งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 4 การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. ปฏิบัติการถอดและตรวจสภาพ ชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์ได้ 3. ปฏิบัติการประกอบชิ้นส่วนแม่ปั๊ม คลัตช์ได้ 4. ปฏิบัติการถอดและซ่อม กระบอกคลัตช์ได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการ ทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และตระหนักถึง ความปลอดภัย การตรวจซ่อมชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน หนังสือหน้า หมายเลข 33/2 4/2

4 กระปุกน้ำมันคลัตช์ แม่ปั๊มคลัตช์ สปริงดึงกลับ ชุดกดคลัตช์ ลูกปืนคลัตช์ จานคลัตช์ แป้นเหยียบ ท่อน้ำมัน กระบอกคลัตช์ การตรวจซ่อมชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน หนังสือหน้า หมายเลข 34 4/3

5 1. จงเขียนวิธีแก้ไขข้อขัดข้อง คลัตช์ในตาราง ข้อขัดข้อง 1 เข้าเกียร์ยากหรือ เข้าเกียร์ไม่ได้ 2 คลัตช์ลื่น สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์มากเกินไป ………………………………...……. มีลมในระบบคลัตช์ ……………………………...……….. กระบอกคลัตช์บกพร่อง ……………………………...……….. แม่ปั๊มคลัตช์บกพร่อง ……………………………...……….. จานคลัตช์ไม่ได้ศูนย์ บิดเบี้ยวมากเกินไป ……………………………...……….. หรือผ้าคลัตช์แตก ……………………………...……….. ร่องจำปาเพลาคลัตช์ หรือดุมจานคลัตช์ ……………………………...……….. สกปรกหรือสึกหรอ ……………………………...……….. แผ่นกดคลัตช์บกพร่อง ……………………………...……….. ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์ไม่เพียงพอ ……………………………...……….. ผ้าคลัตช์เปื้อนน้ำมันหรือสึกหรอ ……………………………...……….. แผ่นกดคลัตช์บกพร่อง …………………………….... ก้ามปูกดคลัตช์ติดขัด …………………………….... กิจกรรมที่ 4 หนังสือหน้า หมายเลข 35/1 4/4

6 ข้อขัดข้อง 3 คลัตช์สั่นหรือกระพือ 4 แป้นเหยียบคลัตช์ หยุ่นตัว 5 คลัตช์มีเสียงดัง สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ผ้าคลัตช์เปื้อนน้ำมันหรือสึกหรอ ………………….….….………….. แผ่นกดคลัตช์บกพร่อง ……………………...…………….. หวีคลัตช์คดงอ …………………………...……….. ยางแท่นเครื่องหลวม ………………………………...….. มีลมในระบบคลัตช์ …………………………………….. กระบอกคลัตช์ไม่ดี ……………………...…………….. แม่ปั๊มคลัตช์บกพร่อง …………………………...……….. ชิ้นส่วนภายในห้องคลัตช์หลุดหลวม ………………………………...….. ลูกปืนกดคลัตช์สึกหรอหรือสกปรก ………………………………….…. 2. การบำรุงรักษาคลัตช์ประจำ 2 ข้อ คืออะไร 2.1 ………………………………….……………..…….…. 2.2 ………………………………..……………..………….…. กิจกรรมที่ 4 หนังสือหน้า หมายเลข 35/2 4/5

7 1. ลำดับการถอดชิ้นส่วน แม่ปั๊มคลัตช์จากรถยนต์ 2 1 3 2. การถอด ท่อน้ำมันคลัตช์ เศษผ้า ประแจแหวนปากเปิด การถอดและตรวจสภาพชิ้นส่วนแม่ ปั๊มคลัตช์ หนังสือหน้า หมายเลข 36 4/6

8 1. ลำดับ การ ถอด แยก ชิ้นส่วน 6 2 1 3 7 4 5 8 9 2. การถอด แหวนล็อก ลูกสูบ ข้อควรระวัง ระวังผิว ลูกสูบและ ผิวรู ลูกสูบเป็นแผล การถอดแยกชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์ จากรถยนต์ หนังสือหน้า หมายเลข 37 4/7

9 3. การถอดลูกสูบแม่ปั๊มคลัตช์ 4. การตรวจ ท่อ น้ำมันคลัตช์ 5. การตรวจชุดแม่ปั๊มคลัตช์ 6. การตรวจ ระยะเบียด รูกระบอกแม่ปั๊ม การถอดแยกชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์ จากรถยนต์ หนังสือหน้า หมายเลข 38 4/8

10 การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google