบไปด้วย 2 หน่วยหลักๆคือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ที่ถูกนำมาใช้ในงานออกแบบมี หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นออกแบบแบบ 2 มิติ 3 มิติ หรือเป็นอนิเมชั่น

11 Adobe Photoshop Adobe InDesign Adobe Illustrator Adobe After Effects Adobe Flash

12 AutoCAD® 2014 Pro/DESKTOP 8 SolidWorks 2014 SketchUp Pro 8


ดาวน์โหลด ppt เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง ทาง วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือการอำนวยความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google