งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บริการยืม - คืน หนังสือ และ CD ROM ( ต่อ ) - นักศึกษาต้องคืน หนังสือทุกเล่ม และ ชำระค่าปรับคงค้าง หลังจากสอบปลาย ภาค หากมีหนี้สิน จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บริการยืม - คืน หนังสือ และ CD ROM ( ต่อ ) - นักศึกษาต้องคืน หนังสือทุกเล่ม และ ชำระค่าปรับคงค้าง หลังจากสอบปลาย ภาค หากมีหนี้สิน จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 1. บริการยืม - คืน หนังสือ และ CD ROM ( ต่อ ) - นักศึกษาต้องคืน หนังสือทุกเล่ม และ ชำระค่าปรับคงค้าง หลังจากสอบปลาย ภาค หากมีหนี้สิน จะ ไม่สามารถดูผลการ เรียน และลงทะเบียน ในภาคเรียนถัดไปได้ - หากนักศึกษาต้องการ ยืมหนังสือในช่วงปิด ภาคเรียน สามารถ สมัครเข้าโครงการปิด เทอมขยันอ่านได้

10

11

12

13

14

15 5. บริการแนะนำการ เขียนอ้างอิง

16

17

18 HF 5667 น 53 ก 2554 HF565 5.T.5 น 536 ท 2554 ฉ.2 HF567 9 พ 67 ร 2550 ฉ.3 นักศึกษาคิดว่าตัวอย่างนี้ เรียง ถูกต้องหรือยังจ๊ะ =^_^=

19 HF 5667 น 53 ก 2554 HF565 5.T.5 น 536 ท 2554 ฉ.2 HF567 9 พ 67 ร 2550 ฉ.3 เฉลย.. ตัวอย่างที่ ถูกต้อง..

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt 1. บริการยืม - คืน หนังสือ และ CD ROM ( ต่อ ) - นักศึกษาต้องคืน หนังสือทุกเล่ม และ ชำระค่าปรับคงค้าง หลังจากสอบปลาย ภาค หากมีหนี้สิน จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google