งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมมอเตอร์ด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำไมต้องมีการควบคุมด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ? เนื่องจากว่าในการต่อวงจรมอเตอร์ โดยตรงนั้นเราไม่สามารถบังคับให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมมอเตอร์ด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำไมต้องมีการควบคุมด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ? เนื่องจากว่าในการต่อวงจรมอเตอร์ โดยตรงนั้นเราไม่สามารถบังคับให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมมอเตอร์ด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำไมต้องมีการควบคุมด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ? เนื่องจากว่าในการต่อวงจรมอเตอร์ โดยตรงนั้นเราไม่สามารถบังคับให้ มอเตอร์หยุด หรือเลี้ยวได้ และเมื่อ เราต่อเข้ากับตัวตรวจจับ สัญญาณ ที่ส่งออกจากตัวตรวจจับ มีไม่มาก พอที่จะไปขับมอเตอร์ได้ ดังนั้นจึง ต้องมีตัวขับมอเตอร์ทำหน้าที่ขยาย สัญญาณดังกล่าว

2 การควบคุมมอเตอร์ด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ * การควบคุมมอเตอร์ด้วยรีเลย์ * การควบคุมมอเตอร์ด้วยทรานซิสเตอร์ / หรือ เฟส * การควบคุมมอเตอร์ด้วย IC

3 การควบคุมมอเตอร์ ด้วยรีเลย์ การควบคุมแบบใช้รีเลย์จะออกแบบระบบง่าย และสามารถใช้กับมอเตอร์ขนาดใหญ่ได้

4 การควบคุมมอเตอร์ ด้วยรีเลย์ การควบคุมแบบใช้รีเลย์จะออกแบบระบบง่าย และสามารถใช้กับมอเตอร์ขนาดใหญ่ได้ การควบคุมแบบใช้รีเลย์แบบใช้ งานทั่วไป

5 การควบคุมมอเตอร์ ด้วยรีเลย์ การควบคุมแบบใช้รีเลย์สามารถ กลับทางหมุนได้

6 การควบคุมมอเตอร์ด้วย ทรานซิสเตอร์ การควบคุมแบบใช้ทรานซิสเตอร์นิยมใช้กัน มากเพราะสามารถต่อกับระบบตรวจจับได้ โดยตรง

7 การควบคุมมอเตอร์ด้วย IC L293D IC:PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVER L297/1 IC: STEPPER MOTOR CONTROLLER L298N IC:DUAL FULL BIRDGE DIRVER L298P IC:DUAL FULL BIRDGE DIRVER LB1836ML-TLM-E IC: BIDIRECTIONAL MOTOR DRIVER MC3PHACVPE IC:3 PHASE AC MOTOR CONTROLLER TCA785 IC:3 PHASE MOTOR DRIVER การควบคุมแบบใช้ IC ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก เพราะออกแบบการควบคุมได้ง่ายและยังใช้กับ ไมโครคอนโทรเลอร์ได้ด้วย

8 การควบคุมมอเตอร์ด้วย IC

9

10 ตัวอย่างการใช้ งาน IC L293D

11 การควบคุมมอเตอร์ใน Robot 35 in 1 ใน Robot 35 in 1 จะมีมีการควบคุมมอเตอร์ 2 แบบ คือ 1. การควบคุมโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบดา ริงตั้น

12 การควบคุมมอเตอร์ใน Robot 35 in 1 ใน Robot 35 in 1 จะมีมีการควบคุมมอเตอร์ 2 แบบ คือ 2. การควบคุมโดยใช้รีเลย์ ( จะใช้ในบอร์ด ควบคุม )

13 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1 ตัวตรวจจับที่ใช้ใน Robot 35 in 1 มี 3 ชนิดคือ * ตัวตรวจจับแสง ( ตรวจจับความสว่าง ) จะ ใช้ตัว LDR * ตัวตรวจจับอินฟาเรท ( มีตัวรับ – ตัวส่ง ) * ตัวตัวจับเสียง ( ตรวจจับความดัง )

14 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1 ตัวตรวจจับแสง ( ตรวจจับความ สว่าง ) จะใช้ตัว LDR LDR (Light Dependent Resistor หรือ ตัว ต้านทานไวแสง หลักการทำงาน เมื่อมีแสงมาตกกระทบ ความ ต้านทานจะต่ำลง แต่เมื่ออยู่ในที่ไม่มีแสงค่า ความต้านทานจะสูง

15 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1 ตัวตรวจจับแสง ( ตรวจจับความ สว่าง ) จะใช้ตัว LDR หุ่นยนต์ที่จะใช้ตัวตรวจจับ LDR คือหุ่นยนต์ ประเภทที่ทำงานเกี่ยวกับแสง เช่น หุ่นยนต์กลัวความมืด หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น เป็นต้น

16 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1 ตัวตรวจจับอินฟาเรท ( ตัวรับและตัว ส่ง ) ตัวส่งอินฟาเรท ( ตัวใส ) จะทำหน้าที่กำเนิดคลื่น อินฟาเรท เรามักจะเรียกตัวส่งว่า โพโต้ไดโอด ตัวรับอินฟาเรท ( ตัวดำ ) ตัวมันจะทำงานได้ ต่อเมื่อมีแสงอินฟาเรทมากระทบ เรามักจะเรียก ตัวรับว่า โพโต้ทรานซิสเตอร์

17 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1 ตัวตรวจจับอินฟาเรท ( ตัวรับและตัว ส่ง ) โพโต้ไดโอด โพโต้ทรานซิสเตอร์

18 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1 ตัวตรวจจับอินฟาเรท ( ตัวรับและตัว ส่ง ) หุ่นยนต์ที่จะใช้ตัวตรวจจับนี้ คือหุ่นยนต์ประเภทที่ ทำงานเกี่ยวกับการสะท้อนวัตถุ เช่น หุ่นยนต์ หลบหลีกสิ่งกีดขวาง หุ่นยนต์กลัวคน เป็นต้น

19 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1 ตัวตรวจจับความดังของเสียง ตัวตรวจจับที่ใช้คือ คอนเด็นเซอร์ไมโครโพน หลักการทำงานคือ เมื่อมีเสียงมากระทบที่ตัว ตรวจจับ ตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไฟฟ้าอกมา ได้

20 ระบบตรวจจับสำหรับ Robot 35 in 1 ตัวตรวจจับความดังของเสียง หุ่นยนต์ที่ใช้ตัวตรวจจับแบบนี้ คือ หุ่นยนต์วิ่งตาม เสียง หุ่นยนต์กลัวเสียงนกหวีด เป็นต้น

21 หัวข้อต่อไป การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ กับบอร์ดควบคุม โครงงานหุ่นยนต์ใช้ตัวตรวจจับ ร่วมกับบอร์ด


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมมอเตอร์ด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำไมต้องมีการควบคุมด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ? เนื่องจากว่าในการต่อวงจรมอเตอร์ โดยตรงนั้นเราไม่สามารถบังคับให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google