งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นายสุวัฒน์ เนตรแสงศรี ที่ตั้งเลขที่ 140 หมูที่ 3 ถนน เลย - หล่มสัก หมู่น้ำพุง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นายสุวัฒน์ เนตรแสงศรี ที่ตั้งเลขที่ 140 หมูที่ 3 ถนน เลย - หล่มสัก หมู่น้ำพุง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นายสุวัฒน์ เนตรแสงศรี ที่ตั้งเลขที่ 140 หมูที่ 3 ถนน เลย - หล่มสัก หมู่น้ำพุง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2. อายุผู้ประกอบการร้านอาหาร 29-39 ปี 3. สถานภาพของผู้ประกอบการร้านอาหาร สมรสแล้ว 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

4 1. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 2. อายุของสถานประกอบการร้านอาหาร 2-5 ปี 3. จำนวนพนักงาน 2 คน 4. ประเภทของอาหารที่จำหน่าย อาหารประเภท อื่นๆ 5. ลักษณะสถานประกอบการร้าน วัสดุที่ใช้สร้าง เป็นไม้ จำนวน 1 ชั้น 6. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทย โทร 080-8425499 1. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 2. อายุของสถานประกอบการร้านอาหาร 2-5 ปี 3. จำนวนพนักงาน 2 คน 4. ประเภทของอาหารที่จำหน่าย อาหารประเภท อื่นๆ 5. ลักษณะสถานประกอบการร้าน วัสดุที่ใช้สร้าง เป็นไม้ จำนวน 1 ชั้น 6. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทย โทร 080-8425499

5  เป็นร้านสาขา 2 ของ ครัวเข็มทอง  อยู่เยื้องกับ ครัวเข็ม ทอง  เปิดเมื่อต้นปี 56  ขายอาหารประเภท ก๋วยเตี๋ยว อาหารตาม สั่ง  ขายเครื่องดื่ม กาแฟ ชา โกโก้

6  มีที่จอดรถกว้างขวาง สะดวก  มีห้องน้ำสะอาด ชาย 3 หญิง 3  มีสวนฟักทองยักษ์ และ สวนดอกไม้กำลังจะโต  ด้านหลังเป็นธารน้ำ ธรรมชาติ และมีการปลูกนา ขั้นบันได ( แต่ช่วง ม. ค. นี้ ปลูกข้าวโพด )  เจ้าของร้านอัธยาศัยดี

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นายสุวัฒน์ เนตรแสงศรี ที่ตั้งเลขที่ 140 หมูที่ 3 ถนน เลย - หล่มสัก หมู่น้ำพุง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google