งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม อ.จอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทิศแดงขนมจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม อ.จอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทิศแดงขนมจีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม อ.จอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทิศแดงขนมจีน
กลุ่ม อ.จอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทิศแดงขนมจีน

2 บริเวณร้านอาหารขนมจีนทิศแดง

3 บริเวณภายในร้านร้าน ขนมจีนทิศแดง

4 สิ่งของที่ขายเพิ่มเติม

5 หน้าร้าน

6 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านอาหารขนมจีนทิศแดง
1. ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวอรณี บุตรดา ที่ตั้งเลขที่ 64 หมูที่ 14 หัวนายูง ต. ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพสมรส 4.ระดับการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่6

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหารขนมจีนทิศแดง
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหารขนมจีนทิศแดง 1. ชื่อสถานประกอบการร้านอาหาร ทิศแดง 2 เจ้าของคนเดียว 3 จำนวนพนักงาน 2 คน 4 วัสดุที่ใช้สร้างสถานประกอบการ ไม้ ปูน จำนวน2ชั้น

8 ชื่ออาหาร ขนมปุ้นร้อน
5 ประเถทของอาหาร 5.1 อาหารพื้นเมือง ชื่ออาหาร ขนมปุ้นร้อน 5.2 ราคาอาหาร บาท 6 จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารของท่าน จำนวน คน/ครั้ง 7 ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม/ขายดีที่สุด 1) อันดับ 1 คือ.....ขนมจีนน้ำยา เพราะอะไร เพราะรสชาติอร่อย

9 1. นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมากที่สุด ช่วงเดือน...
8 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร 1. นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมากที่สุด ช่วงเดือน... ช่วง เที่ยง วันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงเทศกาล 2. นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารน้อยที่สุด ช่วงเดือน ช่วงเช้า-เที่ยง ช่วงวันธรรมดา ช่วงฤดูร้อน 9 หน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจาก ทุนส่วนตัว 10 มีการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร 1. ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม อ.จอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทิศแดงขนมจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google