งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Endnote v.X โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ประไพ จันทร์อินทร์ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Endnote v.X โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ประไพ จันทร์อินทร์ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Endnote v.X โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ประไพ จันทร์อินทร์ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร prapai.c@psu.ac.th

2 รู้จัก โปรแกรมEndnote กันเถอะ เครื่องมือที่ใช้จัดการรายการอ้างอิง รายการ เชิงอรรถ หรือสร้างบรรณานุกรมต่าง ๆ โดย ใช้งานร่วมกับ แฟ้มข้อมูลเอกสาร เช่น แฟ้มข้อมูลของ microsoft Word

3 ประโยชน์ของโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไข รายการอ้างอิงใน ฐานข้อมูล download รายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่น ๆ ใช้งานโดยเชื่อมต่อกับรายการอ้างอิงในเอกสาร ที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์งานได้ สร้างบรรณานุกรมได้หลายรูปแบบตามต้องการ

4 การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ Endnote Library คือ แฟ้มข้อมูลของโปรแกรม มีลักษณะเป็นฐานข้อมูล และมีนามสกุล.enl

5 การเพิ่มบรรณานุกรม

6 การพิมพ์ข้อมูลทีละรายการ

7 tips ป้อนข้อมูลผู้แต่งภาษาไทย ใช้ ชื่อ นามสกุล, ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้ป้อนข้อมูลคนที่ 2 ในบรรทัดใหม่ ถ้าชื่อผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ให้ตามด้วย เครื่องหมาย, ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรธรรมดาไม่ต้องทำตัวหนา ตัวเอียง เพราะโปรแกรมจะทำให้เอง

8 การแก้ไขข้อมูล (edit)

9 การ import ข้อมูลโดยใช้ filter สืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น Life Science Collection save ข้อมูลด้วยคำสั่ง save /download เปิดไลบราลี่ที่ต้องการ Import

10 1 2 3 4

11

12 ต้องการ filter อื่น ๆ นอกเหนือจากในโปรแกรม ไปที่ www.endnote.com

13 การconnect เพื่อสืบค้นฐานข้อมูล 1 2

14

15 connection manager

16 การ Import จากฐานข้อมูลต่าง ๆ Agricola Plustext

17

18 ScienceDirect

19 Web of science

20 IEEE

21 การสืบค้นและการจัดการบรรณานุกรม การ สืบค้น

22 การแก้ไข Preference

23 การ Export ข้อมูล สู่โปรแกรม MS Word export รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา export รายการทางบรรณานุกรม

24 Export รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา

25 export รายการทางบรรณานุกรม 1 2 3 4

26 Format bibliography

27 ถ้าต้องการ style อื่น ๆ นอกเหนือจากในโปรแกรม ไป ที่ www.endnote.com

28 การแก้ไขรูปแบบบรรณานุกรม

29


ดาวน์โหลด ppt Endnote v.X โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ประไพ จันทร์อินทร์ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google