งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

On Target Your Subtitle Goes Here 13 มิถุนายน 2552 เทคนิคการติดตามหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "On Target Your Subtitle Goes Here 13 มิถุนายน 2552 เทคนิคการติดตามหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 On Target Your Subtitle Goes Here 13 มิถุนายน 2552 เทคนิคการติดตามหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์

2 เทคนิคการติดตามหนี้ แต่ละประเภท ทางโทรศัพท์ / โทรสาร ทาง SMS ทางจดหมาย / ไปรษณียบัตร ภาคสนาม

3 ศิลปะการทวงหนี้2 3 4 ตั้งใจฟังให้ดี / มี ความอดทน 5 มีจิตใจให้บริการ 1 การทักทายแบบสุภาพ / น้ำเสียงอ่อนโยน แจ้งวัตถุประสงค์การทวงหนี้ ตั้งเป้าก่อนถาม / สอบถาม สาเหตุการค้างชำระ

4 ศิลปะการทวงหนี้8 9 10101010 6 7 รับฟังปัญหาของลูกหนี้ก่อน / ตอบให้ตรงประเด็น เห็นอก เห็นใจ / ให้โอกาสลูกหนี้ ตามสมควร ชี้แนะ / ชี้ทางออก / หาทาง ช่วยเหลือลูกหนี้ มองโลกในแง่ดี / ทัศนคติเชิง บวก ให้กำลังใจพร้อมทำให้ลูกหนี้ ไว้วางใจ

5 ศิลปะการทวงหนี้ 13131313 14141414 15151515 11111111 12121212 สร้างความสัมพันธ์ / ความรู้สึกที่ดีให้กับลูกหนี้ ใช้ไหวพริบเชาว์ปัญญา / เจรจาต่อรอง / ตอบสนองอย่างเชื่อมั่น การควบคุมอารมณ์ / หลีกเลี่ยงถ้อยคำรุนแรง ไม่ดูถูกเหยียดหยาม / ไม่ข่มขู่ คุกคาม ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

6 ศิลปะการทวงหนี้ 16161616 17171717 ไม่หลอกลวง / ไม่ละเมิดกฎหมาย / จรรยาบรรณ / ศีลธรรม รักษาภาพลักษณ์

7 แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถาม หนี้ของ ธปท.  เหตุผลใน การออกแนว ปฏิบัติ  ขอบเขตการ บังคับได้  แนวปฏิบัติทั่วไปใน การติดตามทวงถามหนี้ กับลูกหนี้ 1. เวลาและความถี่ใน การติดต่อเพื่อการ ติดตามทวงถามหนี้ 1. เวลาและความถี่ใน การติดต่อเพื่อการ ติดตามทวงถามหนี้ 2. การแสดงตัวเพื่อ วัตถุประสงค์ในการ ติดตามทวงถามหนี้ 2. การแสดงตัวเพื่อ วัตถุประสงค์ในการ ติดตามทวงถามหนี้ 3. วิธีการเรียกเก็บหนี้ 3. วิธีการเรียกเก็บหนี้ 4. การเก็บรักษา ความลับของลูกหนี้ 4. การเก็บรักษา ความลับของลูกหนี้ 5. การรับเงินจาก ลูกหนี้ 5. การรับเงินจาก ลูกหนี้

8 แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถาม หนี้ของ ธปท.  การจัดระบบใน การรับติดต่อ และรับข้อ ร้องเรียนจาก ลูกหนี้  วันที่เริ่มต้น บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2551 4 สิงหาคม 2551  การว่าจ้างผู้ให้ บริการเรียกเก็บหนี้ เรียกเก็บหนี้แทน 1. การว่าจ้างผู้ให้ บริการเรียกเก็บหนี้ 2. การคัดเลือกผู้ให้ บริการเรียกเก็บหนี้ 3. การให้ข้อมูลกับ ลูกหนี้

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt On Target Your Subtitle Goes Here 13 มิถุนายน 2552 เทคนิคการติดตามหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อ. เดชา กิตติ วิทยานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google