งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์
โปรแกรมยูทิลิตี้ อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์

2 การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
การทำงานของโปรแกรมส่วนใหญ่มักจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบ 2 ทิศทาง นั่นก็คือ ทั้งภาคของการแสดงผลการทำงานออกทางจอภาพ และภาคการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามาทางแป้นพิมพ์ เพื่อร่วมในการประเมินผลของโปรแกรม ซึ่งในภาครับข้อมูลจากผู้ใช้ ในภาษาซีกำหนดฟังก์ชันมาตรฐาน เอาไว้ให้เรียกใช้ แล้วเช่นเดียวกับ ภาคของการแสดงผล ซึ่งอธิบายรายละเอียดของฟังก์ชัน เหล่านั้นได้ดังนี้คือ

3 การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ด้วยฟังก์ชัน scanf
ฟังก์ชันนี้อยู่ใน header ไฟล์ชื่อ stdio.h เป็นฟังก์ชันสำหรับรับข้อมูลมาจากแป้นพิมพ์ ที่สามารถรับข้อมูลได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิด char , short , int , long , float , double , string โดยมีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ scanf("string_format",&variable);


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google