งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับจอ LCD ของ Notebook และเทคนิคการ เลือกซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับจอ LCD ของ Notebook และเทคนิคการ เลือกซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เกี่ยวกับจอ LCD ของ Notebook และเทคนิคการ เลือกซื้อ

3 ถ้าคุณกำลังมองหา Notebook ไว้ ใช้งานสักตัว นอกจากการ พิจารณาเลือก สเป็กของเครื่องที่ คุณต้องการแล้ว แน่นอนว่าคุณ จะต้องเอาสเป็กของจอ LCD มา เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา เลือกซื้อด้วยเช่นกัน ซึ่งการเลือก LCD สำหรับ N otebook ที่เหมาะสมนั้น จะต้อง คำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้ :

4

5 ขนาด (Physical Size): กับการใช้งาน เช่นควรเลือกขนาดที่เหมาะสม ถ้าเน้นใช้งานทั่วไป เช่นงานพิมพ์ เอกสาร งานท่องเว็บ ควรเลือกขนาด จอที่คุณคิดว่าคุณจะไม่มีปัญหาจาก การมองหน้าจอเป็นเวลานานๆ ขนาด ที่เหมาะสมควรจะมีขนาด 13 – 15 นิ้ว ขึ้นอยู่กับความสมัครใจว่าคุณ ต้องการแลกขนาดของจอที่ใหญ่ขึ้น กับน้ำหนักของ Notebook ที่มากขึ้น ตามไปด้วยหรือไม่

6 ถ้าเน้นใช้งานกราฟฟิก งานออกแบบ ด้านวิศวกรรม หรืองานที่ต้องเน้น รายละเอียดมากๆ ควรเลือกจอที่มี ขนาดใหญ่ขึ้น และมี Resolution สูงๆ ( สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ R esolution ได้ในหัวข้อ “ ความ ละเอียด ( R esolution) ของหน้าจอ ”) ถ้าเน้นใช้งานด้าน Presentation เยอะๆ จะต้องเดินเข้า - ออกห้องประชุมอยู่ บ่อยๆ และไม่ได้เน้นอ่านตัวหนังสือเล็ก จิ๋วในโปรแกรมอย่าง PowerPoint ควร เลือกเครื่องที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งหมายถึง ว่าขนาดจอที่เหมาะสมควรมีขนาด ประมาณ 12 – 14 นิ้ว

7 ถ้าเน้นใช้ฟังก์ชัน Multimedia เช่น การดูภาพกับเพื่อนๆ และชม ภาพยนตร์แบบสบายๆ ควรเลือกจอ ที่มีขนาดประมาณ 14 นิ้วขึ้นไป หรือถ้าต้องการความเป็นส่วนตัว และอยากชมภาพยนตร์แบบ ใกล้ชิด ก็สามารถเลือกจอที่มีขนาด เล็กกว่านี้ได้

8 สัดส่วนของหน้าจอ (Aspect Ratio): สัดส่วนของหน้าจอก็เป็นอีกตัวแปร หนึ่งในการตัดสินใจเลือก Notebook ซึ่งปัจจุบันนี้มี Notebook ที่มีสัดส่วน หน้าจอที่หลากหลาย แต่ที่มีจำหน่าย กันอย่างแพร่หลายก็จะเป็นจอแบบ 4:3 และ 5:4 ( จอปกติ ) และแบบ 16:10 ( จอกว้าง ) และเร็วๆ นี้ก็ได้มีจอ แบบกว้างพิเศษ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ สัดส่วนที่ใช้กับภาพยนตร์ (16:9) มา ให้เลือกอีกด้วย

9 ถ้าเน้นใช้งานเอกสาร สัดส่วนของ จอที่เหมาะสมคือสัดส่วนแบบ 4:3 ซึ่งจะทำให้คุณมองเห็นหน้า เอกสารยาวๆ ได้ แต่ถ้าคุณชอบจอ กว้างแบบ 16:10 ก็ไม่ผิดกติกา อะไร เพราะจอกว้างจะช่วยให้คุณ สามารถมองเห็นเอกสารหรือเว็บ เพจได้กว้างขึ้น และจัดการกับงาน Spreadsheet ได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก พื้นที่ด้านข้างที่มากขึ้นนั่นเอง

10 ถ้าเน้นใช้งานกราฟฟิก และงาน ออกแบบ ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของ ชิ้นงานของคุณว่าต้องการใช้หน้าจอที่มี สัดส่วนแบบใด อย่าลืมว่าหากคุณ เลือกใช้จอกว้าง คุณจะต้องเสียสละ พื้นที่ส่วนล่างไป ในขณะที่คุณเลือกใช้ จอสัดส่วนปกติ คุณก็จะเสียพื้นที่ ด้านข้าง คงจะต้อง trade-off กัน พอสมควรระหว่างการ scroll Mouse ไป ด้านข้างบ่อย กับ scroll ไปด้านล่าง บ่อยๆ คุณจะเลือกแบบไหน

11 ถ้าเน้นใช้งาน Multimedia และ อยากดูหนังจอกว้างจากแผ่น DVD หรือ Blue-ray ควรจะเลือกซื้อ N otebook จอกว้าง แบบ 16:10 แต่ ถ้าต้องการดูหนังแบบไม่มีขอบดำ บน - ล่างให้รำคาญ สายตาก็ควรเลือกซื้อจอกว้างแบบ 16:9

12 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและ ความละเอียด อีกประเด็นเกี่ยวกับจอ LCD ที่ควร พิจารณาในการเลือกซื้อ มี N otebook คือความสัมพันธ์ระหว่าง “ ขนาด ” และ “ ความละเอียด ” ของหน้าจอ หากคุณ เลือกซื้อจอที่มีความละเอียดมากๆ แต่ มีขนาดเล็ก ผลก็คือภาพที่ได้จะ ละเอียดมากๆ จนเป็นอุปสรรคต่อการ มอง เนื่องจากจอที่ละเอียดมาก หมายถึงจำนวนฟิกเซลต่อตารางนิ้ว จะเรียงอยู่ชิดกันอย่างหนาแน่นมาก ขึ้น ทำให้ภาพดู “ เนียน ” มากขึ้น นั่นเอง

13 อีกประเด็นเกี่ยวกับจอ LCD ที่ควร พิจารณาในการเลือกซื้อ N otebook คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง “ ขนาด ” และ “ ความละเอียด ” ของหน้าจอ หากคุณ เลือกซื้อจอที่มีความละเอียดมากๆ แต่มี ขนาดเล็ก ผลก็คือภาพที่ได้จะละเอียด มากๆ จนเป็นอุปสรรคต่อการมอง เนื่องจากจอที่ละเอียดมาก หมายถึง จำนวนฟิกเซลต่อตารางนิ้วจะเรียงอยู่ชิด กันอย่างหนาแน่นมากขึ้น ทำให้ภาพดู “ เนียน ” มากขึ้นนั่นเอง

14 ในทางกลับกัน หากคุณซื้อจอที่ มีขนาดใหญ่ แต่มีความละเอียด ที่น้อย จะทำให้ภาพดูหยาบและ คุณอาจสังเกตเห็นเม็ดฟิกเซล บนจอภาพได้ ซึ่งเป็นการบังคับ ให้คุณต้องนั่งห่างจากจอมาก ขึ้นนั่นเอง

15


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับจอ LCD ของ Notebook และเทคนิคการ เลือกซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google