งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. ร้านขนมจีนยายตุ่น. บริเวณร้านขนมจีนยายตุ่น ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้าน ขนมจีนแม่ไพจิตร 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง ไพจิตร ที่ตั้งเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. ร้านขนมจีนยายตุ่น. บริเวณร้านขนมจีนยายตุ่น ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้าน ขนมจีนแม่ไพจิตร 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง ไพจิตร ที่ตั้งเลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. ร้านขนมจีนยายตุ่น

2 บริเวณร้านขนมจีนยายตุ่น

3

4 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้าน ขนมจีนแม่ไพจิตร 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง ไพจิตร ที่ตั้งเลขที่ 19 หมู่ 3 หมู่บ้าน ตำบล เดิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทรศัพท์ร้าน 042-891782 2. อายุของผู้ประกอบการ ร้านอาหาร 56 ปี 3. สถานภาพสมรส 4. ระดับการศึกษาต่ำกว่า ประถมศึกษา 6

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้าน ขนมจีนแม่ไพจิตร ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้าน ขนมจีนแม่ไพจิตร 3. การรองรับลูกค้าได้น้อยกว่า 5 โต๊ะ 1. เจ้าของคนเดียว 2. อายุของสถานประกอบการ 4.10 ปี 4. จำนวนพนักงาน 1 คน 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 5000 บาท 6. วัสดุที่ใช้สร้างสถานประกอบการ ปูน จำนวน 1 ชั้น

6 ประเภทอาหารที่จำหน่าย อาหารประเภทอื่น ๆ ( โปรดระบุ )........ ขนมจีน / ส้มตำ ชื่ออาหาร ( โปรด ระบุ )...................................... ขนมจีน

7 ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด 1. ขนมจีน ( น้ำแจ่ว น้ำกะทิ น้ำปลาร้า ) เพราะ อร่อย 2. ส้มตำ เพราะ อร่อย

8 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร น้ำดื่ม การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ ไม้ประดับ

9 ช่วงที่นักท่องเที่ยวมารับประทาน อาหาร ช่างเดือนมกราคม ถึง เดือน เมษายน เพราะเป็นช่วงเทศกาล ส่วนใหญ่จะ ซื้อไปทานที่บ้าน ประเภทนักท่องเที่ยวที่มา รับประทาน ชาวไทย คนในชุมชน หน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สนับสนุนด้าน อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย


ดาวน์โหลด ppt 8. ร้านขนมจีนยายตุ่น. บริเวณร้านขนมจีนยายตุ่น ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้าน ขนมจีนแม่ไพจิตร 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง ไพจิตร ที่ตั้งเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google