งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Endnoteweb 2.1 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถ กระวีสุนทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Endnoteweb 2.1 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถ กระวีสุนทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Endnoteweb 2.1 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถ กระวีสุนทร

2 การเรียกใช้โปรแกรม ไปที่ www.myendnoteweb.com www.myendnoteweb.com การใช้งานครั้งแรกต้อง ลงทะเบียนจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย การใช้งานครั้งอื่น ๆสามารถใช้ งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไหน ก็ได้ที่สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้

3 การลงทะเบียนและการเข้าสู่ ระบบ คลิกที่ Sign up ใส่ e-mail address และ password

4 การสร้างกลุ่มข้อมูล

5 การเพิ่มรายการอ้างอิง พิมพ์เพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง การ import จากฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ การ import จากฐานข้อมูล Web of Science การใช้ connection file

6 พิมพ์เพิ่มข้อมูลด้วย ตนเอง เลือก New Reference

7

8 Tips: ผู้แต่งมากกว่า 1 คน คั่นด้วย เครื่องหมาย semi colon ; ผู้แต่งนิติบุคคล หรือ คนไทย ตามด้วยเครื่องหมาย จุลภาค, พิมพ์ด้วยตัวอักษรธรรมดา ไม่ ต้องทำตัวหนา ตัวเอียงเพราะ โปรแกรมจะทำให้เอง

9 การ Import จาก ฐานข้อมูลต่าง ๆ Blackwell

10

11 1. เลือก แฟ้มข้อมูล 2. เลือกฟิลเตอร์ 3. คลิกปุ่ม import

12 1. เลือกเรื่องที่ ต้องการ 2. คลิกที่ปุ่ม save to cart 3. คลิกที่ cart

13 1. เลือก save or print cart 2. เลือก Endnote view 3. คลิกที่ปุ่ม submit

14 เลือกข้อความ แล้ว copy ข้อความ

15 วางข้อความในโปรแกรม Notepad แล้ว save แฟ้มข้อมูล

16 1. ไปที่ Import Reference 2. เลือกแฟ้มข้อมูล 3. เลือกฟิลเตอร์ Endnote Import 4. คลิกปุ่ม Import

17 1. คลิกเพื่อเลือก เรื่องที่ต้องการ 2. คลิกปุ่ม Save to EndnoteWeb การ direct export จาก ฐานข้อมูล Web of Science

18 ใส่ e-mail address และ password

19

20

21 การสร้างบรรณานุกรม

22 1. เลือก References, Bibliographic style ที่ต้องการ 2. ในช่อง File format ให้เลือก RTF 3. คลิกปุ่ม Save

23

24 การสร้างรายการอ้างอิงใน เนื้อหา (Cite while you write) 1. ติดตั้ง โปรแกรม

25

26 2. Set ค่า preference

27

28

29 1. ค้นหา citation ที่ ต้องการ โดยใส่คำค้นแล้ว คลิกที่ปุ่ม search 2. เลือกเรื่องที่ ต้องการแล้วคลิกปุ่ม insert

30 เปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง โดยไปที่ format bibliography

31 มีข้อสงสัยใด ๆ โปรด สอบถามบรรณารักษ์บริการ ตอบคำถาม โทร 2352 หรือ chat กับบรรณารักษ์ psulibrary.hatyai@hotmail.com หรือ บริการตอบคำถาม ออนไลน์ (Ask a librarian) psulibrary.hatyai@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt Endnoteweb 2.1 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถ กระวีสุนทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google