งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม 3105 - 2008 ระบบโทรคมนาคม ผู้สอน อ. วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร อาจารย์ 2 ระดับ 7 Homepage:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม 3105 - 2008 ระบบโทรคมนาคม ผู้สอน อ. วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร อาจารย์ 2 ระดับ 7 Homepage:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม

3 3105 - 2008 ระบบโทรคมนาคม ผู้สอน อ. วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร อาจารย์ 2 ระดับ 7 Homepage: http://www.technicyaso.ac.th/teacher/veerasak E-mail: Suwanapetch.vee@chaiyo.com

4 บทที่ 2

5 คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า และการนำไปใช้ งาน

6 ทบทวนคำ อุปสรรค

7 ชื่อคำ ชื่อย่อ ตัวเลขยกกำลัง TeraT10 12 GigaG10 9 MegaM10 6 Kilok10 3 Millim10 -3 Microu10 -6 คำ อุปสรร ค คำ อุปสรร ค

8 ชื่อคำ ชื่อย่อ ตัวเลขยกกำลัง Nanon10 -9 Picop10 -12 จงแปลง 31. 5 kHz ให้เป็น Hz คำ อุปสรร ค คำ อุปสรร ค

9 สเปกตรัม คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า

10 แถบคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าเป็น ทรัพยากรธรรมชาติ

11 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

12 ลักษณะการ เกิดคลื่น

13 คลื่นวิทยุกระจายออก จากสายอากาศ

14 หมายถึง จำนวนรอบของคลื่นที่ เกิดซ้ำในหนึ่งคาบเวลา ( Cycle )ความยาวคลื่น หมายถึง ระยะที่คลื่น เคลื่อนที่ไปได้หนึ่งรอบ มีหน่วยเป็น เมตร ควา มถี่ ควา มถี่

15 การคำนวณความ ยาวคลื่น แทนด้วย แลมดา ( ) มีค่าเท่ากับความเร็ว แสงใน 1 วินาที = 300,000,000 เมตร / วินาที

16 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่าง ๆ ของคลื่นวิทยุ คือ โดย C = ความเร็วแสง 3 *10 8 เมตรต่อวินาที f = ความถี่ มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ ( Hz ) = ความยาวคลื่น มีหน่วย เป็นเมตร ( m) T = คาบ

17 แถบความถี่ ชื่อย่าน การใช้ งาน 3-30 kHz VLF :Very Low Frequency โทรศัพท์ วิทยุเดินเรือ 30-300 kHz LF : Low Frequency ระบบนำ ร่องเรือมหาสมุทร 300-3000 kHz MF : Medium Frequency วิทยุ AM 3-30 MHz HF : High Frequency วิทยุคลื่น สั้น 30-300 MHz VHF : Very High Frequency วิทยุ FM,TV,VR 300-3000 MHz UHF : Ultra High Frequency TV, Cellular Radio 3-30 GHz SHF : Super High Frequency เรดาร์, ดาวเทียม 30-300 GHz EHF : Extremely High Frequency วิทยุ ดาราศาสตร์ ความถี่กับ การใช้งาน ความถี่กับ การใช้งาน

18

19 ความถี่ ย่าน ไมโครเ วฟ

20 ความถี่ไมโครเวฟ การนำไปใช้งาน ประมาณ 1.0 GHz ทรานสปอนเดอร์วิทยุ การบิน 1. 5 GHz เรดาร์ตรวจการทหาร 2.45 GHz เตาอบไมโครเวฟ ประมาณ 3.0 GHz เรดาร์ตรวจการสนามบิน ประมาณ 4.0 GHz เรดาร์ตรวจการทหาร 4.0 GHz สัญญาณขาลงสัญญาณ ดาวเทียมย่าน C - Band 6.0 GHz สัญญาณขาขึ้นสัญญาณ ดาวเทียมย่าน C - Band 7.0 GHz ข่ายส่งสัญญาณจากสตูดิโอ การใช้งานความถี่ ไมโครเวฟ

21 ความถี่ไมโครเวฟ การนำไปใช้งาน 12.0 GHz สัญญาณขาลงสัญญาณ ดาวเทียมย่าน Ku-Band 18.0 GHz สัญญาณขาขึ้นสัญญาณ ดาวเทียมย่าน Ku-Band 24.0 GHz เรดาร์ตำรวจ การใช้งานความถี่ ไมโครเวฟ

22 การประยุกต์ใช้งาน

23 ไมโครเวฟและเรดาร์

24 การประยุกต์ใช้งาน

25 รังสีเอ๊กซ์ ( X - Ray )

26 การประยุกต์ใช้งาน

27

28

29

30 AM radio (535- 1605 kHz)

31 Local & International, amateurs, maritime and land mobile, point-to-point communications, industrial, scientific, citizens band, search & rescue, police, taxi drivers Short Wave Frequencies: 2300-26,100 kHz Wavelengths: 11-130 meters (1 kHz = 1000 Hz = 1000 wave cycles per second)

32 Local & International, amateurs, maritime and land mobile, point-to-point communications, industrial, scientific, citizens band, search & rescue, police, taxi drivers

33 VHF Band Frequencies: 30-300 MHz (1 MHz = 1,000,000 Hz = 1 million wave cycles per second)

34 UHF Band Frequencies: 300-3000 MHz (1 MHz = 1,000,000 Hz = 1 million wave cycles per second)

35 TV (Channels 14-83 in US & Canada), aircraft & ship navigation, police and emergency communications

36 TV ( 54-88 MHz and 174-216 MHz) FM Radio (88-108 MHz)

37 รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Rays) รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสีเหนือม่วง มีความถี่ ช่วง 10 15 - 10 18 Hz เป็น รังสีตามธรรมชาติส่วนใหญ่ มาจากการแผ่รังสีของดวง อาทิตย์ ซึ่งทำให้เกิดประจุ อิสระและไอออนใน บรรยากาศชั้นไอโอโนส เฟียร์ รังสีอัลตราไวโอเลต สามารถทำให้เชื้อโรคบาง ชนิดตายได้ แต่มีอันตราย ต่อผิวหนังและตาคน

38 รังสีเอกซ์ (X-Rays) รังสีเอกซ์ มีความถี่ช่วง 10 16 - 10 22 Hz มีความยาวคลื่น ระหว่าง 10 -8 - 10 -13 เมตร ซึ่ง สามารถทะลุสิ่งกีดขวางหนา ๆ ได้ หลักการสร้างรังสีเอกซ์คือ การ เปลี่ยนความเร็วของอิเล็กตรอน มี ประโยชน์ทางการแพทย์ในการ ตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะ ภายในร่างกาย ในวงการ อุตสาหกรรมใช้ในการตรวจหา รอยร้าวภายในชิ้นส่วนโลหะขนาด ใหญ่ ใช้ตรวจหาอาวุธปืนหรือ ระเบิดในกระเป๋าเดินทาง และ ศึกษาการจัดเรียงตัวของอะตอม ในผลึก

39 รังสีแกมมา (r – Rays) รังสีแกมมามี สภาพเป็นกลางทาง ไฟฟ้ามีความถี่สูงกว่า รังสีเอกซ์ เป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิด จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ และสามารถกระตุ้น ปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้ มี อำนาจทะลุทะลวงสูง

40 แสง (Light) แสงมีช่วงความถี่ 10 14 Hz หรือความยาว คลื่น 4x10 -7 - 7x10 -7 เมตร เป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่ประสาท ตาของมนุษย์รับได้ สเปกตรัมของแสง สามารถแยกได้ดังนี้

41 สี ความ ยาวคลื่น (nm) ม่วง 380- 450 น้ำเงิน 450- 500 เขียว 500-570 เหลือง 570-590 ส้ม 590- 610 แดง 610-760

42 สเปกตรัมคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt 3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม 3105 - 2008 ระบบโทรคมนาคม ผู้สอน อ. วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร อาจารย์ 2 ระดับ 7 Homepage:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google