งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

2 วัน เวลา และสถานที่รายงาน ตัว วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.00 -10.00 น. บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนา ภิเษก ศาลายา จังหวัดนครปฐม

3 วัน เวลา และสถานที่เข้าสอบ สัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุม ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา จังหวัดนครปฐม

4 ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในวัน สอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย 350 บาท ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ 100 บาท *** เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โปรดเตรียมเงินตามจำนวน การจัดเก็บแต่ละรายการ ***

5 วัน เวลา และสถานที่ตรวจ ร่างกาย วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา จังหวัดนครปฐม

6 เอกสารที่จะต้องนำมาในวัน สอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน ( กรณีบัตรสูญหาย / ไม่มี ขอให้นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มา 1 ฉบับ ) หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครระบบ แอดมิชชั่น ประจำปี พ. ศ.2555

7

8 ติดต่อสอบถาม งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต กาญจนบุรี โทรศัพท์สำนักงาน 034-585060 ต่อ 1112, 1113 โทรศัพท์มือถือ 086-3779947 E-mail : mukaeducation@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google