งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์. การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ การทำงานของโปรแกรมส่วนใหญ่มักจะเป็นการเชื่อมโยง กับผู้ใช้แบบ 2 ทิศทาง นั่นก็คือ ทั้งภาคของการแสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์. การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ การทำงานของโปรแกรมส่วนใหญ่มักจะเป็นการเชื่อมโยง กับผู้ใช้แบบ 2 ทิศทาง นั่นก็คือ ทั้งภาคของการแสดงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์

2 การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ การทำงานของโปรแกรมส่วนใหญ่มักจะเป็นการเชื่อมโยง กับผู้ใช้แบบ 2 ทิศทาง นั่นก็คือ ทั้งภาคของการแสดงผล การทำงานออกทางจอภาพ และภาคการรับข้อมูลจากผู้ใช้ เข้ามาทางแป้นพิมพ์ เพื่อร่วมในการประเมินผลของ โปรแกรม ซึ่งในภาครับข้อมูลจากผู้ใช้ ในภาษาซีกำหนด ฟังก์ชันมาตรฐาน เอาไว้ให้เรียกใช้ แล้วเช่นเดียวกับ ภาค ของการแสดงผล ซึ่งอธิบายรายละเอียดของฟังก์ชัน เหล่านั้นได้ดังนี้คือ

3 การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ด้วย ฟังก์ชัน scanf ฟังก์ชันนี้อยู่ใน header ไฟล์ชื่อ stdio.h เป็นฟังก์ชันสำหรับ รับข้อมูลมาจากแป้นพิมพ์ ที่สามารถรับข้อมูลได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นชนิด char, short, int, long, float, double, string โดยมีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ scanf("string_format",&variable);


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์. การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ การทำงานของโปรแกรมส่วนใหญ่มักจะเป็นการเชื่อมโยง กับผู้ใช้แบบ 2 ทิศทาง นั่นก็คือ ทั้งภาคของการแสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google