งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1 บอร์ดควบคุมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในการ ควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ โดยที่ ไม่ต้องการให้ต่อวงจรลงบอร์ดทดลอง ทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1 บอร์ดควบคุมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในการ ควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ โดยที่ ไม่ต้องการให้ต่อวงจรลงบอร์ดทดลอง ทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1 บอร์ดควบคุมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในการ ควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ โดยที่ ไม่ต้องการให้ต่อวงจรลงบอร์ดทดลอง ทำให้ การออกแบบโครงงานต่างๆทำได้สะดวก ยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้จะต้องสามารถ รู้ถึงหลักการทำงานของบอร์ดควบคุมเพื่อที่จะ นำไปทำโครงงานหุ่นยนต์อื่นๆได้ตามต้องการ

2 การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1 การทำงานของ บอร์ดควบคุม บอร์ดควบคุมจะประกอบด้วยวงจรหลัก 2 ส่วน คือ 1. ส่วนกำเนิดสัญญาณนาฬิกา โดยจะใช้ IC 555 2. ส่วนภาคขับรีเลย์ โดยจะใช้ทรานซิสเตอร์

3 การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1 การทำงานของ บอร์ดควบคุม วงจรบอร์ดควบคุม

4 การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1 การทำงานของ บอร์ดควบคุม ส่วนกำเนิดสัญญาณนาฬิกาจะใช้ IC 555 เป็นตัวกำเนิดสัญญาณ ตัวอย่างการต่อวงจร ของ IC 555

5 การทำทดสอบการทำงานของชุด กำเนิดความถี่ การป้อนไฟเลี้ยงวงจร

6 การทำทดสอบการทำงานของชุด กำเนิดความถี่ การทดสอบการ ทำงาน

7 การทำทดสอบการทำงานของชุด กำเนิดความถี่ การทดสอบการ ทำงาน

8 การทำทดสอบการทำงานของชุด กำเนิดความถี่ การทดสอบการ ทำงาน

9 การทดลองที่ 2 การทำงานของชุด กำเนิดความถี่ ในการทดลองต่อๆไปถ้าใช้บอร์ดจะ เขียนรูปแบบนี้

10 การทดสอบการทำงานของชุด รีเลย์

11 การทดลองที่ 3 การทำงานของชุด รีเลย์ ทดสอบโดยการป้อนไฟลบเข้าที่ขา 11 แล้วดึงออก จะเดเสียงของรีเลย์ ทำงาน

12 การทดลองที่ 3 ทดสอบการทำงานของ ชุดรีเลย์ + กับชุดกำเนิดความถี่ ทดสอบโดยการปรับ VR หรือ จะ เห็นว่าการทำงานของรีเลย์จะช้า – เร็ว ( LED จะต่อหรือไม่ต่อก็ได้ )

13 การทดสอบการทำงานของชุด รีเลย์ + กับชุดกำเนิดความถี่ วงจรดังกล่าว เมื่อ LED ติด relay จะอยู่ในสภาวะปกติ เมื่อ LED ดับ รีเลย์จะถูกกระตุ้นให้ ทำงาน

14 โครงงาน 1 หุ่นยนต์เปลี่ยนทิศ หลักการทำงาน ปกติหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าซัก ระยะ จากนั้นหุ่นยนต์จะเลี้ยวซ้าย และจะ วิ่งไปด้านหน้าสลับกันไป แนวคิดต่อวงจร เมื่อต้องการให้หุ่นยนต์วิ่งไปด้านหน้าจะต้องต่อ เหลือง - ขาว +, ดำ + แดง - เมื่อหุ่นยนต์ซ้ายจะต้องต่อ ดำ + แดง -, เหลืองและ ขาวจะไม่ต่อ ดังนั้นจะต้องนำเอาสายมอเตอร์สีขาวและเหลือง ต่อ กับรีเลย์ โดยจะป้อนไฟ บวก (+) เข้าที่ขา C ( ขาที่ 6) และต่อสายขาวที่ NC และ สายเหลืองเข้าลบ (- ป

15 การทดลองที่ 5 โครงงาน 1 หุ่นยนต์เปลี่ยนทิศ

16 โครงงานที่ 2 หุ่นยนต์เต้นรำ เคลื่อนที่หมุน ซ้ายและขวา โครงงานที่ 3 หุ่นยนต์ ท. ทหาร ซ้ายขวาซ้าย เดินซ้าย ขวา ซ้าย ขวา สลับกัน โครงงานที่ 4 หุ่นยนต์ขี้เมา เลี้ยวซ้ายและ หมุนขวา ( ลองทำดูเองนะครับ )

17 หัวข้อต่อไป การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัวตรวจจับ กับบอร์ดควบคุม โครงงานหุ่นยนต์ใช้ตัวตรวจจับ ร่วมกับบอร์ด


ดาวน์โหลด ppt การใช้บอร์ดควบคุมสำหรับ Robot 35 in 1 บอร์ดควบคุมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในการ ควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ โดยที่ ไม่ต้องการให้ต่อวงจรลงบอร์ดทดลอง ทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google