งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Personality Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Personality Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Personality Development
By Nonthakorn piyanonthasin B.B.A., M.B.A.

2 ความหมาย ของบุคลิกภาพ
ความหมาย ของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ คือคุณสมบัติและคุณลักษณะเด่นของบุคคลรวมทั้งการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ บุคลิกภาพ คือลักษณะโดยส่วนรวมของแต่ละบุคคลทั้งภายนอก ภายใน และปัจจัยต่าง ๆ อันมีผลต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น

3 การแสดงออกที่ปรากฏให้เห็นอยู่ 3 แนว Physical and physiological Class Mental and Emotional Class Social and Cultural Class

4 Personality Formation and Personality Structure. ด้านร่างกาย. สติปัญญา

5 ผลรวมที่ได้มาโดยการสร้างสมจากอิทธิ พล 2 ประการ. คือ. พันธุกรรม
ผลรวมที่ได้มาโดยการสร้างสมจากอิทธิ พล ประการ คือ พันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อม

6 ทฤษฎีบุคลิกภาพ Sigmund Freud - Id - Ego - Super Ego

7 Maslow กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างน้อยความต้องการที่พูดถึงนั้น คือความต้องการ 5 ขั้น

8 ประสบการณ์ร่วม คือ ประสบการณ์ที่ไม่ว่าใครอยู่ในสังคมเดียวกัน ต่างได้รับเหมือน ๆ กัน เช่น ค่านิยมของสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

9 Psychoanalytic Development

10 กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ
วิเคราะห์ ประเมินผล ปรับปรุง แสดงออกใหม่

11 การวิจารณ์ มนุษย์มักที่จะเข้าข้างตนเอง ทำให้มองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และอะไรที่ดี และไม่ดี ในตัวตน

12 การสำรวจตนเอง การรู้จักสำรวจตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ทราบว่าตนเองมีส่วนไหนดี หรือส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินชีวิตที่ราบรื่น

13 โครงสร้างบุคลิกภาพทางกาย 1. Ectomorphic
โครงสร้างบุคลิกภาพทางกาย 1. Ectomorphic มักเป็นคนผอมสูง เอวบางร่างน้อย กล้ามเนื้อน้อย นิ้วมือเรียวยาว แขนขายาว บุคคลประเภทที่มีลักษณะทางกายแบบนี้มักจะเป็นคนที่หนีสังคม กลัวการอยู่ในกลุ่ม ใจน้อย และมักจะเป็นโรคจิตประเภท Heboid คือหนีสังคม

14 2. Mesomorphic บุคคลประเภทนี้จะมีลักษณะอ้วนเตี้ย มักจะมีโครงสร้างกลม หน้ากลม มีเนื้อและไขมันมาก ร่างกายเต็มไปด้วยไขมันพุงยื่นหนา บุคคลประเภทนี้ชอบอยู่สบาย โกรธง่ายแต่หายเร็ว จู้จี้ขี้บ่น ปล่อยชีวิตตามยถากรรม

15 3. Mesomophy บุคคลจำพวกนี้มักจะเป็นนักผจญภัย ชอบความท้าทาย สง่าสงาม ว่องไว ไหลกว้าง ชอบกีฬาการต่อสู้ กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว และต้องมีร่างกายที่กำยำล่ำสัน บึกบึน แข็งแรง

16 ดร.คาร์ล จี จุง โดยทั่วไปมี 2 อย่าง คือ Introvert Extravert

17 การสร้างความสำเร็จ 1. ความสามารถในการครองตน 2
การสร้างความสำเร็จ 1. ความสามารถในการครองตน 2. ความสามารถในการครองใจคน 3. ความสามารถในการดูแลสุขภาพ

18 บุคลิกภาพนักขาย - มั่นใจ - มั่นความรู้ - มุ่งมั่น - มุมานะ
บุคลิกภาพนักขาย - มั่นใจ - มั่นความรู้ - มุ่งมั่น มุมานะ

19 บุคลิกภาพผู้บริหาร - เชื่อมั่นในตนเอง - ขยันอดทน - สร้างศรัทธา - พัฒนาท่าทาง

20 บุคลิกภาพนักธุรกิจ - สร้างศรัทธา - พัฒนาท่าทาง - วางตัวเหมาะสม - คมคำพูด - ไม่ดูถูกคน - อยู่บนความซื่อสัตย์

21 The end


ดาวน์โหลด ppt Personality Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google