งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ปฏิบัติงานถอดโช้คอัพหน้าได้ 2. ปฏิบัติงานตรวจโช้คอัพหน้าได้ 3. ปฏิบัติงานตรวจประกอบโช้ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ปฏิบัติงานถอดโช้คอัพหน้าได้ 2. ปฏิบัติงานตรวจโช้คอัพหน้าได้ 3. ปฏิบัติงานตรวจประกอบโช้ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ปฏิบัติงานถอดโช้คอัพหน้าได้ 2. ปฏิบัติงานตรวจโช้คอัพหน้าได้ 3. ปฏิบัติงานตรวจประกอบโช้ค อัพหน้าได้ 4. ปฏิบัติงานตรวจเติมน้ำมันโช้ค อัพหน้าได้ งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 183/2 13/2

4 เครื่องมือพิเศษ ลักษณะการใช้งาน ตุ้มน้ำหนักตอกซีลโช้คอัพหน้า ตัวตอกซีล ด้ามล็อกแกนโช้คอัพ หัวต่อ 10 มม. แกนโช้คอัพ ตุ้มน้ำหนัก ตัวตอกซีล แหวน ปลอกโช้คอัพ เครื่องมือพิเศษ หนังสือหน้า หมายเลข 184/1 13/3

5 ขัน 500 กก.- ซม. ขัน 70 กก.- ซม. ขัน 500 กก.- ซม. ขัน 90 กก. ซม. ลำดับการถอดโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข /4

6 ยางกันฝุ่น ชุดโช้คอัพหน้าทั้งชุด สปริง โช้คอัพ ลูกสูบ โช้คอัพ ขัน 230 กก.- ซม แกนโช้คอัพ แหวนล็อกซีลโช้คอัพ ซีลโช้คอัพ แหวนทองแดงเปลี่ยนทุกครั้ง สกรูและแหวน ( ลูกสูบโช้คอัพ ) ลำดับการถอดแยกชิ้นส่วนโช้คอัพ หน้า หนังสือหน้า หมายเลข /5

7 1. การถอดชิ้นส่วนโช้คอัพหน้า 2. ตรวจโช้คอัพหน้าและสปริง ลำดับการถอดชิ้นส่วนโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข /6

8 ลำดับการประกอบโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข /7

9 1. ตรวจการทำงานของแกนโช้คอัพ 2. การ เติมน้ำมันโช้คอัพ (ATF) 3. ประกอบสปริงโช้คอัพ การประกอบโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข /8

10 จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องและอาการที่ ต้องซ่อมโช้คอัพหน้า 1. จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องโช้คอัพหน้า ในช่องว่างต่อไปนี้ 1 โช้คอัพรั่วและประสิทธิภาพไม่ดี สาเหตุข้อขัดข้อง ซีลรั่ว ……………………………………………. ……………………………………………. สาเหตุ ข้อขัดข้อง ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดี …………………………. …………………………. 2. จงแนะนำวิธีการตรวจ โช้คอัพหน้า 2.1 จอดจักรยานยนต์ ไว้ ………… ตรวจผิว ………………………….……. 2.3 ตรวจน้ำมัน …………………………. 2.4 ตรวจการทำงาน …………………… กิจกรรมที่ 13 หนังสือหน้า หมายเลข /9

11 งานตรวจซ่อม โช้คอัพหน้า


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ปฏิบัติงานถอดโช้คอัพหน้าได้ 2. ปฏิบัติงานตรวจโช้คอัพหน้าได้ 3. ปฏิบัติงานตรวจประกอบโช้ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google