งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 อาจารย์วินัย ฤทธิ์เดช โรงเรียน เทคโนโลยีแหลมทอง อาจารย์เกษณรงค์ ค้ำชู วิทยาลัยการ อาชีพพานทอง อาจารย์จรัล แก้วรัตนะ วิทยาลัยการ อาชีพเบตง อาจารย์ประกายมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 อาจารย์วินัย ฤทธิ์เดช โรงเรียน เทคโนโลยีแหลมทอง อาจารย์เกษณรงค์ ค้ำชู วิทยาลัยการ อาชีพพานทอง อาจารย์จรัล แก้วรัตนะ วิทยาลัยการ อาชีพเบตง อาจารย์ประกายมาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 อาจารย์วินัย ฤทธิ์เดช โรงเรียน เทคโนโลยีแหลมทอง อาจารย์เกษณรงค์ ค้ำชู วิทยาลัยการ อาชีพพานทอง อาจารย์จรัล แก้วรัตนะ วิทยาลัยการ อาชีพเบตง อาจารย์ประกายมาส โพธิ์จันทร์ โรงเรียน เทคโนโลยีหมู่บ้านครู

3 3 1. อธิบายการทำงานเบื้องต้นของ ระบบปรับอากาศได้ 2. บอกชื่ออุปกรณ์ในระบบ ปรับอากาศได้ 3. อธิบายแนวทางการประหยัดพลังงาน ของระบบปรับอากาศได้

4 โครงสร้างของเครื่องทำ ความเย็นเบื้องต้น

5 อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็น และปรับอากาศ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสารทำความเย็นให้ หมุนเวียนในระบบ 1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) แบบ สกรู แบบ ลูกสูบ แบบโรตารี่

6 อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็น และปรับอากาศ 2. คอนเดนเซอร์ (Condenser)

7 3. อุปกรณ์ลด ความดัน ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณสาร ทำความเย็นที่ ไหลเข้าไปในอีวาพอเรเตอร์ อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็น และปรับอากาศ

8 4. อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) คือ อุปกรณ์ที่ให้ความเย็น ซึ่ง เกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของ สารทำความเย็นจากของเหลว กลายเป็นแก๊ส อุปกรณ์หลักในระบบทำความเย็น และปรับอากาศ

9 Compr essor Condense r Filter drier Capillary tube Evaporator

10 เครื่องปรับอากาศแบบรวม ศูนย์ (Chiller)

11 หลักการและการอนุรักษ์พลังงานในระบบความเย็น และปรับอากาศ 11

12 ระบบปรับอากาศชนิดระบาย ความร้อนด้วยน้ำ

13 ระบบทำความเย็นชนิดระบายความ ร้อนด้วยอากาศ

14 หลักการและการอนุรักษ์พลังงานในระบบความเย็น และปรับอากาศ 14 AHU

15 ความร้อนจาก ภายนอกอาคาร ตู้เย็ น กระติกน้ำ ร้อน หลอดไ ฟ - ดวง อาทิตย์ เครื่องปรับอา กาศ คอมพิวเ ตอร์ - การรั่วซึม พัดลมระบาย อากาศ - ระบบระบาย อากาศ ความร้อนจาก ภายในอาคาร - อุปกรณ์ไฟฟ้า - ร่างกาย คน

16

17 ระดับ ประสิทธิภาพ ค่า EER เบอร์ 1 ต่ำกว่า 8.6 เบอร์ 2 ตั้งแต่ 8.6 ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง 9.6 เบอร์ 3 ตั้งแต่ 9.6 ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง 10.6 เบอร์ 4 ตั้งแต่ 10.6 ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง 11 เบอร์ 5 ตั้งแต่ 11 ขึ้นไป

18 EER = ความสามารถในการทำ ความเย็น (BTU/h) กำลังไฟฟ้ า (W)

19

20 การบำรุงรักษาระบบปรับ อากาศ - หล่อลื่นพัดลม ทุกตัว - ล้างทำความ สะอาดคอยล์ - ตรวจเช็คสารทำ ความเย็น

21 การประหยัดพลังงานในระบบปรับ อากาศ - ลดความร้อนจาก ภายนอกอาคาร - เลือกขนาดให้เหมาะสม กับการใช้งาน - ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมเพื่อให้มีเวลาพัก การทำงาน - อย่างน้อยปีละครั้ง ควรใช้ช่างตรวจ ระบบการทำงาน

22 - หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรอง อากาศ คอยล์เย็น และคอนเดนเซอร์ ระบายความร้อน - ติดตั้งคอนเดนเซอร์ใน บริเวณที่เหมาะสม - ตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิให้พอเหมาะ การประหยัดพลังงานในระบบปรับ อากาศ

23


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 อาจารย์วินัย ฤทธิ์เดช โรงเรียน เทคโนโลยีแหลมทอง อาจารย์เกษณรงค์ ค้ำชู วิทยาลัยการ อาชีพพานทอง อาจารย์จรัล แก้วรัตนะ วิทยาลัยการ อาชีพเบตง อาจารย์ประกายมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google