งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ

2 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่น ในงานนำเสนอ 2. การกำหนดลูกเล่นหลาย แบบให้กับวัตถุชิ้นเดียว 3. การกำหนดลำดับการ แสดงลูกเล่นภายในสไลด์

3 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ การใส่ลูกเล่นให้กับ หน้าสไลด์ 1. เลือกมุมมองตัว เรียงลำดับภาพนิ่ง 2. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 3. คลิกที่แท็บ ภาพเคลื่อนไหว 4. เลือกลูกเล่นที่ต้องการ 5. เลือกเสียงประกอบ 6. เลือกความเร็วในการ เปลี่ยนหน้าสไลด์ 7. กำหนดรูปแบบการสั่ง การ

4 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ การใส่ลูกเล่นให้กับ วัตถุภายในสไลด์ 1. การใส่ลูกเล่นอย่างง่าย 2. การใส่ลูกเล่นแบบกำหนดเอง

5 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ ลักษณะพิเศษเพิ่ม 1. คลิกเลือกวัตถุ 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่งเพิ่มลักษณะพิเศษ 3. เลือกจบการทำงาน 4. เลือกลักษณะพิเศษเพิ่ม

6 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ 2. การกำหนดลูกเล่นหลายแบบให้กับวัตถุ ชิ้นเดียว 1. คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ 2. คลิกเลือกลูกเล่นเพิ่มเติม จากปุ่มคำสั่งเพิ่ม ลักษณะพิเศษ 3. คลิกดูตัวอย่าง

7 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ 2. การกำหนดลูกเล่นหลายแบบให้กับวัตถุ ชิ้นเดียว การยกเลิกลูกเล่นภายในสไลด์ 1. คลิกเลือกรายการที่จะทำการเปลี่ยน 2. คลิกเพื่อเปลี่ยนแปลง 3. คลิกเพื่อยกเลิก

8 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ 3. การกำหนดลำดับการแสดงลูกเล่น ภายในสไลด์ 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ เปลี่ยนแปลง 2. คลิกเมาส์เลือกสลับตำแหน่งตามที่ ต้องการ

9 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการ นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google