งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1
บอร์ดควบคุมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในการควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ โดยที่ไม่ต้องการให้ต่อวงจรลงบอร์ดทดลอง ทำให้การออกแบบโครงงานต่างๆทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้จะต้องสามารถรู้ถึงหลักการทำงานของบอร์ดควบคุมเพื่อที่จะนำไปทำโครงงานหุ่นยนต์อื่นๆได้ตามต้องการ

2 การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1
การทำงานของบอร์ดควบคุม บอร์ดควบคุมจะประกอบด้วยวงจรหลัก 2 ส่วนคือ ส่วนกำเนิดสัญญาณนาฬิกา โดยจะใช้ IC 555 ส่วนภาคขับรีเลย์ โดยจะใช้ทรานซิสเตอร์

3 การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1
การทำงานของบอร์ดควบคุม วงจรบอร์ดควบคุม

4 การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1
การทำงานของบอร์ดควบคุม ส่วนกำเนิดสัญญาณนาฬิกาจะใช้ IC 555 เป็นตัวกำเนิดสัญญาณ ตัวอย่างการต่อวงจรของ IC 555

5 การทำทดสอบการทำงานของชุดกำเนิดความถี่
การป้อนไฟเลี้ยงวงจร

6 การทำทดสอบการทำงานของชุดกำเนิดความถี่
การทดสอบการทำงาน

7 การทำทดสอบการทำงานของชุดกำเนิดความถี่
การทดสอบการทำงาน

8 การทำทดสอบการทำงานของชุดกำเนิดความถี่
การทดสอบการทำงาน

9 การทดลองที่ 2 การทำงานของชุดกำเนิดความถี่
ในการทดลองต่อๆไปถ้าใช้บอร์ดจะเขียนรูปแบบนี้

10 การทดสอบการทำงานของชุดรีเลย์

11 การทดลองที่ 3 การทำงานของชุดรีเลย์
ทดสอบโดยการป้อนไฟลบเข้าที่ขา 11 แล้วดึงออก จะเดเสียงของรีเลย์ทำงาน

12 การทดลองที่ 3 ทดสอบการทำงานของชุดรีเลย์ + กับชุดกำเนิดความถี่
ทดสอบโดยการปรับ VR หรือ จะเห็นว่าการทำงานของรีเลย์จะช้า – เร็ว ( LED จะต่อหรือไม่ต่อก็ได้)

13 การทดสอบการทำงานของชุดรีเลย์ + กับชุดกำเนิดความถี่
วงจรดังกล่าว เมื่อ LED ติด relay จะอยู่ในสภาวะปกติ เมื่อ LED ดับ รีเลย์จะถูกกระตุ้นให้ทำงาน

14 โครงงาน 1 หุ่นยนต์เปลี่ยนทิศ
หลักการทำงาน ปกติหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าซักระยะ จากนั้นหุ่นยนต์จะเลี้ยวซ้าย และจะวิ่งไปด้านหน้าสลับกันไป แนวคิดต่อวงจร เมื่อต้องการให้หุ่นยนต์วิ่งไปด้านหน้าจะต้องต่อ เหลือง- ขาว + , ดำ+ แดง- เมื่อหุ่นยนต์ซ้ายจะต้องต่อ ดำ+ แดง- , เหลืองและขาวจะไม่ต่อ ดังนั้นจะต้องนำเอาสายมอเตอร์สีขาวและเหลือง ต่อกับรีเลย์ โดยจะป้อนไฟ บวก(+)เข้าที่ขา C (ขาที่ 6) และต่อสายขาวที่ NC และ สายเหลืองเข้าลบ(-ป

15 การทดลองที่ 5 โครงงาน 1 หุ่นยนต์เปลี่ยนทิศ
การทดลองที่ 5 โครงงาน 1 หุ่นยนต์เปลี่ยนทิศ

16 โครงงานที่ 2 หุ่นยนต์เต้นรำ เคลื่อนที่หมุนซ้ายและขวา
โครงงานที่ 3 หุ่นยนต์ ท.ทหาร ซ้ายขวาซ้าย เดินซ้าย ขวา ซ้าย ขวา สลับกัน โครงงานที่ 4 หุ่นยนต์ขี้เมา เลี้ยวซ้ายและหมุนขวา (ลองทำดูเองนะครับ)

17 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ
หัวข้อต่อไป การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับกับบอร์ดควบคุม โครงงานหุ่นยนต์ใช้ตัวตรวจจับร่วมกับบอร์ด


ดาวน์โหลด ppt การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google