งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้าน ชื่อ นางสุดใจ เชื้อบุญมี ตำแหน่ง เจ้าของร้าน อายุ 40-50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้าน ชื่อ นางสุดใจ เชื้อบุญมี ตำแหน่ง เจ้าของร้าน อายุ 40-50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้าน ชื่อ นางสุดใจ เชื้อบุญมี ตำแหน่ง เจ้าของร้าน อายุ 40-50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของ ผู้ประกอบการ ต่ำกว่า ประถมศึกษา 6 ที่ตั้งเลขที่ 136 หมู่ 3 บ้าน เดิ่น ถนน เลย - ด่านซ้าย ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120 โทรศัพท์ 042-891820

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการ ร้านอาหาร ชื่อสถานประกอบการ ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุ กี้ลาว ลักษณะการจดทำเบียน เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป ความสามารถในการรับรองลูกค้า 5-10 โต๊ะ จำนวนพนักงาน 1 คน ลักษณะของสถานประกอบการ บ้านไม่ 1 ชั้น / หลัง 1 ห้อง

4

5 ประเภทของอาหารที่จำหน่าย อาหารจาน ด่วน ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว, จุ่ม, สุกี้ รสชาติแบบอาหาร พื้นบ้าน ราคา 30-35 บาท / จาน อาหารที่นิยม / ขายดีที่สุด 1. ก๋วยเตี๋ยว 2. จุ่ม ได้รับรองคุณภาพ เครื่องหมาย Clean Food Good Taste จากโรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชด่านซ้าย สิ่งอำนวยความสะดวกในร้าน น้ำดื่ม, น้ำแข็ง, ผักสด

6

7 การตกแต่งร้าน สวนหย่อมหน้าร้าน, โต๊ะ ไม่ประดู่

8 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มากที่สุด คือ ช่วงเดือน มิถุนายน - มกราคม ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร น้อยที่สุด คือ ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมารับประทาน อาหารเลย ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน เพราะเป็น ฤดูฝน และฤดูทำนา ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทาน อาหาร ได้แก่ ชาวไทย เป็นลูกค้าในพื้นที่ และ นักท่องเที่ยวขาจร

9 การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ - ป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน ต้นทุน / แผ่น 400 บาท - เว็บไซต์ Facebook ร้านก๋วยเตี๋ยว - จุ่มป้าใจ อ. ด่านซ้าย จ. เลย - วิทยุชุมชน FM คลื่นความถี่วิทยุชุมชนฅน ด่านซ้าย 104.5


ดาวน์โหลด ppt ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้าน ชื่อ นางสุดใจ เชื้อบุญมี ตำแหน่ง เจ้าของร้าน อายุ 40-50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google