งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำเสนอ นายปริญญา เครือสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำเสนอ นายปริญญา เครือสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำเสนอ นายปริญญา เครือสาร
โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตอบสนองการเรียนรู้ในชุมชน และท้องถิ่น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา ระหว่างวันที่29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2554 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ แผนกช่างกลโรงงาน ห้อง ทผ.401 ผู้นำเสนอ นายปริญญา เครือสาร นายสุรศักดิ์ อุ่นผูก

2 กิจกรรมที่ 1.1 การเสียสละและบริการ
สถานที่ วัดวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง กิจกรรมพัฒนาวัดวังหม้อ วันที่ สิงหาคม 2554

3 กิจกรรมที่ 1.1 เกี่ยวกับการเสียสละ, บริการ สภาพบริเวณกำแพงนอกวัดวังหม้อ ก่อนการพัฒนา

4 สภาพบริเวณด้านหน้าวัดวังหม้อ ก่อนการพัฒนา

5 สภาพบริเวณรอบวัด ขณะที่นักศึกษากำลังช่วยกันถางหญ้า และทำความสะอาด

6 สภาพบริเวณข้างหลังวัด ขณะที่นักศึกษากำลังช่วยกันถางหญ้า และทำความสะอาด

7 สภาพบริเวณหน้าวัดวังหม้อ นำเศษหญ้า ใบไม้ มารวม กองไว้ เพื่อนำไปทิ้ง
สภาพบริเวณหน้าวัดวังหม้อ นำเศษหญ้า ใบไม้ มารวม กองไว้ เพื่อนำไปทิ้ง

8 บริเวณรอบวิหาร นักศึกษา กำลังช่วยกันขัด สิ่งสกปรก รอบวิหาร

9 บริเวณรอบเจดีย์ นักศึกษา กำลังช่วยกันขัด สิ่งสกปรก รอบเจดีย์

10 บริเวณรอบวิหาร ที่ได้ทาสีเป็นที่เรียบร้อย
บริเวณรอบวิหาร ที่ได้ทาสีเป็นที่เรียบร้อย

11 บริเวณรอบเจดีย์ นักศึกษากำลังช่วยกันทาสี
บริเวณรอบเจดีย์ นักศึกษากำลังช่วยกันทาสี

12 บริเวณรอบเจดีย์ ที่ทาสีเรียบร้อยแล้ว
บริเวณรอบเจดีย์ ที่ทาสีเรียบร้อยแล้ว

13 กิจกรรมที่ 1.2วัฒนธรรมและประเพณี
สถานที่ วัดวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เรียนรู้ประเพณีเกี่ยวกับกลองบูชา จากท่านรองเจ้าอาวาส วันที่ 1กันยายน 2554

14 กิจกรรมที่1.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรม, ประเพณี การฟังเรื่องราวประเพณีเกี่ยวกับกลองบูชา

15 นักศึกษากำลังฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับ กลองบูชาจาก ท่านรองเจ้าอาวาส วัดวังหม้อ

16 นักศึกษากำลังจดประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับกลองบูชา ซึ่งจะตีทุกวันขึ้น 7ค่ำ แรม7ค่ำ ขึ้น 14 ค่ำ แรม14 ค่ำ

17 กิจกรรมที่1.3 เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน กลุ่มสืบสานภูมิปัญญาการทำโคม บ้านวังหม้อ สถานที่ วัดวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เรียนรู้การทำโคมแปดเหลี่ยม จากพ่อครู มณฑล ปินตาสี วันที่ 29 สิงหาคม 2554

18 กิจกรรมที่1.3เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ,ปราชญ์ชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักศึกษาฟังการเตรียม วัสดุ อุปกรณ์และแบ่งกลุ่ม

19 นักศึกษาแบ่งกลุ่มดำเนินการสร้างโคมแปดเหลี่ยม

20 นักศึกษาติดกาวและสร้างหูโคม

21 นักศึกษาติดแถบด้วยกระดาษตะกั่วสีทอง 4ด้าน

22 นักศึกษาติดลาย ดอกกระจัง ลายกระถิน

23 กิจกรรมที่1.4 ศาสนาและวัด
สถานที่ วัดวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นักศึกษาฝึกนั่งสมาธิ วันที่1กันยายน 2554

24 กิจกรรมที่1.4 เกี่ยวกับศาสนาและวัด นักศึกษากำลังฝึกนั่งสมาธิ

25 นักศึกษากำลังนั่งสมาธิ เพื่อขัดเกลาจิตใจ

26 นั่งสมาธิ หายใจเข้าท่อง พุทธ หายใจออกท่อง โธ

27 ตัวแทนนักศึกษา ถวายปัจจัย แก่ท่านรองเจ้าอาวาส วัดวังหม้อ


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำเสนอ นายปริญญา เครือสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google