งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม อ. จอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทิศแดงขนมจีน. บริเวณร้านอาหารขนมจีนทิศแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม อ. จอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทิศแดงขนมจีน. บริเวณร้านอาหารขนมจีนทิศแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม อ. จอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทิศแดงขนมจีน

2 บริเวณร้านอาหารขนมจีนทิศแดง

3 บริเวณภายในร้านร้าน ขนมจีนทิศ แดง

4 สิ่งของที่ขายเพิ่มเติม

5 หน้าร้าน

6 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ร้านอาหารขนมจีนทิศแดง 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวอรณี บุตรดา ที่ตั้งเลขที่ 64 หมูที่ 14 หัวนายูง ต. ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2. อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพสมรส 4. ระดับการศึกษาต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 6

7 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการ ร้านอาหารขนมจีนทิศแดง 1. ชื่อสถานประกอบการร้านอาหาร ทิศแดง 2 เจ้าของคนเดียว 3 จำนวนพนักงาน 2 คน 4 วัสดุที่ใช้สร้างสถานประกอบการ ไม้ ปูน จำนวน 2 ชั้น

8 5 ประเถทของอาหาร 5.1 อาหารพื้นเมือง ชื่ออาหาร ขนมปุ้นร้อน 5.2 ราคาอาห าร 20-30 บาท 6 จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทาน อาหาร ณ ร้านอาหารของท่าน จำนวน..... 5...... คน / ครั้ง 7 ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด 1) อันดับ 1 คือ..... ขนมจีนน้ำยา เพราะอะไร............................. เพราะรสชาติ อร่อย...........................

9 8 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทาน อาหาร 1. นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มากที่สุด ช่วงเดือน... ช่วง เที่ยง วันเสาร์ - อาทิตย์ และช่วงเทศกาล 2. นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร น้อยที่สุด ช่วงเดือน ช่วงเช้า - เที่ยง ช่วงวันธรรมดา ช่วงฤดูร้อน 9 หน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร 1. ไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจาก............ ทุนส่วนตัว 10 มีการประชาสัมพันธ์สถาน ประกอบการร้านอาหาร 1. ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม อ. จอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทิศแดงขนมจีน. บริเวณร้านอาหารขนมจีนทิศแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google