งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 11 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโทรศัพท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 11 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโทรศัพท์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 11 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโทรศัพท์

2

3 ปี ค. ศ.1876 ( พ. ศ.2419 ) Alexander Graham Bell ผู้ประดิษฐ์ โทรศัพท์

4 หลักการทำงานของเครื่องรับ - ส่งโทรศัพท์

5 หลักการทำงานของเครื่องส่งโทรศัพท์

6 หลักการทำงานของเครื่องรับโทรศัพท์

7 ตัวเครื่องโทรศัพท์

8 1. ตัวเครื่องแบบ หมุน 2. ตัวเครื่องแบบกด ปุ่มหรือ แบบสัมผัส

9 ตัวเครื่องแบบหมุน

10 ตัวเครื่องแบบกดปุ่ม

11 DTMF : Dual Tone Multi-Frequency

12 การเชื่อมโยงสายโทรศัพท์ ทุกเครื่อง

13 การเชื่อมโยงโทรศัพท์ 5 เครื่อง ต้องใช้สาย 10 คู่สาย

14 การเชื่อมโยงโทรศัพท์ 8 เครื่อง ต้องใช้สาย 28 คู่สาย

15 เพื่อเป็นการประหยัดสาย ชุมสายจึงเกิดขึ้น

16 การพัฒนาด้านชุมสายโทรศัพท์ 1. ชุมสายโทรศัพท์แบบไฟ กลางใช้พนักงานต่อ

17 การพัฒนาด้านชุมสายโทรศัพท์ 2. ชุมสายระบบ STEP BY STEP

18 การพัฒนาด้านชุมสายโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์ CROSS BAR 3. ชุมสายโทรศัพท์ CROSS BAR

19 การพัฒนาด้านชุมสายโทรศัพท์ 4. ชุมสายโทรศัพท์ ดิจิตอลเอสพีซี

20 โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

21 ข่ายสายโทรศัพท์ 1. ข่ายสายโทรศัพท์ตอนใน 2. ข่ายสายโทรศัพท์ ตอนนอก

22 ข่าย สายโทรศัพท์ ตอนใน ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่อง ชุมสายโทรศัพท์ ทั้งหมด

23 ข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก

24 หมายเลข 1 คือ POT Head หมายเลข 2 คือจุดต่อสายใน Main Distribution Frame (MDF) หมายเลข 3 คือ Main Distribution Frame (MDF) หมายเลข 4 คือสายเคเบิล (Distribution Cable) หมายเลข 5 คือบ่อพัก หรือ แมนโฮล (Mane hole) หมายเลข 6 คือท่อร้อยสาย (Conduit) หมายเลข 7 คือจุดต่อสาย (Jointing Cable)

25 ข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก หมายเลข 8 คือตู้ผ่านหรือตู้คอดิน (Cross Connection Box) หมายเลข 9 คือเทอร์มินอลบ็อกช์ (Terminal Box) หมายเลข 10 คือสายกระจาย (Drop Wire) หมายเลข 11 คือกล่องกันฟ้า (Protection) หมายเลข 12 คือสายเดินภายใน หมายเลข 13 คือเครื่องโทรศัพท์ (Telephone Set)

26 ตัวอย่าง อุปกรณ์ในข่ายสาย

27 บ่อพัก

28 MDF

29 ตู้พักปลายทาง

30 สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข 1. การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference) หรือ EMI 2. การรบกวนความถี่วิทยุ (Radio Frequency Interference) หรือ RFI 3. Crosstalk

31


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 11 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโทรศัพท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google