งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406

2 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ 1. การแทรกเสียงลงบนสไลด์ 2. การปรับแต่งเสียงประกอบสไลด์ 3. การกำหนดเวลาเล่นเสียงประกอบ สไลด์ 4. การแทรกเสียงจากซีดี 5. การบันทึกเสียง 6. การแทรกภาพวีดิโอลงในสไลด์ 7. การปรับแต่งคุณสมบัติในการ แสดงวีดิโอ

3 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ 1. การแทรกเสียงลงบนสไลด์ 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่ง 3. เลือกเสียงจากไฟล์ 4. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ 5. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ 6. คลิกปุ่มตกลง

4 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ 2. การปรับแต่งเสียงประกอบสไลด์ 1. คลิกที่ไอคอนรูปลำโพง 2. จะปรากฏแถบเครื่องมือในการปรับแต่งเสียง

5 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ 3. การกำหนดเวลาเล่นเสียงประกอบ สไลด์ 1. คลิกที่ไอคอนรูปลำโพง 2. คลิกแท็บภาพเคลื่อนไหว 3. คลิกปุ่มคำสั่ง ภาพเคลื่อนไหวกำหนด เอง 4. เลือกตัวเลือกลักษณะพิเศษเพื่อ กำหนดการเล่นเสียง 5. กำหนดช่วงในการเล่นไฟล์ 6. คลิกปุ่มตกลง

6 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ 4. การแทรกเสียงจากซีดี 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งเสียง 3. เลือกเล่นซีดี 4. กำหนดค่าการเล่นเพลง 5. เมื่อเราได้กำหนดค่าที่ต้องการแล้ว คลิก ปุ่ม ตกลง

7 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ 5. การบันทึกเสียง 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งเสียง 3. เลือกคำสั่งบันทึกเสียง 4. จะปรากฏกรอบโต้ตอบขึ้นมา 5. คลิกปุ่มตกลง

8 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ 6. การแทรกภาพวีดิโอลงในสไลด์ 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งภาพยนตร์ 3. เลือกภาพยนตร์จากแฟ้ม 4. เลือกไฟล์วีดิโอที่ต้องการ 5. คลิกปุ่มตกลง 6. กำหนดการเล่นไฟล์

9 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ 7. การปรับแต่งคุณสมบัติในการ แสดงวีดิโอ 1. คลิกที่คลิปวีดิโอ 2. กำหนดคุณสมบัติการทำงาน

10 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การแทรกเสียงและ ภาพยนตร์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google