งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทำไมต้องมีการควบคุมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ? เนื่องจากว่าในการต่อวงจรมอเตอร์โดยตรงนั้นเราไม่สามารถบังคับให้มอเตอร์หยุด หรือเลี้ยวได้ และเมื่อเราต่อเข้ากับตัวตรวจจับ สัญญาณ ที่ส่งออกจากตัวตรวจจับ มีไม่มากพอที่จะไปขับมอเตอร์ได้ ดังนั้นจึงต้องมีตัวขับมอเตอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณดังกล่าว

2 การควบคุมมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
* การควบคุมมอเตอร์ด้วยรีเลย์ * การควบคุมมอเตอร์ด้วยทรานซิสเตอร์ / หรือ เฟส * การควบคุมมอเตอร์ด้วยIC

3 การควบคุมมอเตอร์ด้วยรีเลย์
การควบคุมแบบใช้รีเลย์จะออกแบบระบบง่ายและสามารถใช้กับมอเตอร์ขนาดใหญ่ได้

4 การควบคุมมอเตอร์ด้วยรีเลย์
การควบคุมแบบใช้รีเลย์จะออกแบบระบบง่ายและสามารถใช้กับมอเตอร์ขนาดใหญ่ได้ การควบคุมแบบใช้รีเลย์แบบใช้งานทั่วไป

5 การควบคุมมอเตอร์ด้วยรีเลย์
การควบคุมแบบใช้รีเลย์สามารถกลับทางหมุนได้

6 การควบคุมมอเตอร์ด้วยทรานซิสเตอร์
การควบคุมแบบใช้ทรานซิสเตอร์นิยมใช้กันมากเพราะสามารถต่อกับระบบตรวจจับได้โดยตรง

7 การควบคุมมอเตอร์ด้วย IC
L293D IC:PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVER L297/ IC: STEPPER MOTOR CONTROLLER L298N IC:DUAL FULL BIRDGE DIRVER L298P IC:DUAL FULL BIRDGE DIRVER LB1836ML-TLM-E IC: BIDIRECTIONAL MOTOR DRIVER MC3PHACVPE IC:3 PHASE AC MOTOR CONTROLLER TCA IC:3 PHASE MOTOR DRIVER

8 การควบคุมมอเตอร์ด้วย IC

9 การควบคุมมอเตอร์ด้วย IC

10 การควบคุมมอเตอร์ด้วยIC
ตัวอย่างการใช้งาน IC L293D

11 การควบคุมมอเตอร์ใน Robot 35 in 1

12 การควบคุมมอเตอร์ใน Robot 35 in 1

13 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1
ตัวตรวจจับที่ใช้ใน Robot 35 in 1 มี 3 ชนิดคือ * ตัวตรวจจับแสง( ตรวจจับความสว่าง) จะใช้ตัว LDR * ตัวตรวจจับอินฟาเรท (มีตัวรับ – ตัวส่ง) * ตัวตัวจับเสียง(ตรวจจับความดัง)

14 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1
ตัวตรวจจับแสง( ตรวจจับความสว่าง) จะใช้ตัว LDR LDR (Light Dependent Resistor หรือ ตัวต้านทานไวแสง หลักการทำงาน เมื่อมีแสงมาตกกระทบ ความต้านทานจะต่ำลง แต่เมื่ออยู่ในที่ไม่มีแสงค่าความต้านทานจะสูง

15 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1
ตัวตรวจจับแสง( ตรวจจับความสว่าง) จะใช้ตัว LDR หุ่นยนต์ที่จะใช้ตัวตรวจจับ LDR คือหุ่นยนต์ประเภทที่ทำงานเกี่ยวกับแสง เช่น หุ่นยนต์กลัวความมืด หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น เป็นต้น

16 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1
ตัวตรวจจับอินฟาเรท (ตัวรับและตัวส่ง) ตัวส่งอินฟาเรท (ตัวใส) จะทำหน้าที่กำเนิดคลื่นอินฟาเรท เรามักจะเรียกตัวส่งว่า โพโต้ไดโอด ตัวรับอินฟาเรท (ตัวดำ) ตัวมันจะทำงานได้ต่อเมื่อมีแสงอินฟาเรทมากระทบ เรามักจะเรียกตัวรับว่า โพโต้ทรานซิสเตอร์

17 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1
ตัวตรวจจับอินฟาเรท (ตัวรับและตัวส่ง) โพโต้ไดโอด โพโต้ทรานซิสเตอร์

18 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1
ตัวตรวจจับอินฟาเรท (ตัวรับและตัวส่ง) หุ่นยนต์ที่จะใช้ตัวตรวจจับนี้ คือหุ่นยนต์ประเภทที่ทำงานเกี่ยวกับการสะท้อนวัตถุ เช่น หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง หุ่นยนต์กลัวคน เป็นต้น

19 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1
ตัวตรวจจับความดังของเสียง ตัวตรวจจับที่ใช้คือ คอนเด็นเซอร์ไมโครโพน หลักการทำงานคือ เมื่อมีเสียงมากระทบที่ตัวตรวจจับ ตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไฟฟ้าอกมาได้

20 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1
ตัวตรวจจับความดังของเสียง หุ่นยนต์ที่ใช้ตัวตรวจจับแบบนี้ คือ หุ่นยนต์วิ่งตามเสียง หุ่นยนต์กลัวเสียงนกหวีด เป็นต้น

21 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ
หัวข้อต่อไป การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับกับบอร์ดควบคุม โครงงานหุ่นยนต์ใช้ตัวตรวจจับร่วมกับบอร์ด


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google