งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้าน จิราพร โภชนาการ. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อ นางเซียมเง็ก แซ่หล่อ อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้าน จิราพร โภชนาการ. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อ นางเซียมเง็ก แซ่หล่อ อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น ตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้าน จิราพร โภชนาการ

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อ นางเซียมเง็ก แซ่หล่อ อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น ตำแหน่ง ผู้ประกอบการ ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 1 ถนนแก้วอาสา ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการ ร้านอาหาร ชื่อสถานประกอบการ ร้านจิราพร โภชนาการ ลักษณะการจดทะเบียน เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป ความสามารถในการรับรองลูกค้า 5-10 โต๊ะ จำนวนพนักงาน 6 คน รายได้ของสถานประกอบการเฉลี่ยต่อ เดือน 15,00-20,000 บาท ลักษณะของสถานประกอบการ ตึกไม้ จำนวน 2 ชั้น / หลัง 2 ห้อง

4 ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการ อาหารจานเดียว อาหารจานด่วน และอื่นๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวหมู, ไก่, หมูแดง ราคาอาหาร ประเภทกับข้าว 40-45 บาท / ถุง อาหารจานเดียว 30-45 บาท / ถุง อาหารจานด่วน 30-35 บาท / ถุง อาหารที่ได้รับความนิยม / ขายดีที่สุด 1. ข้าวหมูแดง เพราะใช้หมูเนื้อสันนอกที่เหนียวนุ่ม น้ำราด ข้าวหมูแดงเคี่ยวจนได้รสชาติกลมกล่อม 2. เย็นตาโฟ เพราะน้ำจิ้มเย็นตาโฟสูตรโบราณ 3. ข้าวหมูกรอบ เพราะหมูกรอบที่กรอบนอกนุ่มใน

5 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน พัดลม, น้ำดื่ม จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหารที่ร้าน 10 คน / ครั้ง ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมากที่สุด เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารเลย เดือน มิถุนายน – กันยายน หมายเหตุ :: เนื่องจากร้านจิราพร โภชนาการเป็น ร้านอาหารประเภทจานด่วน และตามสั่ง การจัดจำหน่าย และยอดขายจึงค่อนข้างคงที่ เพราะผู้มาใช้บริการคือคนใน พื้นที่ ส่วนช่วงที่มีลูกค้ามาใช้บริการมากคือช่วงประเพณี บุญหลวงผีตาโขน จะมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใน พื้นที่เป็นจำนวนมาก

6

7 ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทย ได้แก่ ชาวภาคกลาง, ชาว จ. พิษณุโลก, ชาวอ. หล่ม สัก และลูกค้าในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร เนื่องจาก การแขวนป้ายไวนิลไว้หน้าร้านจะมีหน่วยงานภาครัฐ มาเก็บค่าภาษีป้าย ป้ายละ 200 บาท คิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองเพราะเป็นร้านที่ ขายมานาน ลูกค้ารู้จักเป็นอย่างดี

8


ดาวน์โหลด ppt ร้าน จิราพร โภชนาการ. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อ นางเซียมเง็ก แซ่หล่อ อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google