งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระบบโควตา ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

2 วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา จังหวัดนครปฐม

3 วัน เวลา และสถานที่เข้าสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่เข้าสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. เป็นต้นไป ห้องประชุม ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา จังหวัดนครปฐม

4 ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในวันสอบสัมภาษณ์
ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย 350 บาท ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ 100 บาท ***เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โปรดเตรียมเงินตามจำนวนการจัดเก็บแต่ละรายการ***

5 วัน เวลา และสถานที่ตรวจร่างกาย
วัน เวลา และสถานที่ตรวจร่างกาย วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. เป็นต้นไป อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา จังหวัดนครปฐม

6 เอกสารที่จะต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบัตรสูญหาย/ไม่มี ขอให้นำสำเนาทะเบียน บ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมา 1 ฉบับ) หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครระบบแอดมิชชั่น ประจำปี พ.ศ.2555

7

8 ติดต่อสอบถาม งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โทรศัพท์สำนักงาน ต่อ 1112 , 1113 โทรศัพท์มือถือ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google