งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ง 32102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ง 32102."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ง 32102

2 100 คะแนน มีดังต่อไปนี้ ก่อนสอบกลางภาค รายงาน เรื่อง เทคโนโลยีและการออกแบบ 20 คะแนน แบบทดสอบ 10 คะแนน สอบกลางภาค 10 คะแนน หลังสอบกลางภาค ชิ้นงาน 20 คะแนน สมุดจด 10 คะแนน จิตพิสัย 20 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน

3 รายงาน (20 คะแนน ) 1. เทคโนโลยี ( ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ ) 2. การออกแบบ ( ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ ) 3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ

4 แบบทดสอบ สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน

5 สมุด 10 คะแนน นับรายเซ็นในสมุด ( ส่งงาน การบ้าน )

6 คะแนนห้อง ห้อง 20 คะแนน ขยะ เก้าอี้ คีบอร์ด โทรศัพท์ คุย ถาม - ตอบ เข้าเรียนช้าเกิน 10 นาที การแต่งกาย ฯลฯ

7 ชิ้นงาน การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Prodesktop 20 คะแนน

8 สอบกลางภาค + ปลาย ภาค สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ง 32102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google