งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Your Subtitle Goes Here

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Your Subtitle Goes Here"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Your Subtitle Goes Here
เทคนิคการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ On Target Your Subtitle Goes Here โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ 13 มิถุนายน 2552

2 เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท ทางจดหมาย/ไปรษณียบัตร
ทางโทรศัพท์/โทรสาร ทาง SMS ทางจดหมาย/ไปรษณียบัตร ภาคสนาม

3 ศิลปะการทวงหนี้ มีจิตใจให้บริการ การทักทายแบบสุภาพ/น้ำเสียงอ่อนโยน
1 2 การทักทายแบบสุภาพ/น้ำเสียงอ่อนโยน 3 แจ้งวัตถุประสงค์การทวงหนี้ 4 ตั้งเป้าก่อนถาม/สอบถามสาเหตุการค้างชำระ ตั้งใจฟังให้ดี/มีความอดทน 5

4 ศิลปะการทวงหนี้ รับฟังปัญหาของลูกหนี้ก่อน/ตอบให้ตรงประเด็น
6 รับฟังปัญหาของลูกหนี้ก่อน/ตอบให้ตรงประเด็น 7 เห็นอก เห็นใจ/ให้โอกาสลูกหนี้ตามสมควร 8 ชี้แนะ/ชี้ทางออก/หาทางช่วยเหลือลูกหนี้ 9 มองโลกในแง่ดี/ทัศนคติเชิงบวก 10 ให้กำลังใจพร้อมทำให้ลูกหนี้ไว้วางใจ

5 ศิลปะการทวงหนี้ สร้างความสัมพันธ์/ความรู้สึกที่ดีให้กับลูกหนี้
11 สร้างความสัมพันธ์/ความรู้สึกที่ดีให้กับลูกหนี้ ใช้ไหวพริบเชาว์ปัญญา/เจรจาต่อรอง /ตอบสนองอย่างเชื่อมั่น 12 13 การควบคุมอารมณ์/หลีกเลี่ยงถ้อยคำรุนแรง 14 ไม่ดูถูกเหยียดหยาม/ไม่ข่มขู่คุกคาม 15 ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

6 ไม่หลอกลวง/ไม่ละเมิดกฎหมาย/จรรยาบรรณ/ศีลธรรม
ศิลปะการทวงหนี้ 16 ไม่หลอกลวง/ไม่ละเมิดกฎหมาย/จรรยาบรรณ/ศีลธรรม 17 รักษาภาพลักษณ์

7 แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของ ธปท.
แนวปฏิบัติทั่วไปในการติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้ 1. เวลาและความถี่ในการติดต่อเพื่อการติดตามทวงถามหนี้ 2. การแสดงตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามทวงถามหนี้ 3. วิธีการเรียกเก็บหนี้ 4. การเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ 5. การรับเงินจากลูกหนี้ เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ ขอบเขตการบังคับได้

8 แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของ ธปท.
การว่าจ้างผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้เรียกเก็บหนี้แทน การว่าจ้างผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ การคัดเลือกผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ การให้ข้อมูลกับลูกหนี้ การจัดระบบในการรับติดต่อและรับข้อร้องเรียนจากลูกหนี้ วันที่เริ่มต้นบังคับใช้ 4 สิงหาคม 2551

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Your Subtitle Goes Here

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google