งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานตรวจซ่อม โช้คอัพหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานตรวจซ่อม โช้คอัพหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานตรวจซ่อม โช้คอัพหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข งานจักรยานยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 183/ /1 หน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อม โช้คอัพหน้า

2 งานตรวจซ่อมโช้คอัพหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข 183/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ปฏิบัติงานถอดโช้คอัพหน้าได้ 2. ปฏิบัติงานตรวจโช้คอัพหน้าได้ 3. ปฏิบัติงานตรวจประกอบโช้คอัพหน้าได้ 4. ปฏิบัติงานตรวจเติมน้ำมันโช้คอัพหน้าได้

3 เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือพิเศษ ลักษณะการใช้งาน หนังสือหน้า หมายเลข
หนังสือหน้า หมายเลข 184/ /3 สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องมือพิเศษ ลักษณะการใช้งาน ตุ้มน้ำหนักตอกซีลโช้คอัพหน้า ตัวตอกซีล ด้ามล็อกแกนโช้คอัพ หัวต่อ 10 มม. แกนโช้คอัพ ตุ้มน้ำหนัก ตัวตอกซีล แหวน ปลอกโช้คอัพ

4 ลำดับการถอดโช้คอัพหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /4 สงวนลิขสิทธิ์ ขัน 500 กก.-ซม. ขัน 70 กก.-ซม. ขัน 90 กก. ซม.

5 ลำดับการถอดแยกชิ้นส่วนโช้คอัพหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /5 สงวนลิขสิทธิ์ ยางกันฝุ่น ชุดโช้คอัพหน้าทั้งชุด สปริงโช้คอัพ ลูกสูบโช้คอัพ ขัน 230 กก.-ซม แกนโช้คอัพ แหวนล็อกซีลโช้คอัพ ซีลโช้คอัพ แหวนทองแดงเปลี่ยนทุกครั้ง สกรูและแหวน (ลูกสูบโช้คอัพ)

6 ลำดับการถอดชิ้นส่วนโช้คอัพหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /6 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การถอดชิ้นส่วนโช้คอัพหน้า 2. ตรวจโช้คอัพหน้าและสปริง

7 ลำดับการประกอบโช้คอัพหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /7 สงวนลิขสิทธิ์

8 การประกอบโช้คอัพหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ตรวจการทำงานของแกนโช้คอัพ การเติมน้ำมันโช้คอัพ (ATF) 3. ประกอบสปริงโช้คอัพ

9 กิจกรรมที่ 13 จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องและอาการที่ต้องซ่อมโช้คอัพหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /9 สงวนลิขสิทธิ์ จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องและอาการที่ต้องซ่อมโช้คอัพหน้า 1. จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องโช้คอัพหน้าในช่องว่างต่อไปนี้ 1 โช้คอัพรั่วและประสิทธิภาพไม่ดี สาเหตุข้อขัดข้อง ซีลรั่ว ……………………………………………. ……………………………………………. สาเหตุข้อขัดข้อง ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดี …………………………. …………………………. 2. จงแนะนำวิธีการตรวจโช้คอัพหน้า 2.1 จอดจักรยานยนต์ไว้ …………... 2.2 ตรวจผิว ………………………….……. 2.3 ตรวจน้ำมัน …………………………. 2.4 ตรวจการทำงาน ……………………

10 งานตรวจซ่อม โช้คอัพหน้า
จบหน่วยที่ 13 งานตรวจซ่อม โช้คอัพหน้า


ดาวน์โหลด ppt งานตรวจซ่อม โช้คอัพหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google