งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เทคนิคการ ติดตามหนี้ โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากร ฝึกอบรม www.decha.c om.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เทคนิคการ ติดตามหนี้ โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากร ฝึกอบรม www.decha.c om."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เทคนิคการ ติดตามหนี้ โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากร ฝึกอบรม om

2 จริยธรรมนักทวงหนี้ หนังสือเวียน ธปท. 2. ร่างกฎหมายทวงหนี้ในอนาคต 3. สื่อมวลชนกับการเคหะ 4. การตอบโต้หรือชี้แจงสื่อมวลชน 5. ปัญหาการทวงหนี้ในปัจจุบัน 1.

3 การนัดหมายลูกหนี้ การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวให้ลูกหนี้เชื่อและทำตามข้อตกลง การเจรจาหนี้กับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้หรือผู้บุกรุก ลูกหนี้สุจริต / ลูกหนี้ไม่สุจริต เทคนิคการเจรจาหนี้เทคนิคการเจรจาหนี้

4 การออกเอกสารเกี่ยวกับการทวงหนี้ หรือการทำบันทึกข้อตกลง 1 ใบ แจ้ง หนี้ 3 บันทึก ข้อตกลง หรือ หนังสือ รับสภาพ หนี้ 2 ใบ เตือน

5 การเตรียมตัวเป็นพยาน ศาล วิธีปฏิบัติในการเป็นพยาน วิธีปฏิบัติในการเป็นพยาน พยานบุคคล / พยานเอกสาร / พยาน วัตถุที่ต้องใช้ในการเบิกความ พยานบุคคล / พยานเอกสาร / พยาน วัตถุที่ต้องใช้ในการเบิกความ ประเด็นข้อพิพาทของคดี ประเด็นข้อพิพาทของคดี

6 การ เจรจาใน ระหว่าง พิจารณา คดี การทำ สัญญา ประนีประ นอมยอม ความ การ พิจารณาคดี

7 คำพิพากษาตามยอมจำเลยสู้คดี จำเลยไม่มาศาล / พิจารณาฝ่ายเดียว

8 การบังคับคดีตามคำ พิพากษาของศาล คำพิพากษา การออกคำ บังคับ การนำเจ้า พนักงานเข้ายึด ทรัพย์สินของ ลูกหนี้ การตั้งเจ้า พนักงานบังคับ คดี / ตามเลข เก็บ การขับไล่ / จับกุม การรักษา ทรัพย์และ การขาย ทอดตลาด

9 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO เทคนิคการ ติดตามหนี้ โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากร ฝึกอบรม www.decha.c om.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google