งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ปฏิบัติงานถอดโช้คอัพหน้าได้ 2. ปฏิบัติงานตรวจโช้คอัพหน้าได้ 3. ปฏิบัติงานตรวจประกอบโช้ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ปฏิบัติงานถอดโช้คอัพหน้าได้ 2. ปฏิบัติงานตรวจโช้คอัพหน้าได้ 3. ปฏิบัติงานตรวจประกอบโช้ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ปฏิบัติงานถอดโช้คอัพหน้าได้ 2. ปฏิบัติงานตรวจโช้คอัพหน้าได้ 3. ปฏิบัติงานตรวจประกอบโช้ค อัพหน้าได้ 4. ปฏิบัติงานตรวจเติมน้ำมันโช้ค อัพหน้าได้ งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 183/2 13/2

4 เครื่องมือพิเศษ ลักษณะการใช้งาน ตุ้มน้ำหนักตอกซีลโช้คอัพหน้า ตัวตอกซีล ด้ามล็อกแกนโช้คอัพ หัวต่อ 10 มม. แกนโช้คอัพ ตุ้มน้ำหนัก ตัวตอกซีล แหวน ปลอกโช้คอัพ เครื่องมือพิเศษ หนังสือหน้า หมายเลข 184/1 13/3

5 ขัน 500 กก.- ซม. ขัน 70 กก.- ซม. ขัน 500 กก.- ซม. ขัน 90 กก. ซม. ลำดับการถอดโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 185 13/4

6 ยางกันฝุ่น ชุดโช้คอัพหน้าทั้งชุด สปริง โช้คอัพ ลูกสูบ โช้คอัพ ขัน 230 กก.- ซม แกนโช้คอัพ แหวนล็อกซีลโช้คอัพ ซีลโช้คอัพ แหวนทองแดงเปลี่ยนทุกครั้ง สกรูและแหวน ( ลูกสูบโช้คอัพ ) ลำดับการถอดแยกชิ้นส่วนโช้คอัพ หน้า หนังสือหน้า หมายเลข 186 13/5

7 1. การถอดชิ้นส่วนโช้คอัพหน้า 2. ตรวจโช้คอัพหน้าและสปริง ลำดับการถอดชิ้นส่วนโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 187 13/6

8 ลำดับการประกอบโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 188 13/7

9 1. ตรวจการทำงานของแกนโช้คอัพ 2. การ เติมน้ำมันโช้คอัพ (ATF) 3. ประกอบสปริงโช้คอัพ การประกอบโช้คอัพหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 189 13/8

10 จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องและอาการที่ ต้องซ่อมโช้คอัพหน้า 1. จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องโช้คอัพหน้า ในช่องว่างต่อไปนี้ 1 โช้คอัพรั่วและประสิทธิภาพไม่ดี สาเหตุข้อขัดข้อง ซีลรั่ว ……………………………………………. ……………………………………………. สาเหตุ ข้อขัดข้อง ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดี …………………………. …………………………. 2. จงแนะนำวิธีการตรวจ โช้คอัพหน้า 2.1 จอดจักรยานยนต์ ไว้ …………... 2.2 ตรวจผิว ………………………….……. 2.3 ตรวจน้ำมัน …………………………. 2.4 ตรวจการทำงาน …………………… กิจกรรมที่ 13 หนังสือหน้า หมายเลข 190 13/9

11 งานตรวจซ่อม โช้คอัพหน้า


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ปฏิบัติงานถอดโช้คอัพหน้าได้ 2. ปฏิบัติงานตรวจโช้คอัพหน้าได้ 3. ปฏิบัติงานตรวจประกอบโช้ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google