งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ
บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

2 บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ
บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ 2. การกำหนดลูกเล่นหลายแบบให้กับวัตถุชิ้นเดียว 3. การกำหนดลำดับการแสดงลูกเล่นภายในสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

3 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ
บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ การใส่ลูกเล่นให้กับหน้าสไลด์ 1. เลือกมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง 2. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 3. คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว 4. เลือกลูกเล่นที่ต้องการ 5. เลือกเสียงประกอบ 6. เลือกความเร็วในการเปลี่ยนหน้าสไลด์ 7. กำหนดรูปแบบการสั่งการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

4 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ
บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ การใส่ลูกเล่นให้กับวัตถุภายในสไลด์ 1. การใส่ลูกเล่นอย่างง่าย 2. การใส่ลูกเล่นแบบกำหนดเอง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

5 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ
บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ 1. รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานนำเสนอ ลักษณะพิเศษเพิ่ม 1. คลิกเลือกวัตถุ 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่งเพิ่มลักษณะพิเศษ 3. เลือกจบการทำงาน 4. เลือกลักษณะพิเศษเพิ่ม วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

6 2. การกำหนดลูกเล่นหลายแบบให้กับวัตถุชิ้นเดียว
บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ 2. การกำหนดลูกเล่นหลายแบบให้กับวัตถุชิ้นเดียว 1. คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ 2. คลิกเลือกลูกเล่นเพิ่มเติม จากปุ่มคำสั่งเพิ่มลักษณะพิเศษ 3. คลิกดูตัวอย่าง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

7 2. การกำหนดลูกเล่นหลายแบบให้กับวัตถุชิ้นเดียว
บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ 2. การกำหนดลูกเล่นหลายแบบให้กับวัตถุชิ้นเดียว การยกเลิกลูกเล่นภายในสไลด์ 1. คลิกเลือกรายการที่จะทำการเปลี่ยน 2. คลิกเพื่อเปลี่ยนแปลง 3. คลิกเพื่อยกเลิก วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

8 3. การกำหนดลำดับการแสดงลูกเล่นภายในสไลด์
บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ 3. การกำหนดลำดับการแสดงลูกเล่นภายในสไลด์ 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 2. คลิกเมาส์เลือกสลับตำแหน่งตามที่ต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

9 สวัสดี บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ
บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ สวัสดี วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google