งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

2 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ 1. การแทรกเสียงลงบนสไลด์ 2. การปรับแต่งเสียงประกอบสไลด์ 3. การกำหนดเวลาเล่นเสียงประกอบสไลด์ 4. การแทรกเสียงจากซีดี 5. การบันทึกเสียง 6. การแทรกภาพวีดิโอลงในสไลด์ 7. การปรับแต่งคุณสมบัติในการแสดงวีดิโอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

3 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ 1. การแทรกเสียงลงบนสไลด์ 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่ง 3. เลือกเสียงจากไฟล์ 4. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ 5. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ 6. คลิกปุ่มตกลง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

4 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ 2. การปรับแต่งเสียงประกอบสไลด์ 1. คลิกที่ไอคอนรูปลำโพง 2. จะปรากฏแถบเครื่องมือในการปรับแต่งเสียง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

5 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ 3. การกำหนดเวลาเล่นเสียงประกอบสไลด์ 1. คลิกที่ไอคอนรูปลำโพง 2. คลิกแท็บภาพเคลื่อนไหว 3. คลิกปุ่มคำสั่ง ภาพเคลื่อนไหวกำหนดเอง 4. เลือกตัวเลือกลักษณะพิเศษเพื่อกำหนดการเล่นเสียง 5. กำหนดช่วงในการเล่นไฟล์ 6. คลิกปุ่มตกลง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

6 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ 4. การแทรกเสียงจากซีดี 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งเสียง 3. เลือกเล่นซีดี 4. กำหนดค่าการเล่นเพลง 5. เมื่อเราได้กำหนดค่าที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

7 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ 5. การบันทึกเสียง 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งเสียง 3. เลือกคำสั่งบันทึกเสียง 4. จะปรากฏกรอบโต้ตอบขึ้นมา 5. คลิกปุ่มตกลง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

8 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ 6. การแทรกภาพวีดิโอลงในสไลด์ 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งภาพยนตร์ 3. เลือกภาพยนตร์จากแฟ้ม 4. เลือกไฟล์วีดิโอที่ต้องการ 5. คลิกปุ่มตกลง 6. กำหนดการเล่นไฟล์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

9 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ 7. การปรับแต่งคุณสมบัติในการแสดงวีดิโอ 1. คลิกที่คลิปวีดิโอ 2. กำหนดคุณสมบัติการทำงาน วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

10 บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์
บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ สวัสดี วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การแทรกเสียงและภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google