งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีค่ะ 1. เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ 3 1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการประกอบ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องสำหรับใส่น็อต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีค่ะ 1. เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ 3 1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการประกอบ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องสำหรับใส่น็อต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีค่ะ 1

2 เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ 3

3 1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการประกอบ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องสำหรับใส่น็อต คู่มือ เมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก 4

4 2. เริ่มจากการติดตั้งซีพียูก่อน โดย ง้างขาล็อคของซ็อกเก็ต ขึ้นมาจากนั้นนำซีพียูมาใส่ลงไป ในซ็อกเก็ตโดยให้วาง ตำแหน่งขาที่ 1 ของซีพียูและซ็ อกเก็ตให้ตรงกันโดยสังเกต ว่าที่ขาที่ 1 ของซีพียูจะทำ เครื่องหมายเป็นจุดเล็กไว้ที่มุม ด้านบนของซีพียู 5

5 3. เมื่อวางซีพียูตรงล็อคกับซ็อกเก็ต แล้วจากนั้นให้กดขาล็อก ลงไปเหมือนเดิมแล้วนำซิลิโคนมา ทาตรงบริเวณคอร์ ( แกน ) ของซีพียูและไม่ควรทาซิลิโคนให้ หนาหากเห็นว่าหนาเกินไป ให้ใช้กระดาษหรือแผ่นพลาสติกมา ปาดออกเสียบ้าง 6

6 4. ติดตั้งฮีทซิงก์และพัดลมลงไปบน คอร์ของซีพียูติดล็อกให้ เรียบร้อยในขั้นตอนนี้มีจุดที่ต้อง ระวังอยู่ 2 จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงก์ของพัดจะต้อง แนบสนิทกับคอร์ของซีพียู อย่าพยายามกดแรงไปบางทีคอร์ ของซีพียูอาจบิ่นได้ ส่วนขา สปริงที่ยึดพัดลมบางทีมันแข็ง เกินไปบางคนใช้ไขควง พยายามกดขาสปริงให้เข้าล็อกซึ่ง อาจทำให้พลาดไปขูดเอา ลายปริ้นบนเมนบอร์ดขาดทำให้ เมนบอร์ดอาจเสียหายได้ 7

7 5. เสียบสายไฟของพัดลมเข้ากับ ขั้ว CPU FAN โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด 8

8 6. นำแรมมาเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตแรม โดยให้ตรงกับร่องของ ซ็อกเก็ตจากนั้นจึงกดลงไปจน ด้านล็อกทั้ง 2 ด้านดีดขึ้นมา ( บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้าน อาจไม่จำเป็นต้องดีขึ้นมา ก็ได้ให้ดูว่าเข้าล็อกกันก็พอ ) 9

9 7. ขันแท่นรองน็อตเข้า กับเคส 10

10 8. นำเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียูและ แรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขันน็อตยึดเมนบอร์ดเข้า กับตัวเคสให้ครบทุกตัว 11

11 9. เสียบการ์ดแสดงผลลงไปในสล๊อต AGP เสร็จแล้ว ขันน็อตยึดติดกับเคส 12

12 10. เสียบการ์ดเสียงลงไปในสล๊อต PCI เสร็จแล้ว ขันน็อตยึดติดกับเคส 13

13 11. เสียบสายเพาเวอร์ซัพพลายเข้า กับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้ปลั๊กของสาย เพาเวอร์ซัพพลายตรงล็อก กับขั้วต่อบนเมนบอร์ด 14

14 12. สอดไดร์ฟซีดีรอมเข้ากับช่องว่าง หน้าเคส แล้วขันน็อตยึด กับตัวเคสให้แน่น 15

15 13. เสียบสาย IDE เข้ากับไดร์ฟ ซีดีรอมโดยให้แถบสีแดง ตรงกับขาที่ 1 หรือด้านที่ติดกับ ขั้วสายไฟจากนั้นจึงเสียบ สายไฟและสายสัญญาณเสียง เข้าไปด้วย 16

16 14. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับ ขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสีแดงตรงกับ ขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย 17

17 15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับช่อง ติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับ ตัวเคสให้แน่น 18

18 16. เสียบสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดิสก์ โดยให้แถบสีแดงตรง กับขาที่ 1 หรือด้านที่ติดกับขั้ว สายไฟ จากนั้นจึงเสียบ สายไฟเข้าไปด้วย 19

19 17. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับ ขั้วต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสีแดงตรง กับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย 20

20 18. สอดไดรฟ์ฟล็อบปี้ดิสก์เข้าไป ในช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้ แน่น 21

21 19. เสียบสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟ ของฟล็อบปี้ดิสก์ ให้สังเกตสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์จะมีหัวขนาดเล็กกว่า สายไฟของซีดีรอมและ ฮาร์ดดิสก์ 22

22 20. เสียบสายแพขนาด 34 เส้น ( เส้นเล็ก กว่าสายแพของฮาร์ดดิสก์ และซีดีรอม ) ให้ด้านที่มีการไขว้สาย เข้ากับขั้วต่อไดรฟ์ฟล็อบปี้ ดิสก์โดยแถบสีแดงของสายแพต้อง ตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย หากใส่ผิดด้านไฟของไดรฟ์ฟล็อบปี้ ดิสก์จะติดตลอดวิธีแก้ไข คือให้หันสายแพกลับด้านเพราะ ไดรฟ์ฟล็อบปี้ดิสก์บางยี่ห้ออาจ ต้องใส่สลับด้านกัน 23

23 21. เสียบสายแพอีกด้านเข้ากับ ขั้วต่อฟล็อบปี้ดิสก์บเมนบอร์ด โดยให้สายสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรือ pin1 ของขั้วต่อด้วย 24

24 22. เสียบสายสัญญาณต่างๆจากเคส เช่น สวิตช์เปิดปิดเครื่องไฟ บอกสถานะเปิดเครื่องไฟบอก สถานะฮาร์ดดิสก์ปุ่ม Reset ลำโพงลงบนเมนบอร์ดควรดูคู่มือ เมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสียบขั้วให้ถูกหากผิดขั้ว คอมพิวเตอร์จะไม่ติดหรือมี ไฟค้าตลอดเวลาวิธีแก้ไขคือให้เรา ลองสลับขั้วและเปิดเครื่อง ขึ้นมาใหม่ 25

25 23. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลอง สำรวจดูว่ามีน็อตหรือ อุปกรณ์อื่นๆตกค้างอยู่บนเมนบอร์ด หรือไม่เพราะอาจทำให้เกิด กระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความ เสียหายต่อเมนบอร์ด และอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการติดตั้ง ทั้งหมดว่าเรียบร้อยดีแล้ว เช่น การ์ดต่างๆหรือสายสัญญาณ เสียบแน่นหนาดีหรือยัง โดยเฉพาะฮีทซิงก์และพัดลมต้อง แนบสนิทกับซีพียูพร้อมทั้งอก ติดกันอย่างแน่นหนา 27

26 24. เมื่อเรียบร้อยดีแล้วปิดฝาเคสและ ขันน็อตให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิ้น 28

27 ขอบคุ ณค่ะ 29


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีค่ะ 1. เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ 3 1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการประกอบ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องสำหรับใส่น็อต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google