งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม www.decha.com
การเคหะแห่งชาติ 21 มีนาคม 2552 เทคนิคการติดตามหนี้ โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม

2 จริยธรรมนักทวงหนี้ 1. ปัญหาการทวงหนี้ในปัจจุบัน 2. หนังสือเวียน ธปท.
ร่างกฎหมายทวงหนี้ในอนาคต 3. สื่อมวลชนกับการเคหะ 4. การตอบโต้หรือชี้แจงสื่อมวลชน 5.

3 เทคนิค การเจรจาหนี้ การนัดหมายลูกหนี้ การเจรจาต่อรอง
การโน้มน้าวให้ลูกหนี้เชื่อและทำตามข้อตกลง การเจรจาหนี้กับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้หรือผู้บุกรุก ลูกหนี้สุจริต / ลูกหนี้ไม่สุจริต เทคนิค การเจรจาหนี้

4 การออกเอกสารเกี่ยวกับการทวงหนี้หรือการทำบันทึกข้อตกลง
1 ใบแจ้งหนี้ 2 ใบเตือน 3 บันทึกข้อตกลงหรือหนังสือรับสภาพหนี้

5 การเตรียมตัวเป็นพยานศาล
วิธีปฏิบัติในการเป็นพยาน พยานบุคคล/พยานเอกสาร/พยานวัตถุที่ต้องใช้ในการเบิกความ ประเด็นข้อพิพาทของคดี

6 การเจรจาในระหว่างพิจารณาคดี การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
การพิจารณาคดี การเจรจาในระหว่างพิจารณาคดี การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

7 จำเลยไม่มาศาล/พิจารณาฝ่ายเดียว
คำพิพากษาตามยอม จำเลยสู้คดี จำเลยไม่มาศาล/พิจารณาฝ่ายเดียว

8 การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
การออกคำบังคับ คำพิพากษา 1 4 2 3 5 การรักษาทรัพย์และการขายทอดตลาด การตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี/ตามเลขเก็บ การนำเจ้าพนักงานเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนี้ การขับไล่/จับกุม

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google