งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 15 ข้อต่ออ่อนและการ ตรวจซ่อม เพลาขับล้อหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 15 ข้อต่ออ่อนและการ ตรวจซ่อม เพลาขับล้อหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 15 ข้อต่ออ่อนและการ ตรวจซ่อม เพลาขับล้อหน้า

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายหน้าที่และวิธีลดการ สั่นสะเทือนเพลาขับ ล้อหน้ารถยนต์ได้ 3. อธิบายประเภทและชื่อข้อต่ออ่อน เพลาขับล้อหน้า รถยนต์ได้ 4. ปฏิบัติการตรวจซ่อมเพลาขับล้อ หน้ารถยนต์ได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการ ทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและ ตระหนักถึง ความปลอดภัย

4 ข้อต่ออ่อน เพลาขับล้อหน้า ชุดรองรับและเพลาขับล้อหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 194 15/3

5 ตัวต้านการสั่นจล บุ๊ชยาง กลวง เพลาขับด้านขวา รูปแบบเพลาขับล้อหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 197/1 15/4

6 แบบเลื่อนได้ แบบเลื่อนไม่ได้ ลำดับ แบบข้อต่ออ่อนชื่อย่อ ชื่อเต็ม ใช้สำหรับ 1 ลูกปืนเลื่อนไม่ได้ BJBirfield Joint ( เบอร์ฟิลด์ ) ตัวนอก ( ติดล้อ ) 2 ลูกปืนเลื่อนไม่ได้ RJRzeppa Joint ( อาร์ เซปปา ) ตัวนอก ( ติดล้อ ) 3 ลูกปืนเลื่อนได้ DOJDouble Offset Joint ตัวใน ( ติดเกียร์ ) 4 ดุม 3 ขาเลื่อนได้ TJTripod Joint ( ไตร พอต ) ตัวใน ( ติดเกียร์ ) ประเภทข้อต่ออ่อนแบบความเร็ว คงที่ หนังสือหน้า หมายเลข 197/2 15/5

7 เรื่องข้อต่ออ่อนและเพลาขับล้อหน้า 1. จงเขียนหน้าที่เพลาขับล้อหน้ารถยนต์มา 3 ข้อ 1.1 ……………………………………………………………………………………………… …………………………………….. 1.2 ……………………………………………………………………………………………… …………………………………….. 1.3 ……………………………………………………………………………………………… …………………………………….. 2. ทำไมต้องใช้ข้อต่อความเร็วคงที่สำหรับเพลาขับล้อหน้า รถยนต์ ……………………………………………………………………………………………… ……………………..…………………….. 3. จงเขียนลำดับหมายเลขที่วงกลมกำหนดให้ที่รูปให้ตรง กับลำดับหมายเลขในตาราง เขียน มุมเอียงที่สามารถส่งกำลังได้และการใช้งาน ลำดับ ชื่อข้อต่ออ่อน มุมเอียงส่ง กำลัง การใช้งาน 1 ข้อต่อกากบาท 2 แบบลูกปืนกลมเลื่อนได้ 3 แบบลูกปืนกลมเลื่อนไม่ได้ กิจกรรมที่ 15.1 หนังสือหน้า หมายเลข 201/1 15/6

8 4. ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่มี 4 แบบ จงเขียนคำ เต็มของตัวย่อในตารางต่อไปนี้ ลำดับ คำย่อ คำเต็ม คำอ่าน 1 DOJ ดับเบิล ออฟเซตจอยท์ 2 BL เบอร์ฟิลด์ จอยท์ 3 TJ ไตรพอต จอยท์ 4 RJ อาร์เซปปา จอยท์ 5. ยางกันฝุ่นข้อต่อความเร็วคงที่มีหน้าที่อย่างไร ควร บำรุงรักษาอย่างไร 5.1 ………………………………………………………………………………………… ……………………………………. 5.2 ………………………………………………………………………………………… ……………………………………. กิจกรรมที่ 15.1 หนังสือหน้า หมายเลข 201/2 15/7

9 เรื่องวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องเพลาขับล้อหน้า รถยนต์ 1. จงเติมข้อความวิธีแก้ไขปัญหาของเพลาขับ ล้อหน้าในตาราง ปัญหา 1 พวงมาลัยสั่น 2 พวงมาลัยดึงหรือ เบรกจับข้างเดียว 3 ระยะรุนพวงมาลัย มากเกินไป 4 เสียงดังผิดปกติ 5 จาระบีรั่วออกจาก ยางกันฝุ่น สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ระยะรุนลูกปืนล้อมากเกินไป ลูกปืนล้อสึกหรือ เสียหาย …………………..……….. ระยะรุนลูกปืนล้อมากเกินไป …………………..……….. ลูกปืนล้อสึกหรือแตก …………………..……….. จาระบีข้อต่อหรือฟันเฟืองของเพลาข้อต่อมีไม่ พอ …………………..……….. เพลาขับหรือเพลาข้อต่อคด …………………..……….. ข้อต่อหรือที่ฟันเฟืองของเพลาขับมีจาระบีไม่ เพียงพอ …………………..……….. เพลาขับสึกหรอ …………………..……….. ยางกันฝุ่นเสียหายหรือแตก …………………..……….. เหล็กรัดยางกันฝุ่นเสีย …………………..……….. จาระบีมากเกินไป …………………..……….. กิจกรรมที่ 15.2 หนังสือหน้า หมายเลข 202/1 15/8

10 2. จากข้อมูลเพลาขับล้อหน้า L. Driveshaft และ R. Driveshaft ในภาพ จงเขียนชื่อข้อต่ออ่อน เพลาขับล้อหน้าที่น่าจะเป็น L. Driveshaft 582.1-587.1 mm (22.92-23.11 in) R. Driveshaft 496.1-501.1 mm (19.53-19.73 in) 2.1 ภาพบนด้านซ้าย ………………………………. 2.2 ภาพบนด้านขวา ………………………………. 2.3 ภาพล่างด้านซ้าย ………………………………. 2.4 ภาพล่างด้านขวา ………………………………. กิจกรรมที่ 15.2 หนังสือหน้า หมายเลข 202/2 15/9

11 ด้านเฟืองท้าย ( กระปุกเกียร์ ) ด้านล้อ 1. ลดเสียงดัง 2. ลดการสั่น 3. คงทนอยู่ได้ นาน เพลาขับล้อหน้าแบบความเร็วคงที่ หนังสือหน้า หมายเลข 203 15/10

12 ข้อต่ออ่อนและการ ตรวจซ่อม เพลาขับล้อหน้า


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 15 ข้อต่ออ่อนและการ ตรวจซ่อม เพลาขับล้อหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google