งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวฉี ด กรองน้ำมัน เชื้อเพลิงแรงดัน สูง ท่อน้ำมันไหล กลับ ตัวควบคุมแรงดันน้ำมัน เชื้อเพลิง ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันสูง ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง กรองตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวฉี ด กรองน้ำมัน เชื้อเพลิงแรงดัน สูง ท่อน้ำมันไหล กลับ ตัวควบคุมแรงดันน้ำมัน เชื้อเพลิง ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันสูง ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง กรองตา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวฉี ด กรองน้ำมัน เชื้อเพลิงแรงดัน สูง ท่อน้ำมันไหล กลับ ตัวควบคุมแรงดันน้ำมัน เชื้อเพลิง ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันสูง ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง กรองตา ข่าย

3 ลิ้นกัน กลับ ใบพั ด เรือน ปั๊ม ท่อทาง ดูด มอเ ตอร์ ท่อ ทาง จ่าย ขดลวดอาร์ เมเจอร์ ร่องของ ใบพัด

4 เกจวัด สุญญากา ศ เกจวัดแรงดันน้ำมัน เชื้อเพลิง

5 กรอง ละเอียด น้ำมันเข้า หัวฉีด ขณะฉีด น้ำมัน ขดลวดโซ ลินอยด์ พลัง เยอร์ เข็มหัวฉีด สป ริง ขั้วต่อ สายไฟ

6

7 ไปท่อไอดี น้ำมันเข้า ท่อน้ำมัน ไหลกลับ แผ่น ไดอะแฟรม ลิ้ น สปริ ง

8 เวลา แรงดัน สูง ต่ำ แรงดันน้ำมัน แรงดันในท่อไอดี ลิ้นเร่งเปิดมาก ลิ้นเร่งเปิดน้อย 250 Kpa

9 เรือนลิ้น เร่ง สกรูปรับรอบ เดินเบา ECM

10

11 สปริง โอริงค์ สกรูปรับรอบ เดินเบา ท่อทาง อากาศ วงจรเดิน เบา สกรูปรับรอบ เดินเบา

12 1. ถอดยางหุ้มตัว ควบคุมความดันออก จากท่อไอดีและ หัวฉีด 2. ถอดโบลท์ยึดฝา ครอบหัวฉีด 3. ถอดหัวฉีดออก จากท่อไอดี 4. ถอดแยกชิ้นส่วน หัวฉีด


ดาวน์โหลด ppt หัวฉี ด กรองน้ำมัน เชื้อเพลิงแรงดัน สูง ท่อน้ำมันไหล กลับ ตัวควบคุมแรงดันน้ำมัน เชื้อเพลิง ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันสูง ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง กรองตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google