งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 MMovement ( ความเคลื่อนไหว )  RRespiration ( การหายใจระดับเซลล์ )  SSensitivity ( ความไวต่อแสง )  GGrowth ( พัฒนาการ )  RReproduction ( การสืบพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " MMovement ( ความเคลื่อนไหว )  RRespiration ( การหายใจระดับเซลล์ )  SSensitivity ( ความไวต่อแสง )  GGrowth ( พัฒนาการ )  RReproduction ( การสืบพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  MMovement ( ความเคลื่อนไหว )  RRespiration ( การหายใจระดับเซลล์ )  SSensitivity ( ความไวต่อแสง )  GGrowth ( พัฒนาการ )  RReproduction ( การสืบพันธุ์ )  EExcretion ( การขับถ่าย )  NNutrition ( โภชนาการ ) Both fungi and bacteria undertake all of the above life processes

2  Fungi move by growing hyphae.  Fairy rings are formed when the absorbing hyphae are forced to spread outwards as the inner part of the circle becomes depleted in nutrients, and loaded with waste products.

3  About half of all bacteria have physical structures that allow them to intentionally move.  This deliberate movement is achieved by hair-like structures called flagella (whips) or an outer layer of finer hairs called cilia.


ดาวน์โหลด ppt  MMovement ( ความเคลื่อนไหว )  RRespiration ( การหายใจระดับเซลล์ )  SSensitivity ( ความไวต่อแสง )  GGrowth ( พัฒนาการ )  RReproduction ( การสืบพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google