งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรม Robot 35 in 1 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. ซี. พี. ซัคเซสกรุ๊ป www.vcpbook.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรม Robot 35 in 1 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. ซี. พี. ซัคเซสกรุ๊ป www.vcpbook.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรม Robot 35 in 1 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. ซี. พี. ซัคเซสกรุ๊ป www.vcpbook.com

2 ห้างหุ่นส่วนสามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่ง ผู้ผลิตสินค้าชุดคิทและหนังสือทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ จัดจำหน่ายโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. ซี. พี. ซัคเซสกรุ๊ป

3 ชุดคิท ( ชุดทดลองด้านอิเล็กทรอนิกส์ ) คู่มือชุดคิท จะประกอบด้วย หลักการทำงาน ขั้นตอนการประกอบ การทดสอบ และ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การประยุกต์ใช้งาน หลักการตรวจซ่อมอุปกรณ์ ขั้นตอนการบัดกรี และความรู้อื่นๆ

4 หนังสือ Easy Electronics ฉบับรวมอุปกรณ์ครบชุด 379 บาท

5 หนังสือ PIC Microcontroller Learning By Doing ด้วยภาษา C ฉบับไม่มีอุปกรณ์ 329 บาท ฉบับแถมชุดทดลองและเครื่อง โปรแกรม 895 บาท

6 หนังสือ Digital Learning By Doing ฉบับไม่มีอุปกรณ์ 229 บาท ฉบับแถมอุปกรณ์ครบชุด 620 บาท

7 หนังสือ ออกแบบวงจร Digital และประยุกต์ใช้งาน ฉบับไม่มีอุปกรณ์ 325 บาท ฉบับแถมอุปกรณ์ครบชุด 850 บาท

8 หนังสือ ออกแบบแผ่นวงจร (PCB) ProtelDXP 255 บาท EAGLE 250 บาท แถม แผ่นโปรแกรมรุ่นทดลอง

9 หนังสือด้านหุ่นยนต์ เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ 225 บาท Robot 35 in 1 ราคา 990 บาท แถมอุปกรณ์ครบชุด

10 กิจกรรม

11 ติดตามข่าวสารทางเว็บไซด์ www.vcpbook.com และ www.smartlearningweb.com


ดาวน์โหลด ppt อบรม Robot 35 in 1 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. ซี. พี. ซัคเซสกรุ๊ป www.vcpbook.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google