งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-2008 ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-2008 ระบบโทรคมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโทรคมนาคม

2 ผู้สอน อ.วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร อาจารย์ 2 ระดับ 7
ระบบโทรคมนาคม ผู้สอน อ.วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร อาจารย์ 2 ระดับ 7 Homepage:

3 บทที่ 2

4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการนำไปใช้งาน

5 ทบทวนคำอุปสรรค

6 คำอุปสรรค ชื่อคำ ชื่อย่อ ตัวเลขยกกำลัง Tera T 1012 Giga G 109
ชื่อคำ ชื่อย่อ ตัวเลขยกกำลัง Tera T Giga G 109 Mega M 106 Kilo k 103 Milli m Micro u

7 คำอุปสรรค ชื่อคำ ชื่อย่อ ตัวเลขยกกำลัง Nano n 10-9 Pico p 10-12
ชื่อคำ ชื่อย่อ ตัวเลขยกกำลัง Nano n Pico p จงแปลง kHz ให้เป็น Hz

8 สเปกตรัม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

9 แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

10 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

11 ลักษณะการเกิดคลื่น

12 คลื่นวิทยุกระจายออกจากสายอากาศ

13 ความถี่ หมายถึง จำนวนรอบของคลื่นที่เกิดซ้ำในหนึ่งคาบเวลา ( Cycle ) ความยาวคลื่น หมายถึง ระยะที่คลื่นเคลื่อนที่ไปได้หนึ่งรอบ มีหน่วยเป็น เมตร

14 การคำนวณความยาวคลื่น
แทนด้วย แลมดา (l ) มีค่าเท่ากับความเร็วแสงใน 1 วินาที = 300,000,000 เมตร / วินาที

15 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่าง ๆ ของคลื่นวิทยุ คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่าง ๆ ของคลื่นวิทยุ คือ โดย C = ความเร็วแสง 3 *108 เมตรต่อวินาที f = ความถี่ มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ ( Hz )  = ความยาวคลื่น มีหน่วยเป็นเมตร ( m) T = คาบ

16 ความถี่กับการใช้งาน แถบความถี่ ชื่อย่าน การใช้งาน
แถบความถี่ ชื่อย่าน การใช้งาน 3-30 kHz VLF :Very Low Frequency โทรศัพท์ วิทยุเดินเรือ kHz LF : Low Frequency ระบบนำร่องเรือมหาสมุทร kHz MF : Medium Frequency วิทยุ AM 3-30 MHz HF : High Frequency วิทยุคลื่นสั้น MHz VHF : Very High Frequency วิทยุ FM ,TV,VR MHz UHF : Ultra High Frequency TV, Cellular Radio 3-30 GHz SHF : Super High Frequency เรดาร์, ดาวเทียม GHz EHF : Extremely High Frequency วิทยุดาราศาสตร์

17

18 ความถี่ย่าน ไมโครเวฟ

19 การใช้งานความถี่ไมโครเวฟ
ความถี่ไมโครเวฟ การนำไปใช้งาน ประมาณ 1.0 GHz ทรานสปอนเดอร์วิทยุการบิน 1. 5 GHz เรดาร์ตรวจการทหาร 2.45 GHz เตาอบไมโครเวฟ ประมาณ 3.0 GHz เรดาร์ตรวจการสนามบิน ประมาณ 4.0 GHz เรดาร์ตรวจการทหาร 4.0 GHz สัญญาณขาลงสัญญาณดาวเทียมย่านC - Band 6.0 GHz สัญญาณขาขึ้นสัญญาณดาวเทียมย่านC - Band 7.0 GHz ข่ายส่งสัญญาณจากสตูดิโอ

20 การใช้งานความถี่ไมโครเวฟ
ความถี่ไมโครเวฟ การนำไปใช้งาน 12.0 GHz สัญญาณขาลงสัญญาณดาวเทียมย่าน Ku-Band 18.0 GHz สัญญาณขาขึ้นสัญญาณดาวเทียมย่าน Ku-Band 24.0 GHz เรดาร์ตำรวจ

21 การประยุกต์ใช้งาน

22 ไมโครเวฟและเรดาร์

23 การประยุกต์ใช้งาน

24 รังสีเอ๊กซ์ ( X - Ray )

25 การประยุกต์ใช้งาน

26 การประยุกต์ใช้งาน

27 การประยุกต์ใช้งาน

28 การประยุกต์ใช้งาน

29 AM radio ( kHz)

30 Short Wave Frequencies: ,100 kHz Wavelengths: meters (1 kHz = 1000 Hz = 1000 wave cycles per second) Local & International, amateurs, maritime and land mobile, point-to-point communications, industrial, scientific, citizens band, search & rescue, police, taxi drivers

31 Local & International, amateurs, maritime and land mobile, point-to-point communications, industrial, scientific, citizens band, search & rescue, police, taxi drivers

32 VHF Band Frequencies: 30-300 MHz (1 MHz = 1,000,000 Hz = 1 million wave cycles per second)

33 UHF Band Frequencies: 300-3000 MHz (1 MHz = 1,000,000 Hz = 1 million wave cycles per second)

34 TV (Channels 14-83 in US & Canada), aircraft & ship navigation, police and emergency communications

35 TV ( 54-88 MHz and 174-216 MHz) FM Radio (88-108 MHz)

36 รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Rays)             รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสีเหนือม่วง มีความถี่ช่วง Hz เป็นรังสีตามธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ซึ่งทำให้เกิดประจุอิสระและไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ รังสีอัลตราไวโอเลต สามารถทำให้เชื้อโรคบางชนิดตายได้ แต่มีอันตรายต่อผิวหนังและตาคน

37 รังสีเอกซ์ (X-Rays)             รังสีเอกซ์ มีความถี่ช่วง Hz มีความยาวคลื่นระหว่าง เมตร ซึ่งสามารถทะลุสิ่งกีดขวางหนา ๆ ได้ หลักการสร้างรังสีเอกซ์คือ การเปลี่ยนความเร็วของอิเล็กตรอน มีประโยชน์ทางการแพทย์ในการตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย ในวงการอุตสาหกรรมใช้ในการตรวจหารอยร้าวภายในชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่ ใช้ตรวจหาอาวุธปืนหรือระเบิดในกระเป๋าเดินทาง และศึกษาการจัดเรียงตัวของอะตอมในผลึก

38 รังสีแกมมา (r – Rays)             รังสีแกมมามีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้ามีความถี่สูงกว่ารังสีเอกซ์ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์และสามารถกระตุ้นปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้ มีอำนาจทะลุทะลวงสูง

39 แสง (Light)           แสงมีช่วงความถี่ 1014Hz หรือความยาวคลื่น 4x x10-7 เมตร เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประสาทตาของมนุษย์รับได้ สเปกตรัมของแสงสามารถแยกได้ดังนี้

40 สี ความยาวคลื่น (nm) ม่วง 380-450 น้ำเงิน 450-500 เขียว 500-570
ม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง

41 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt 3105-2008 ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google