งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึง 1 กันยายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึง 1 กันยายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึง 1 กันยายน 2554
โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ( อ.ช.ท. ) ภาคเรียนที่ 1/2554 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2554

2 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 29 สิงหาคม วัดท่าล้อ พระครูจักรธรรมมนูญ เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อม สอนเกี่ยวกับศาสนาพิธีทาง ศาสนาที่ถูกต้อง

3 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 29 สิงหาคม วัดท่าล้อ นักศึกษาทุกคนนั่งฟังแบบตั้งใจ ที่ท่านพระครูได้สอน

4 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 29 สิงหาคม วัดท่าล้อ นักศึกษาสาธิตการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยให้ถูกต้อง

5 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 29 สิงหาคม วัดท่าล้อ สอนการนั่งสมาธิที่ถูกต้อง

6 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 29 สิงหาคม วัดท่าล้อ การกล่าวคำถวายสังฆทานและประเคนสังฆทาน

7 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 29 สิงหาคม วัดท่าล้อ อบรมการนั่งการพูดกับพระสงฆ์ที่ถูกกาลเทศะ

8 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 30 สิงหาคม วัดท่าล้อ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนารอบวัดท่าล้อ

9 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 30 สิงหาคม วัดท่าล้อ นักศึกษาถางหญ้าให้ดูเรียบร้อย

10 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 30 สิงหาคม วัดท่าล้อ ตัดแต่งกิ่งไม้รอบบริเวณวัด

11 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 30 สิงหาคม วัดท่าล้อ ปรับแต่งสวยหย่อมให้สวยงาม

12 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ
วันที่ 30 สิงหาคม วัดท่าล้อ ถ่ายรูปหมู่หลังจากที่พัฒนาจิตอาสาเรียบร้อย

13 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 31 สิงหาคม ชุมชน ท่าล้อ ขึ้นไปตัดแต่งกิ่งไม้ให้แก่ชุมชน

14 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 31 สิงหาคม ชุมชน ท่าล้อ ช่วยกันเก็บเศษใบไม้และกิ่งไม้

15 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 31 สิงหาคม ชุมชน ท่าล้อ ช่วยกันตัดช่วยกันเก็บ

16 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 1 กันยายน ชุมชน ท่าล้อ ตัวแทนนักศึกษากล่าวแนะนำตัวต่อ นายดำรง ธรรมศรีใจ ผู้จัดการกระดาษสา มอร์นิ่ง ฟลาว เวอร์

17 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 1 กันยายน ชุมชน ท่าล้อ การคัดเลือกเส้นสาที่นำมาผลิต

18 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 1 กันยายน ชุมชน ท่าล้อ บ่อที่ใช้ต้มสาดิบ

19 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 1 กันยายน ชุมชน ท่าล้อ ผู้จัดการสาธิตในการร่อนสาให้นักศึกษาดู

20 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 1 กันยายน ชุมชน ท่าล้อ หลังจากศึกษาดูขั้นตอนการผลิตกระดาษสาเสร็จได้ร่วมกันถ่ายรูป

21 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 1 กันยายน ชุมชน ท่าล้อ นักศึกษาได้พูดคุยกับ คุณลุงเสถียร ไชยสมนึก ประธานกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า

22 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 1 กันยายน ชุมชน ท่าล้อ นักศึกษาดูการอัดเชื้อเห็ด

23 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 1 กันยายน ชุมชน ท่าล้อ นักศึกษาสังเกต ดูเห็ดกำลังออก

24 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ
วันที่ 1 กันยายน ชุมชน ท่าล้อ ถ่ายรูปร่วมกับประธานกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ลุงเสถียร

25 จบการนำเสนอ เทคนิคการผลิต


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึง 1 กันยายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google