งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 1 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง. อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 2 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 1 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง. อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 2 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 1 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง

2 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 2 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง

3 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 3 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง

4 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 4 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง

5 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 5 การคำนวณเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้า และ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กำลังไฟฟ้าจริง (P) กำลังไฟฟ้ารี แอกตีฟ (Q) กำลังไฟฟ้า ปรากฏ (S) kVA=

6 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 6 การคำนวณเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าและ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ตัวประกอบ กำลังไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า จริง กำลังไฟฟ้า ปรากฏ cos kW kVA = kW = kVA cos kVAr = kVA sin หรือ kW tan

7 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 7 ตัวอย่างการคำนวณ จงหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) ถ้าพลังไฟฟ้าจริงที่วัดได้คือ 1,200 kW และค่าพลังไฟฟ้าปรากฏมีค่าเท่ากับ 1,540 kVA P = 1200 kW (Q) S = 1540 kVA cos =

8 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 8 จงหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) ถ้าพลังไฟฟ้าจริงที่วัดได้คือ 1,200 kW และค่าพลังไฟฟ้าต้านกับมีค่าเท่ากับ 1,540 kVAr ดังนั้น P = 1200 kW Q = 1540 kVA S = ? kVA= cos =

9 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 9 2. ลดค่ากำลังสูญเสียในสาย 1. ประหยัดค่าไฟฟ้า 3. ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายโหลดเพิ่มมากขึ้น 4. ลดค่ากำลังสูญเสียในหม้อแปลง 5. ระดับแรงดันไฟฟ้าดีขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

10 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 10 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง

11 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 11 วิธีปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า วิธีปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า มอเตอร์ หม้อแปลง มอเตอร์ คาปาซิเตอร์ กำลังไฟฟ้าจริง (kW) กำลังไฟฟ้ารีแอกตีฟ (kVAr) kVA 2 kVA 1 กำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA) หม้อแปลง 11 22 แหล่งกำเนิดกำลังไฟฟ้ารีแอกตีฟช่วยจ่ายให้ ได้แก่ ซิงโครนัสมอเตอร์และคาปาซิเตอร์

12 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 12 แรงดัน ต่ำ สตาร์ต เตอร์ M MM C C C แรงดัน ต่ำ โหลด แรงดันต่ำ การติดตั้งคาปาซิเตอร์ 1. การติดตั้งที่โหลดแต่ละ ชุด 2. การติดตั้งที่กลุ่มของ โหลด 3. การติดตั้งแบบศูนย์กลาง 4. การติดตั้งแบบผสม

13 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 13 ตารางแสดงคุณลักษณะข้อดีและข้อเสียในการติดตั้งคาปาซิเตอร์แต่ละแบบ การติดตั้งคุณลักษณะข้อดีข้อเสีย ที่โหลดแต่ละชุดเป็นการเลือกขนาดคาปาซิเตอร์ต่อ เข้ากับโหลดแต่ละตัว และจะสวิตซ์ พร้อมกับเดินมอเตอร์ - สามารถแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่จุด โหลด - ลดการสูญเสียและแรงดันตกในสาย วงจรย่อย - ประหยัดการใช้อุปกรณ์สวิตซ์ขนาด ใหญ่ - ใช้คาพาซิเตอร์ตัวเล็กหลาย ตัว แพงกว่าตัวใหญ่เพียงตัว เดียว - ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ ประโยชน์ของคาปาซิเตอร์ต่ำ สำหรับมอเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน บ่อย ๆ ที่กลุ่มของโหลดมอเตอร์หลายตัวต่อเข้ากับ คาปาซิเตอร์ และคาปาซิเตอร์จะถูก ใช้งานสอดคล้องกับขนาดโหลดที่ ใช้ - ลดราคาคาปาซิเตอร์ - ลดการสูญเสียและแรงดันตกที่สายป้อน หรือสายจ่าย - โหลดที่สายป้อนหรือสายจ่าย อาจไม่แน่นอน แบบศูนย์กลางโดยการสร้างกำลังรีแอกตีฟที่จุดใด จุดหนึ่ง จะต่อคาปาซิเตอร์เข้ากับ ระบบเมื่อทำงานและปลดออกเมื่อ งานสิ้นสุด ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ของคาปา ซิเตอร์ที่ดีที่สุด - ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ - ปรับปรุงระดับแรงดันทั่ว ๆ ไปดีขึ้น - ดูแลรักษาได้ง่าย - โหลดที่สายเมนและสายป้อน อาจไม่แน่นอน แบบผสมโหลดขนาดใหญ่ติดตั้งที่โหลดแต่ ละชุด ส่วนโหลดอื่น ๆ จะติดตั้งเป็น กลุ่มหรือศูนย์กลาง

14 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 14 ค. ไม่ปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากับมอเตอร์ที่ต้องการหมุน กลับทิศทาง ง. ไม่ปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากับรอกปั้นจั่นไฟฟ้าและ มอเตอร์ลิฟต์ จ. ต้องไม่เดินมอเตอร์ใหม่อีกครั้งขณะที่มอเตอร์ยังไม่หยุดหมุน ข้อควรระวังในการใช้คาพาซิเตอร์กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ

15 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 15 ข้อควรระวังในการใช้คาปาซิเตอร์ เมื่อติดตั้งคาปาซิเตอร์เข้าไปที่จุดใดแล้ว แรงดันไฟฟ้าที่ จุดนั้นจะมีค่าสูงขึ้นกว่าเดิม จุดที่จะติดตั้งคาปาซิเตอร์ควรจะมีการระบายความร้อนดีพอสมควร การติดตั้งคาปาซิเตอร์เข้ากับมอเตอร์โดยตรง ต้องเลือก คาปาซิเตอร์ให้มีขนาดเหมาะสม และ ต้องดำเนินการติดตั้ง ให้ถูกวิธี

16 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 16 ถ้าต้องการติดตั้งคาปาซิเตอร์แบงค์ควรใช้แบบควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่าง เช่น วงจรเรียงกระแสและเตาเผาแบบ อาร์กจะสร้างฮาร์มอนิกเข้าไปในระบบ เมื่อต้องการติดตั้ง คาปาซิเตอร์ก็ต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากฮาร์มอนิก เรโซแนนซ์ มิฉะนั้นจะทำให้คาปาซิเตอร์เสียหายทันที ข้อควรระวังในการใช้คาปาซิเตอร์

17 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 17 END


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 1 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง. อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 2 พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google