งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Handy drive เก็บข้อมูลโดยใช้ หน่วยความจำแบบแฟลชทำงาน ร่วมกับยูเอสบี 1.1 หรือ 2.0 เมื่อเสียบ ที่ช่องยูเอสบีของคอมพิวเตอร์แล้วจะ ใช้งานได้เลยเหมือนเมาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Handy drive เก็บข้อมูลโดยใช้ หน่วยความจำแบบแฟลชทำงาน ร่วมกับยูเอสบี 1.1 หรือ 2.0 เมื่อเสียบ ที่ช่องยูเอสบีของคอมพิวเตอร์แล้วจะ ใช้งานได้เลยเหมือนเมาส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Handy drive เก็บข้อมูลโดยใช้ หน่วยความจำแบบแฟลชทำงาน ร่วมกับยูเอสบี 1.1 หรือ 2.0 เมื่อเสียบ ที่ช่องยูเอสบีของคอมพิวเตอร์แล้วจะ ใช้งานได้เลยเหมือนเมาส์ หรือ คีย์บอร์ด มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มี ความจุตั้งแต่ 1 GB ถึง 128GB โดยทั่วไปจะทำงานได้ในหลาย ระบบปฏิบัติการซึ่งรวมถึง วินโดวส์GB วินโดวส์

3

4

5 2. เมื่อเราใช้เสร็จก็ให้เลื่อน เมาส์มาชี้ที่ สัญลักษณ์ที่ว่าก็จะปรากฏ แถบ ข้อความ Safely Remove Hardware ดังรูปข้างล่าง 2. เมื่อเราใช้เสร็จก็ให้เลื่อน เมาส์มาชี้ที่ สัญลักษณ์ที่ว่าก็จะปรากฏ แถบ ข้อความ Safely Remove Hardware ดังรูปข้างล่าง

6 3. ให้ดับเบิลคลิกจากนั้นก็จะปรากฏ หน้าต่างโต้ตอบใหม่ ขึ้นมาดังรูปข่างล่าง 3. ให้ดับเบิลคลิกจากนั้นก็จะปรากฏ หน้าต่างโต้ตอบใหม่ ขึ้นมาดังรูปข่างล่าง

7 4. จากนั้นก็คลิก เลือกไดร์ฟที่ Handy drive เราเสียบอยู่ 4. จากนั้นก็คลิก เลือกไดร์ฟที่ Handy drive เราเสียบอยู่

8 5. คลิกที่ stop จะปรากฏ หน้าต่างโต้ตอบอีกครั้งที่ คลิก OK

9 6. จากนั้นก็คลิกที่ Close เพื่อปิด หน้าต่าง

10 เปิด My computer และ คลิกขวาที่ไอคอนของ Handy drive และเลือก properties

11 จากนั้นไปเลือกที่ Tab Hardware จะเกิดกรอบ ใหม่ขึ้นมา จากนั้นไปเลือกที่ Tab Hardware จะเกิดกรอบ ใหม่ขึ้นมา

12 จากนั้นมองหาชื่อ Handy drive และดับเบิลคลิกจะ เกิดกรอบใหม่ ขึ้นมา

13


ดาวน์โหลด ppt Handy drive เก็บข้อมูลโดยใช้ หน่วยความจำแบบแฟลชทำงาน ร่วมกับยูเอสบี 1.1 หรือ 2.0 เมื่อเสียบ ที่ช่องยูเอสบีของคอมพิวเตอร์แล้วจะ ใช้งานได้เลยเหมือนเมาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google