งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาย สันติ กิ่งแก้ว ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่ 239 ม.3 บ้านเดิ่น ถ. แก้วอาสา ต. ด่านซ้าย จ. เลย โทรศัพท์ที่ร้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาย สันติ กิ่งแก้ว ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่ 239 ม.3 บ้านเดิ่น ถ. แก้วอาสา ต. ด่านซ้าย จ. เลย โทรศัพท์ที่ร้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1 ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาย สันติ กิ่งแก้ว ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่ 239 ม.3 บ้านเดิ่น ถ. แก้วอาสา ต. ด่านซ้าย จ. เลย โทรศัพท์ที่ร้าน 042-891667 โทรศัพท์มือถือ 081- 2620247 2 อายุ 29-39 ปี 3 สถานภาพ โสด 4 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

5 1 ชื่อสถานประกอบการร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว คุณนาย / ร้านกาแฟคุณนาย 2 ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 3 อายุของสถานประกอบการร้านอาหาร 2-5 ปี 4 ความสามารถในการรองรับลูกค้า 17 โต๊ะขึ้นไป 5 จำนวนพนักงาน 3 คน 6 ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร วัสดุที่ใช้ สร้างสถานประกอบการ............ ไม้............... จำนวน......1.5.......... ชั้น

6 7. ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถาน ประกอบการร้านอาหารของท่าน 7.1 ประเภทอาหาร 1. อาหารพื้นเมือง 2. อาหารตาม สั่ง 3. อาหารจานด่วน 4. คอฟฟี่ช็อป ชื่ออาหาร ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง. ส่วนผสม... หมู / เนื้อ / ลูกชิ้น / ผัก / เส้นใหญ่ / เส้นเล็ก / เส้น หมี่ / บะหมี่ / มาม่า / กาแฟสูตรเฉพาะของร้าน / สั่งเมล็ด กาแฟจากเชียงใหม่ รสชาติ ปานกลาง ได้รับการรับรองคุณภาพ ( ระบุชื่อสาธารณสุข / ชื่อ รางวัล / ชื่อมาตรฐานการรับรอง / วัน เดือน ปี ) Green food good taste ของโรงพยาบาลด่านซ้าย 7.2 ราคาอาหาร 1) อาหารพื้นเมือง จานเดียว ( โปรดระบุช่วงราคา )........... ราคา 30 บาท / ชาม....... บาท / จาน

7 2) อาหารจานด่วน อาหารประเภทกับข้าวราคา 60-70 บาท / ถุง จานเดียว 30 บาท / จาน 3) อาหารจานด่วน อาหารประเภทกับข้าว 60-70 บาท / ถุง จานเดียวราคา 30 บาท / จาน 4) อาหารและเครื่องดื่ม อาหารประเภทกับข้าวราคา ก๋วยเตี๋ยว 35 บาท / ถุง 5) คอฟฟี่ช็อป อาหารประเภทกับข้าว กาแฟ ร้อน 25 เย็น 30 บาท / ถุง

8 9. จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารของท่าน จำนวน 5-6 คน / ครั้ง 10. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับ 1 คือ..... ก๋วยเตี๋ยว เพราะ รสชาติอร่อยและน้ำซุปกลมกล่อ อันดับ 2 คือ อาหารตามสั่ง อันดับ 3 คือ กาแฟ. 11. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร ทีวี /free-wifi/ โต๊ะ / เก้าอี้ / โคมไฟ. 12. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม ตกแต่ง ด้วยผีตาโขนดื่มกาแฟ / มีป้ายบอกทาง

9 13. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร 1. นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมากที่สุด ช่วง เดือน. ธ. ค. ถึงเดือน. ม. ค. เพราะ. เป็นฤดูหนาว 2. นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารน้อยที่สุด ช่วง เดือน มิ. ย. ถึงเดือน. ส. ค. เพราะ เป็นช่วงฤดู ฝน 14. ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า / นักท่องเที่ยวในวาระโอกาสพิเศษต่าง ๆ วันศุกร์ เสาร์มีวงคนตรี Folksong เพราะอะไรท่านจึงจัดกิจกรรมพิเศษ ดึงดูดใจลูกค้า 15. ประเภทที่นักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทย คนต่างจังหวัด 16. หน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ ไม่ได้รับการ สนับสนุนเนื่องจาก ทุนส่วนตัว


ดาวน์โหลด ppt 1 ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาย สันติ กิ่งแก้ว ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่ 239 ม.3 บ้านเดิ่น ถ. แก้วอาสา ต. ด่านซ้าย จ. เลย โทรศัพท์ที่ร้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google