งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 นาย อภิสิทธิ์ ศรีทอง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 7  นาย พีรพล นาคแจ้ง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 9  นาย รัฐพล นุชอยู่ ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " นาย อภิสิทธิ์ ศรีทอง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 7  นาย พีรพล นาคแจ้ง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 9  นาย รัฐพล นุชอยู่ ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  นาย อภิสิทธิ์ ศรีทอง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 7  นาย พีรพล นาคแจ้ง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 9  นาย รัฐพล นุชอยู่ ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 20

4 รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการ เรียนในเรื่อง การถอดประกอบลูกปืน เพลากลางเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เพิ่มเติมจากการที่ทำงานถอดประกอบ มา

5 การเตรียมถอดเพลากลาง

6 1.1 ยกรถให้ลอยสูงและรองรับด้วยขาตั้ง ( ขึ้นหน้า รถก่อน ) 1.2 ทำเครื่องหมายที่หน้าแปลนทั้งคู่จะได้ประกอบ เข้าที่เดิม

7 1.3 คลายน๊อตที่ท้ายเกียร์กับเฟืองท้าย 1.4 การกันน้ำมันเกียร์ไหลโดยการถ่าย น้ำมันเกียร์ออก หรือใช้ตัวอุดกันน้ำมัน เกียร์ไหลหลังถอดเพลากลางออกจาก กระปุกเกียร์

8 ลักษณะแหวนล๊อคใน - เปลือกลูกปืนเพลงกลางต้องสวมอัด พอดีในรูฐานของมันโดยไม่ถูกบีบอัด จนบิดเบี้ยว

9 2.1 ตรวจสภาพการเคลื่อนไหวตัวของลูกปืนข้อต่อ อ่อน 2.2 ถอดแหวนล๊อคด้วยไขควงปากแบน ข้อควรจำ :: แหวนล๊อคห้ามนำมาใช้งานอีก

10  ยกเพลาขึ้นด้วยมือด้วยมือเปล่า แล้วใช้ค้อนตอก ก้ามข้อต่อใกล้เปลือกลูกปืนเข้มให้เปลือกลูกปืน ยื่นออกมาจากรูก้ามข้อต่อ  โยนกากบาทให้หลุดออก  ใช้ค้อนตอกเปลือกลุกปืนให้หลุดจากรูก้ามข้อ ต่อ

11  ใส่น๊อตล๊อกห้ามข้อต่อกากบาทตัวเก่าเข้าที่เดิม สำหรับถอดรองตอกชุดลูกปืนรองรับเพลากลาง ออก ป้องกันเกลียวหัวเพลาชำรุด  รองรับเพลากลางด้วยโต๊ะปากกาแล้วตอกชุด ลูกปืนรองรับเพลากลางออก

12  ทาจาระบีที่เปลือกลุกปืน และกากบาท ( ทา ลูกปืนด้วย )  ใส่กากบาทและเปลือกลูกปืนทั้ง 2 ด้านให้ตรง เครื่องหมายการประกอบ  ตอกเปลือกลูกปืนเข้าที่ด้วยค้อน

13 นนำจาระบีมาทาที่ลูกปืนเข็มทั้ง 4 ด้าน

14  สวมก้ามข้อต่อเข้ากับกากบาท  ใส่เปลือกลูกปืนทั้ง 2 ด้าน  ตอกเปลือกลูกปืนเข้าที่ด้วยค้อน

15 กการซ่อมใช้งานให้ใช้แต่แหวนล็อกใหม่ เเลือกขนาดความหนาแหวนล็อกให้ได้ค่าแรงเริ่ม หมุนของข้อต่อตามกำหนด แแหวนล็อกทั้ง 4 ตัวต้องหนาเท่ากัน ตตรวจแหวนล็อกเข้าร่องล็อกพอดี

16 ใใช้น๊อตและประแจเบอร์ 12/13 ( ตัวผู้กับตัวเมีย ) 11 นำหน้าแปนเพลากลางมาใส่กับหน้าแปนเกียร์ แล้วใส่น๊อตตัวผู้ตัวเมีย 22 นำหน้าแปนเพลากลางมาใส่กับหน้าแปนเฟือง ท้าย


ดาวน์โหลด ppt  นาย อภิสิทธิ์ ศรีทอง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 7  นาย พีรพล นาคแจ้ง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 9  นาย รัฐพล นุชอยู่ ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google