งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึง 1 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึง 1 กันยายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึง 1 กันยายน 2554

2 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ พระครู จักร ธรรม มนูญ เจ้าคณะ ตำบล บ้าน เอื้อม สอน เกี่ยวกับ ศาสนา พิธีทาง ศาสนาที่ ถูกต้อง

3 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ นักศึก ษาทุก คนนั่ง ฟัง แบบ ตั้งใจ ที่ท่าน พระครู ได้สอน

4 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ นักศึกษ าสาธิต การจุด ธูป เทียน บูชา พระ รัตนตรั ยให้ ถูกต้อง

5 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ สอน การนั่ง สมาธิ ที่ ถูกต้อ ง

6 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ การ กล่าว คำ ถวาย สังฆท าน และ ประเค น สังฆท าน

7 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ อบรม การนั่ง การพูด กับ พระสงฆ์ ที่ถูก กาลเทศ ะ

8 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ ร่วม แรง ร่วม ใจ พัฒน ารอบ วัดท่า ล้อ

9 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ นักศึก ษาถาง หญ้าให้ ดู เรียบร้อ ย

10 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ ตัดแต่ง กิ่งไม้ รอบ บริเวณ วัด

11 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ ปรับแต่ งสวย หย่อม ให้ สวยงา ม

12 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 วัดท่าล้อ ถ่ายรูป หมู่ หลังจาก ที่พัฒนา จิตอาสา เรียบร้อ ย

13 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ชุมชน ท่าล้อ ขึ้นไป ตัด แต่ง กิ่งไม้ ให้แก่ ชุมชน

14 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ชุมชน ท่าล้อ ช่วยกัน เก็บ เศษ ใบไม้ และกิ่ง ไม้

15 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ชุมชน ท่าล้อ ช่วยกัน ตัด ช่วยกัน เก็บ

16 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ ตัวแทน นักศึกษา กล่าว แนะนำตัว ต่อ นาย ดำรง ธรรมศรีใจ ผู้จัดการ กระดาษสา มอร์นิ่ง ฟลาว เวอร์

17 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ การ คัดเลือก เส้นสาที่ นำมา ผลิต

18 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ บ่อที่ ใช้ต้ม สาดิบ

19 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ ผู้จัดกา รสาธิต ในการ ร่อนสา ให้ นักศึกษ าดู

20 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ หลังจาก ศึกษาดู ขั้นตอน การผลิต กระดาษ สาเสร็จ ได้ ร่วมกัน ถ่ายรูป

21 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ นักศึกษา ได้พูดคุย กับ คุณลุง เสถียร ไชยสมนึก ประธาน กลุ่มเพาะ เห็ด นางฟ้า

22 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ นักศึกษา ดูการอัด เชื้อเห็ด

23 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ นักศึกษา สังเกต ดู เห็ด กำลัง ออก

24 วันที่ 1 กันยายน 2554 ชุมชน ท่าล้อ ถ่ายรูป ร่วมกับ ประธาน กลุ่ม เพาะ เห็ด นางฟ้า ลุง เสถียร

25 จบการนำเสนอ เทคนิคการ ผลิต 403


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึง 1 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google